Feedback Form

  

Oprettet: 16-10-2018

Forbud mod diquat fra EU

EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.

EU Kommissionen har den 12. oktober 2018 vedtaget at diquat ikke længere må anvendes i medlemslandene. Det betyder, at Miljøstyrelsen senest den 4. februar 2020 skal forbyde anvendelse af alle midler med indhold af diquat, dvs. Reglone, Quad-Glob og Mission.

Forud for beslutningen er foregået et langt forløb med revurdering af diquat efter reglerne i pesticidforordningen. Vurderingen af stoffet har været, at der er en høj risiko for sprøjteførere, andre tilstedeværende, forbipasserende til behandlede marker og lokale beboere samt en høj risiko for fugle. Det har ikke været muligt for de ansøgende firmaer at påvise sikker anvendelse. Det er muligt for firmaerne igen at ansøge om godkendelse, hvis der kan anvises sikre anvendelsesmetoder, der nedsætter risikoen for mennesker og fugle.

Det er velkendt, at diquat-midler er afgørende til nedvisning i mange produktioner af kartofler, frø og gartneri. Der forestår en stor opgave i snarest muligt at:

  • Afsøge mulighederne for at anvise sikre anvendelser i Danmark og herefter søge om dispensation til de opgaver, hvor der ikke kan findes alternativer
  • Fortsætte søgningen efter effektive alternativer, da hidtidige alternative løsninger har haft begrænset succes. Man kan håbe, at der på baggrund af at et forbud i hele EU vil være et større potentiale for at finde løsninger.

I den kommende tid vil L&F og SEGES i dialog med alle parter arbejde på at finde løsninger, som kan bevare en stor dansk produktion af kartofler, frø og grønt.

Sidst bekræftet: 16-10-2018 Oprettet: 16-10-2018 Revideret: 16-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Pas godt på de vilde blomster og insekter i markkanten
Ved at passe på markkanternes vilde blomster giver du bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tage...
12.09.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19
Godkendelse af ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø om efteråret
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i en...
14.08.19
Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19

Læs også