Planteavl 

Oprettet: 28-09-2006

Vejledning for Pirimor G mod bladlus i kartofler

Off-labelmidler Kartofler Landscentret | Planteavl

Vejledning for Pirimor G mod bladlus i kartofler

Skadedyrsmiddel
"Må kun anvendes mod bladlus i kartofler"
"Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst"
"Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandløb og søer"

Advarsel
"Se Pirimor G etiketten"

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Pirimor G i kartofler

Bekæmpelse af
Bladlus:
0,3 kg Pirimor G pr. ha

Ved ny indflyvning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Der må behandles maksimalt 2 gange i kartofler pr. vækstsæson.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S
Syngenta Crop Protection A/S har fremsat følgende kommentar: Pirimor G har tidligere været godkendt i kartofler, og vi har gode erfaringer med Pirimor G til bekæmpelse af bladlus i en veletableret og kraftig kartoffelafgrøde. Alligevel må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

 

August 2006

 

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landkontoret for Planteavl og andre udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan de ikke gøres ansvarlige for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Off-label godkendelse og vejledning kan bl.a. fås ved planteavlskontoret, Frugt- og Grønt Rådgivningen, frøfirma eller lignende.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 722 af 12. september 1997. 

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 28-09-2006 Revideret: 28-09-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20