Planteavl 

Oprettet: 26-04-2006

Vejledning for Primus i ital. og hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timothe og alm. rapgræs til frøavl

Off-labelmidler Markfrø Landscentret, Planteavl

Vejledning for Primus i ital. og hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timothe og alm. rapgræs til frøavl

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i ital. og hybridrajgræs, hundegræs stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timothe og alm. rapgræs til frøavl."
"Halm og andre rester må ikke opfodres."

Advarsel
"Se Primus etiketten."

Brugsanvisning for Primus i ital. og hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timothe og alm. rapgræs til frøavl

Skadegører
Se under frøgræs på etiketten.

Dosering
Se under frøgræs på etiketten.

Sprøjtetidspunkt
Se under frøgræs på etiketten.

Risiko for skade
For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale Primus anvendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i ital. rajgræs, hybridrajgræs, hundegræs, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timothe og alm. rapgræs i foråret i en dosering på 0,075-0,15 L/ha.

Bemærkninger fra Dow AgroSciences Danmark A/S
Dow AgroSciences Danmark A/S har fremsat følgende kommentar: Da der ikke er forsøg med Primus i alle afgrøder, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Dow AgroSciences Danmark A/S kan på ingen måde drages til ansvar.


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 22-12-2016 Oprettet: 26-04-2006 Revideret: 26-04-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Ukrudt i roer
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
27.03.20