2917

Oprettet: 16-06-2016

IPM i praksis - ta' et kursus på nettet

Du kan følge 5 webinarer om udvalgte emner indenfor integreret plantebeskyttelse (IPM).

SEGES har gennemført 5 webinarer om udvalgte emner om integreret plantebeskyttelse. Der er fokus på den biologiske og faglige baggrund, der ligger til grund for de anbefalinger, der gives indenfor planteværn. Webinarerne henvender sig dermed alle, som ønsker at opnå en grundviden eller at genopfriske viden om planteværn.

Emne Indhold
Grundlæggende viden om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg.
Ved Poul Henning Petersen, SEGES. 
Video fra webinar
Link til præsentation
Kendskab til ukrudtsarters biologi og bekæmpelsesmuligheder. De vigtigste forsøgsresultater opsummeres, f.eks. betydningen af temperaturforhold og ukrudtets størrelse.
Sprøjteteknik – grundlæggende principper.
Ved Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.
Video fra webinar 
Link til præsentation
En basal gennemgang af de forskellige dysetyper samt anbefalede dyser og vandmængder ved forskellige planteværnsopgaver.
Lys bladplet i vinterraps - biologi, forebyggelse og bekæmpelse.
Ved Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.  
Video fra webinar
Link til præsentation
Betydende angreb af lys bladplet er relativ sjældent i Danmark, men mere udbredte angreb optræder i år. Sygdommens biologi, forebyggelse og bekæmpelse samt erfaringer fra udlandet gennemgås.
Baggrunden for de anvendte bekæmpelsestærskler for skadedyr.
Ved Marian Damsgaard Thorsted, SEGES.
Video fra webinar
Link til præsentation
Baggrunden for de bekæmpelsestærskler, der bruges for skadedyr. Der gives aktuelle eksempler på anvendelsen af bekæmpelsestærskler i vinterhvede.
Får du brugt hjælpeværktøjerne til planteværn?
Ved Jens Erik Jensen, SEGES. 
Video fra webinar
Lær at ”komme ud i hjørnerne” af de hjælpeværktøjer, som tilbydes indenfor planteværn, eksempelvis Planteværn Online, Middeldatabasen og LandbrugsInfo.

 

 

Sidst bekræftet: 02-06-2019 Oprettet: 16-06-2016 Revideret: 16-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Af samme forfatter

Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Ukrudt i roer
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
27.03.20
Ukrudt i vårsæd
Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg målrettes det ukrudt, der findes i marken. Det er vigtigt at anvende midler med forskellig virke...
25.03.20
Ukrudt i udlæg af græs og kløver til frø
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg af græs eller kløver til frø kræver en specifik indsats, så frøafgrøden året efter er ...
25.03.20