Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

Planteavl 

Oprettet: 04-08-2009

Vejledning for Reglone til nedvisning af lucerne til frøavl

Off-labelmidler Markfrø Landscentret, Planteproduktion

Vejledning for Reglone til nedvisning af lucerne til frøavl

Ukrudts- og nedvisningsmiddel
“Må kun anvendes i lucerne til frøavl.
“Halm og andre rester må ikke opfodres.”

Advarsel
“Se Reglone etiketten.”

 

Brugsanvisning for Reglone til nedvisning af lucerne til frøavl

Dosering
Der anvendes 1 x 2,0 – 2,5 liter Reglone pr. ha 5-7 dage før forventet høst. Der tilsættes spredeklæbemiddel.

Optimale virkningsforhold
Sprøjtningen skal gennemføres på dage med meget lys. Der bør ikke sprøjtes på gråvejrsdage.
Ved behandling skal der sikres en god dækning af såvel blade som stængler.

Risiko for skade
For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning
Danmarks JordbrugsForskning
kan anbefale off-label godkendelse af Reglone til nedvisning 5-7 dage før høst, af lucerne til frøavl i en dosering på 2,0 – 2,5 liter pr. ha som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S
Syngenta Crop Protection A/S har fremsat følgende kommentar: Anvendelsen af Reglone efter ovenstående vejledning foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Dato: 4. august 2009

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 04-08-2009 Revideret: 04-08-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.06.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20