2917

Oprettet: 16-06-2016

IPM i praksis - ta' et kursus på nettet

Du kan følge 5 webinarer om udvalgte emner indenfor integreret plantebeskyttelse (IPM).

SEGES har gennemført 5 webinarer om udvalgte emner om integreret plantebeskyttelse. Der er fokus på den biologiske og faglige baggrund, der ligger til grund for de anbefalinger, der gives indenfor planteværn. Webinarerne henvender sig dermed alle, som ønsker at opnå en grundviden eller at genopfriske viden om planteværn.

Emne Indhold
Grundlæggende viden om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg.
Ved Poul Henning Petersen, SEGES. 
Video fra webinar
Link til præsentation
Kendskab til ukrudtsarters biologi og bekæmpelsesmuligheder. De vigtigste forsøgsresultater opsummeres, f.eks. betydningen af temperaturforhold og ukrudtets størrelse.
Sprøjteteknik – grundlæggende principper.
Ved Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.
Video fra webinar 
Link til præsentation
En basal gennemgang af de forskellige dysetyper samt anbefalede dyser og vandmængder ved forskellige planteværnsopgaver.
Lys bladplet i vinterraps - biologi, forebyggelse og bekæmpelse.
Ved Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.  
Video fra webinar
Link til præsentation
Betydende angreb af lys bladplet er relativ sjældent i Danmark, men mere udbredte angreb optræder i år. Sygdommens biologi, forebyggelse og bekæmpelse samt erfaringer fra udlandet gennemgås.
Baggrunden for de anvendte bekæmpelsestærskler for skadedyr.
Ved Marian Damsgaard Thorsted, SEGES.
Video fra webinar
Link til præsentation
Baggrunden for de bekæmpelsestærskler, der bruges for skadedyr. Der gives aktuelle eksempler på anvendelsen af bekæmpelsestærskler i vinterhvede.
Får du brugt hjælpeværktøjerne til planteværn?
Ved Jens Erik Jensen, SEGES. 
Video fra webinar
Lær at ”komme ud i hjørnerne” af de hjælpeværktøjer, som tilbydes indenfor planteværn, eksempelvis Planteværn Online, Middeldatabasen og LandbrugsInfo.

 

 

Sidst bekræftet: 02-06-2019 Oprettet: 16-06-2016 Revideret: 16-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
3x3 anbefalinger, der sikrer flere insekter i landskabet
Her kan du læse 3x3 anbefalinger, som er udformet af SEGES’ fageksperter indenfor hhv natur, planteværn og økonomi, som gui...
16.12.19
Sprøjte- og doseringsvinduer i marken
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19