Feedback Form

 2917

Oprettet: 16-06-2016

IPM i praksis - ta' et kursus på nettet

Du kan følge 5 webinarer om udvalgte emner indenfor integreret plantebeskyttelse (IPM).

SEGES har gennemført 5 webinarer om udvalgte emner om integreret plantebeskyttelse. Der er fokus på den biologiske og faglige baggrund, der ligger til grund for de anbefalinger, der gives indenfor planteværn. Webinarerne henvender sig dermed alle, som ønsker at opnå en grundviden eller at genopfriske viden om planteværn.

Emne Indhold
Grundlæggende viden om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg.
Ved Poul Henning Petersen, SEGES. 
Video fra webinar
Link til præsentation
Kendskab til ukrudtsarters biologi og bekæmpelsesmuligheder. De vigtigste forsøgsresultater opsummeres, f.eks. betydningen af temperaturforhold og ukrudtets størrelse.
Sprøjteteknik – grundlæggende principper.
Ved Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.
Video fra webinar 
Link til præsentation
En basal gennemgang af de forskellige dysetyper samt anbefalede dyser og vandmængder ved forskellige planteværnsopgaver.
Lys bladplet i vinterraps - biologi, forebyggelse og bekæmpelse.
Ved Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.  
Video fra webinar
Link til præsentation
Betydende angreb af lys bladplet er relativ sjældent i Danmark, men mere udbredte angreb optræder i år. Sygdommens biologi, forebyggelse og bekæmpelse samt erfaringer fra udlandet gennemgås.
Baggrunden for de anvendte bekæmpelsestærskler for skadedyr.
Ved Marian Damsgaard Thorsted, SEGES.
Video fra webinar
Link til præsentation
Baggrunden for de bekæmpelsestærskler, der bruges for skadedyr. Der gives aktuelle eksempler på anvendelsen af bekæmpelsestærskler i vinterhvede.
Får du brugt hjælpeværktøjerne til planteværn?
Ved Jens Erik Jensen, SEGES. 
Video fra webinar
Lær at ”komme ud i hjørnerne” af de hjælpeværktøjer, som tilbydes indenfor planteværn, eksempelvis Planteværn Online, Middeldatabasen og LandbrugsInfo.

 

 

Sidst bekræftet: 02-06-2019 Oprettet: 16-06-2016 Revideret: 16-06-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Sprøjte- og doseringsvinduer i marken
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19
Giv såbedet karakter
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19
Begræns spredning af ukrudt
Hvordan du forebygger spredning af ukrudtsfrø. Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige...
27.11.19
Hvornår skal jeg hyre maskinstationen?
Brug rigeligt vand ved svampebekæmpelse Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at...
27.11.19
Sprøjtefri BNBO - notat om fastsættelse af erstatning
Hvordan kan der beregnes fuld erstatning ved pålæg om pesticidfri boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Det giver et notat...
21.11.19