Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-05-2009

Planteavl 

Oprettet: 28-03-2008

Vejledning for off-label anvendelse af Thiram Bejdse i spinat til frøavl

Off-labelmidler Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Thiram Bejdse i spinat til frøavl

Bejdsemiddel
Må kun anvendes til bejdsning af spinat til frøavl

Advarsel
Se Thiram Bejdse etiketten

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Thiram til bejdsning af spinat til frøavl
Skadegører
Til bekæmpelse af rodbrand i spinat til frøavl.

Dosis
Thiram Bejdse anvendes med 6 ml (3,18 g a.s.) pr. kg spinatfrø.

Der anvendes 2,5 kg udsæd af spinatfrø pr. ha.

Mærkning af bejdset udsæd
På pakningen med udsæd påføres en etikette, hvorpå der står:

Spinatfrø
Bejdset med Thiram Bejdse 530 g pr. l.

Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er meget giftige for fugle . Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækket frø skal opsamles.

Risiko for skade
For at tilpasse dosis til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige anvendelse udarbejdes i samarbejde med det aktuelle havefrøfirma.

Ingen bemærkning fra Århus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg

Bemærkninger fra Nordisk Alkali
Nordisk Alkali har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Thiram Bejdse i spinat, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Nordisk Alkali kan på ingen måde drages til ansvar.

Marts 2008


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

Sidst bekræftet: 28-03-2008 Oprettet: 28-03-2008 Revideret: 28-03-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
10.02.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19