Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2011

Planteavl 

Oprettet: 02-06-2008

Vejledning for Stomp i humlesneglebælg til frø

Off-labelmidler

Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Stomp i humlesneglebælg til frø

Middelnavn
Stomp

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i humlesneglebælg til frø".

Advarsel
"Se Stomp's etikette".

Brugsanvisning for Stomp i Humlesneglebælg til frø

Bekæmpelse
Stomp anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt.

Sprøjtetidspunkt og dosering
1,0 l Stomp/ha når humlesneglebælgen har udviklet et trekoblet blad

Alternativt

  1. Sprøjtning med 0,5 l/ha Stomp i tankblanding med 0,4 l/ha Fighter 480 på ukrudtets kimbladstadie.
  2. Sprøjtning 5-7 dage efter med 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Fighter 480

Risiko for skade
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
DJF kan anbefale Stomp anvendt til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra BASF
BASF har fremsat følgende kommentar: "Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Stomp i humlesneglebælg, kan BASF på ingen måde drages til ansvar."

April 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003

 

Sidst bekræftet: 02-06-2008 Oprettet: 02-06-2008 Revideret: 02-06-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Kerb 400 SC I frøgræs
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse gr...
30.01.20
Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19