Feedback Form

  

Oprettet: 29-05-2017
Revideret: 26-05-2017

Ændringer i Middeldatabasen pr. 1. juni 2017

Middeldatabasen er blevet ændret, så der fremover kun er fuld visning af information for produkter, hvor firmaerne bidrager økonomisk til ajourføringen.

Middeldatabasen er siden introduktionen i 2000-2001 blevet en vigtig kilde til information om bekæmpelsesmidler (pesticider) for danske landmænd, planteavlskonsulenter og andre brugere. SEGES har gennem alle årene vedligeholdt og stillet data til rådighed uden omkostninger for brugerne.

Der medgår megen tid med at holde alle oplysninger ajour, og der har ikke været projektfinansiering til at dække aktiviteterne. Derfor har vi overvejet forskellige modeller for delvis finansiering af arbejdet fremover, herunder abonnementsordninger mv. Alle modeller har desværre både fordele og ulemper. Vi har besluttet os for en model, hvor firmaerne, som ejer eller distribuerer produkterne, betaler et årligt bidrag pr. produkt.

Databasen omlægges pr. 1. juni 2017 således, at der kun vises fulde oplysninger for produkter, hvor firmaet har ønsket at bidrage økonomisk, mens der for øvrige produkter kun vises summarisk information.

For midler, hvor firmaerne har ønsket at bidrage, vil der fremover blive vist de samme data, som brugerne allerede kender, dog med nogle ganske små ændringer, f.eks. bliver der mulighed for link til en af firmaet valgt produktside. Endvidere udfases den gamle fareklassificering for midler, der er klassificeret efter CLP-reglerne.

For midler, hvor firmaerne ikke har ønsket at bidrage, vil der fremover kun blive vist nogle nøgledata, svarende til, hvad man kan finde i andre databaser på internettet. Vi vil fremover henvise til firmaerne vedr. data, som ikke vises.

De nævnte ændringer har ingen indflydelse på de værktøjer, som Middeldatabasen leverer data bil, altså f.eks.

  • Tabeller med løsningsforslag (Plantenyt mv.)

Vi vil løbende evaluere finansieringsmodellen, med henblik på, at databasens oplysninger kan give mest mulig værdi for brugerne. Eventuelle bemærkninger vedr. ændringerne kan rettes til Poul Henning Petersen eller Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation.

 

Sidst bekræftet: 18-05-2019 Oprettet: 29-05-2017 Revideret: 26-05-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
15.10.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19
IWMPRAISE danske udgivelser
EU-projektet IWMPRAISE (Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe) løber i 5 år fra jun...
28.08.19
IWMPRAISE på Roedagen 2019
Den 13. juni 2019 blev der holdt roedag på Sofiehøj ved Holeby. Roedagen var arrangeret af Nordic Sugar, VKST og Nordic Bee...
28.08.19
Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19