Af samme forfatter
Kun meget få gange har jordforbedringsmidler/vækststimuleringsmidler givet statistisk sikre merudbytter. Oversigten dækker 1988-2004.
Med husdyrgødning fra svin tilføres jorden relativt meget kobber og zink som følge af tilsætning af disse næringsstoffer til foderet.
Der er penge i at behandle frøgræsmarker godt om efteråret
Selen25.06.02
Der har været afholdt en workshop om selenproblematikken i forhold til human og animalsk ernæring. Der gives et resumé af workshoppens indlæg.
Oversigt over handelsgødninger, der har et højt indhold af svovl.
Ejeren bliver pålagt restriktioner i håndteringen af gylle, hvis besætningen har Salmonella DT 104. Der er dog nogle muligheder for dispensationer.