Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2015

 492

Oprettet: 24-03-2011

IT-program giver overblik over frugtplantagen

Frugtavlskonsulent Maya Bojesen har introduceret programmet Mark Online til flere avlere. I programmet kan de se konsulentens forslag til behandlinger og løbende registrere f.eks. sprøjtninger. Programmet gør det nemt at indberette sprøjtejournalen.


Billede 1. Maya Bojesen udarbejder en dyrkningsplan, hvor avlerne kan se, hvilke skadegørere de skal holde øje med og forslag til de bedst egnede midler.
Foto: Stig F. Nielsen

Maya Bojesen, Gartnerirådgivningen, stod med en ny udfordring, da hun blev rådgiver for IPM-demonstrationsvært Niels Mortensen, for det er et krav at alle IPM-værternes data for behandlinger i marken er tilgængelige for andre. De fleste frugtavlere bruger ikke IT-programmer til at planlægge og registrere behandlingerne i plantagen, men det ville være en stor fordel på demonstrationsbruget at få alle oplysninger samlet et sted.

Hun syntes, at det var oplagt at anvende Mark Online på IPM-demonstrationsbruget til dette formål.

Marker bliver til sorter

- Programmet Mark Online er udviklet til landbrugsafgrøder, så der har ikke været tradition for at bruge det i frugtavlen. Når programmet bruges i frugtavlen, kræver det da også lidt tilpasninger. Det, som landmændene kalder marker, er i frugtavlen en sort et bestemt sted i plantagen. I frugtavl er dyrkningsplanen nemlig meget sortsspecifik, siger hun og uddyber:

- For eksempel skal sprøjtningerne afpasses efter, om en sort skal lagres. Nogle sorter skal udtyndes for at de frugter, som bliver tilbage på træet, ikke skal blive for små og sure. Andre igen skal rodbeskæres for ikke at vokse for meget. Det kan nemt munde ud i over 30 ”marker” i markplanen, men det kan programmet sagtens håndtere.

Flere frugtavlere i gang

Maya fik ”privatundervisning” af en it-konsulent på Videncentret i januar 2011 og har nu fået demonstrationsvært Niels Mortensen og otte til ni andre frugtavlere i gang med at bruge programmet.

- Det har været en succesoplevelse at komme i gang med at bruge programmet både for mig og avlerne. Programmet Mark Online kræver kun, at frugtavleren har en pc med internetadgang. Der er ikke noget, som først skal installeres. Jeg hjælper avlerne med at oprette markplanen, og så er de kørende, siger hun.

Som konsulent bruger Maya Bojesen programmet DLBR Mark, hvor hun udarbejder gødningsplan og en oversigt over, hvilke sprøjtninger der kan blive aktuelle. Disse data kan frugtavlerne se, når de går ind i Mark Online.

Frugtavlerne bruger programmet til at registrere, hvad og hvornår de udfører noget i marken. De kan også tilføje notater om f.eks. vejrforholdene på sprøjtetidspunktet. Dermed er det hele gemt, så avler og rådgiver senere kan se, hvad der skete i de enkelte sorter og lære af det. Når markerne først er oprettet, overføres de automatisk fra år til år. En anden fordel er, at data fra hvert år gemmes, så det hele bliver samlet et sted.

Mere præcise sprøjtninger

- Jeg føler, at programmet giver os mere styr på tingene. I frugtavlen tager avleren almindeligvis udgangspunkt i ”Håndbog for frugt- og bæravlere”, når de skal bekæmpe en skadegører. Ved at jeg udarbejder en oversigt over, hvornår de skal holde øje med hvilke skadegørerne og forslag til de bedst egnede midler, rammer vi mere præcist og undgår unødvendige eller fejlsprøjtninger.

- Det er f.eks. vigtigt, at avlerne så vidt muligt ikke bruger pyrethroider, for de dræber nyttedyrene, som skal holde skadedyrene i skak. Det er dog ikke alle skadedyr, som kan holdes nede af nyttedyrene. De skadedyr, som for eksempel æblehveps og æblevikler som direkte går efter frugten er det ikke nok at lade naturen selv ordne det. I planen kan jeg skrive kommentarer, som f.eks. at tidspunktet for bekæmpelse af æblevikler afhænger af, hvornår æggene klækker. Så må avleren bruge varslingsværktøj til at bestemme, hvornår det præcist sker, slutter Maya Bojesen.

Programmet samler også oplysningerne til sprøjtejournalen til Plantedirektoratet, så det bliver nemt til efteråret, når oplysningerne om årets sprøjtninger skal indberettes. Dertil kommer at programmet løbende advarer, hvis der indtastes et middel, som ikke er godkendt, eller der indtastet en forkert dosering.


Billede 2. Uddrag af dyrkningsplan. I planen kan konsulenten skrive kommentarer til sprøjtningerne, f.eks. om brug af varslinger.

 

 

Sidst bekræftet: 24-03-2011 Oprettet: 24-03-2011 Revideret: 24-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Artikelserie: Bliv klar til den målrettede indsats
LandbrugsAvisen bringer i juni 2018 tre dobbeltsidede artikel skrevet af SEGES. Illustreret med store tegninger af landskab...
15.06.18
Video: Nye vejrstationer skyder op
Vejret i dine marker er sjældent, som det DMI måler. SEGES har nu sat lokale vejrstationer ud i 30 landsforsøg. Målet er at...
23.05.18
Video: Graduererede udsædsmængder
Jens Lei, Sønderborg graduerer udsæden til vintersæd efter kort, han selv tegner. Landskonsulent Lans Bonde Eriksen støtte...
18.05.18
Ti tommelfingerregler om efterafgrøder
Efterafgrøder er kompliceret stof. Vi har kogt den vigtigst overordnede viden ned til ti korte punkter. Se planche med vigt...
09.05.18
Plantesektorens nye strategi skal nu ud at skabe værdi...
Siden sidste nyhedsbrev er Sektorbestyrelsen for Planters nye strategi kommet på gaden, og kan nu studeres af de samarbejds...
04.05.18

 DLBR Mark Online