Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Planteavl 

Oprettet: 28-08-2007

Off-label godkendelse af Stomp til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps

Off-labelmidler Olieplanter Landscentret, Planteavl

Vejledning for Stomp til bekæmpelse af kornvalmue m.fl. i vinterraps

Middelnavn
Stomp

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes bekæmpelse af kornvalmue m.fl. i vinterraps"

Advarsel
"Læs Stomp etiketten inden anvendelse".
"Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.) ".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Stomp i vinterraps

Skadevoldere
Stomp kontrollerer forekomsten kornvalmue ved lav dosering.

Sprøjtetidspunkt og teknik
Stomp udsprøjtes efter såning og inden fremspiring af vinterrapsen. Der kan blandes med Command CS.

Dosis
Der anvendes 0,5 l Stomp pr. ha.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet kan anbefale off-label anvendelse af Stomp mod kornvalmue i vinterraps efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF A/S har været forelagt ansøgningen og kan anbefale Stomp off-label godkendt som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at BASF intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse. I forsøg har der været god afgrødetolerance ved anvendelse af op til 1,0 liter Stomp pr. ha.


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003

 

Sidst bekræftet: 28-08-2007 Oprettet: 28-08-2007 Revideret: 28-08-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
10.02.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19