Planteavl 

Oprettet: 28-09-2006

Vejledning for Pirimor G mod bladlus i kartofler

Off-labelmidler Kartofler Landscentret | Planteavl

Vejledning for Pirimor G mod bladlus i kartofler

Skadedyrsmiddel
"Må kun anvendes mod bladlus i kartofler"
"Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst"
"Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandløb og søer"

Advarsel
"Se Pirimor G etiketten"

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Pirimor G i kartofler

Bekæmpelse af
Bladlus:
0,3 kg Pirimor G pr. ha

Ved ny indflyvning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Der må behandles maksimalt 2 gange i kartofler pr. vækstsæson.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S
Syngenta Crop Protection A/S har fremsat følgende kommentar: Pirimor G har tidligere været godkendt i kartofler, og vi har gode erfaringer med Pirimor G til bekæmpelse af bladlus i en veletableret og kraftig kartoffelafgrøde. Alligevel må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

 

August 2006

 

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landkontoret for Planteavl og andre udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan de ikke gøres ansvarlige for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Off-label godkendelse og vejledning kan bl.a. fås ved planteavlskontoret, Frugt- og Grønt Rådgivningen, frøfirma eller lignende.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 722 af 12. september 1997. 

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 28-09-2006 Revideret: 28-09-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
21.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19