2234

Oprettet: 11-06-2015

IPM i vintersædsbaserede sædskifter

Se nye inspirationsark, artikler og video med fokus på IPM i sædskifter med meget vintersæd.

På hjemmesiden om IPM sætter vi nu fokus på sædskiftet på bedrifter, som dyrker en høj andel af vintersæd. Sædskifter med en høj andel af vintersæd har et højt udbyttepotentiale, men giver også særlige udfordringer med især græsukrudt – ikke mindst ved tidlig såning. De udbredte angreb af havrerødsot understreger betydningen af, du stiller skarpt på fordele og ulemper ved tidlig såning.

Nye materialer på IPM-siden:

Video: Hellere høste gode penge end højt udbytte

Artikel: IPM i vintersædsbaserede sædskifter

Inspirationsark: Fordele og ulemper ved tidlig såning af vintersæd

Inspirationsark: Hvilke sprøjtninger er mest rentable

Inspirationsark: Lav dine egne sortsblandinger

Inspirationsark: Forebyg resistens mod ukrudtsmidler

Se også den nye IPM-pjece, hvor du bl.a. kan læse om IPM-demonstrationsbrugene og teste din IPM-status.

Følg også med på facebook

På ’Smart Planteværn- IPM’ ”snakkes” der planteværn hele vækstsæsonen. Giv siden et ” like”, så er du med.

 

Sidst bekræftet: 04-12-2019 Oprettet: 11-06-2015 Revideret: 11-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Af samme forfatter

Ukrudt i vårsæd
Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg målrettes det ukrudt, der findes i marken. Det er vigtigt at anvende midler med forskellig virke...
25.03.20
Ukrudt i udlæg af græs og kløver til frø
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg af græs eller kløver til frø kræver en specifik indsats, så frøafgrøden året efter er ...
25.03.20
Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg af græs eller kløvergræs til foder er vigtigt at få tilrettelagt rigtigt ud fra skånso...
25.03.20
Etablering af roer til foder og bioenergi
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på...
25.03.20
Sidste frist for Matrigon i vinterraps
Afslut bekæmpelse af kamille i vinterraps og nedsæt risiko for fund af clopyralid i honning.
20.03.20