Planteavl 

Oprettet: 15-08-2008

Vejledning for Boxer EC i jordbær

Off-labelmidler Frugt og grønt Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Boxer EC i jordbær

Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes i jordbær.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Advarsel:
Se Boxer EC etiketten.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.


Brugsanvisning for Boxer EC i jordbær

Specielt velegnet til bekæmpelse af nyfremspirede græsser og burresnerre.

Anvendelse i etableringsåret hvor der ikke høstes bær:
2-4 behandlinger med 2,0-2,5 liter Boxer EC pr. ha pr. gang i perioden fra 2-3 uger efter plantning i foråret og til medio oktober.

Anvendelse efter bærhøst:
Fra høst til medio oktober kan behandles 1-2 gange med 2,0-2,5 liter Boxer EC pr. ha.

Jordbær må ikke behandles senere end 8 måneder før høst.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg:
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Boxer EC i jordbær efter ovenstående brugsanvisning.August 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler
Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landkontoret for Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Landskontoret for Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

 

Sidst bekræftet: 17-10-2019 Oprettet: 15-08-2008 Revideret: 15-08-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Ukrudt i roer
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
27.03.20