Planteavl 

Oprettet: 14-03-2007

Vejledning for Command CS i vårraps til produktion af udsæd

Off-labelmidler Markfrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Command CS i vårraps til produktion af udsæd

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i vårraps til produktion af udsæd".

Advarsel
"Se Command CS-etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS i vårraps til produktion af udsæd

Command CS har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

Dosering
Der anvendes 0,20-0,25 liter Command CS pr. ha, senest 3 dage efter såning.

Risiko for skade
For at mindske risikoen for skade skal frøene af vårraps være dækket af jord.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre skader på vårraps.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

DJFs konklusion
På grundlag af ovenstående kan DJF anbefale Command CS anvendt i vårraps senest 3 dage efter såning i en dosering på 0,20 til 0,25 L/ha, som beskrevet i brugsanvisningen.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Commands CS i vårraps til frøavl, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. BASF A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Marts 2007

OBS - OBS - OBS

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 28-06-2011 Oprettet: 14-03-2007 Revideret: 14-03-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
21.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19