Oprettet: 07-06-2018

På jagt efter italiensk rajgræs før høst

Få et før høst overblik over udbredelsen af italiensk rajgræs i vinter- og vårsæd. En beslutsom indsats nu giver kroner på bundlinjen på længere sigt.

En undersøgelse af ukrudtsfrø af italiensk rajgræs i 2016 har vist, at italiensk rajgræs i hver femte mark formentlig har resistens. I mange år har kemien været i stand til at løse ukrudtsproblemet med italiensk rajgræs, men vi kan regne med, at flere og flere bestande vil blive resistente. Yderligere er der den ubehagelige kendsgerning ved herbicidresistens hos græsukrudt, at der som regel er tale om såkaldt metabolisk resistens, dvs. at rajgræsset ikke blot har nedsat følsomhed over for eksempelvis ALS-hæmmere som Hussar og Broadway, men også over for ACCase-hæmmeren Topik. Efterhånden vil også Boxer og Kerb kunne miste effekten. Det betyder, at en beslutsom indsats nu, i fremtiden kan betyde store besparelser til kemi, og at man undgår store udbyttetab.

Der skal mere end kemi til

Djursland Landboforening og SEGES har under IPM-indsatsen stået for en rådgivningsindsats blandt 18 landmænd, som har italiensk rajgræs som ukrudtsproblem. Rådgivningen blev gennemført i 2016 og bliver nu i 2018 fulgt op med genbesøg hos landmændene, så vi kan lære om indsatsen virker og er mulig at gennemføre.

Ved rådgivningsbesøgene er anvendt en bruttoliste over tiltag, som har effekt mod italiensk rajgræs. Hver landmand valgte i 2016 fem indsatser.

Vi håber listen vil være til inspiration for andre landmænd og rådgivere, som møder italiensk rajgræs som et ukrudtsproblem. Endnu vigtigere er listen i virkeligheden for alle, der endnu ikke har et ukrudtsproblem med italiensk rajgræs, men ser de første planter i markerne. Her kan man nå at gøre en indsats, inden italiensk rajgræs udvikler sig til et problem.

Se liste med tiltag mod italiensk rajgræs:
Der skal mere end kemi til mod italiensk rajgræs: Indsatser mod italiensk rajgræs og forebyggelse af resistens.

Før høst markbesøg

Italiensk rajgræs er let at kende på, at der er stak på småaksene. Derfor er tiden fra skridning og frem til høst et godt tidspunkt til at få overblik over udbredelsen og forberede jagten på italiensk rajgræs.


Billede 1.Italiensk rajgræs kendes på stakken.

Sidst bekræftet: 01-08-2019 Oprettet: 07-06-2018 Revideret: 07-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20
Fenix godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i kartofler efter fremspiring
Ukrudtsmidlet Fenix må anvendes i industri- og konsumkartofler efter fremspiring i splitbehandling. Den samlede dosis på 2,...
07.04.20
Ukrudt i kartofler
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet. Diquat er forbudt og ny strateg...
07.04.20
Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
07.04.20
Stop for Matrigon i vinterraps
Rapsen er i begyndende blomstring og fristen for anvendelse af clopyralid er dermed udløbet.
06.04.20

Læs også