Oprettet: 01-12-2017

Demonstrationsforsøg anlagt i vinterhvede (IWMPRAISE)

I et nyt EU-projekt er der i efteråret 2017 anlagt et demonstrationsforsøg med integreret ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede.

I juni 2017 startede et omfattende EU-projekt, IWMPRAISE, om integreret ukrudtsbekæmpelse med deltagelse af partnere fra Danmark, England, Holland, Frankrig, Spanien, Italien, Schweiz og Slovenien. Fra Danmark deltager Aarhus Universitet, som har projektledelsen, Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), AgroIntelli, Frank Poulsen Engineering, VKST og SEGES. Projektet har en engelsksproget hjemmeside, hvor man kan læse mere.

Som del af projektet er der i efteråret 2017 etableret et demonstrationsforsøg i Flakkebjerg. Forsøget omfatter fem alternative strategier til den normale praksis på stedet, som er lagt i forsøget som sammenligning. Der er fire pløjede strategier (inkl. standarden) og to direkte såede strategier.

Efteråret har budt på svære forhold med ekstremt våde forhold. Dette gjorde etableringen af demonstrationsforsøgene vanskelig. Der var planlagt tre såtidspunkter i henholdsvis pløjede strategier og ved direkte såning.

Marken var ikke tjenestelig før slutningen af september (standard strategi anlagt) og dermed blev det forholdsvis sen såning for alle strategier. Resten af strategierne blev sået 16.-17. oktober, da der blev varslet mere regn. Der er valgt en nyere sort (Sheriff) til alle strategier, som er modstandsdygtig over for sygdomme, konkurrencestærk over for ukrudt og med godt udbyttepotentiale. Hele marken er gødet efter standardplan. Strategier, der inkluderer mekanisk ukrudtsbekæmpelse, er sået på længere rækkeafstand for at muliggøre radrensning. Både i pløjede strategier og i direkte såning er der lagt strategier, der minimerer herbicidbrug ved at ekskludere enten både efterårs- og forårssprøjtning, eller kun forårssprøjtning. En strategi er planlagt helt uden herbicider.

Tabel 1. Behandlinger i forsøget

I foråret/sommeren 2018 vil der blive inviteret til fremvisning og diskussion. Kontaktperson vedr. forsøget er Mette Sønderskov.

Udover disse forsøg i vinterhvede er der planlagt demonstrationsforsøg i roer, som anlægges foråret 2018.

Foto 1. Direkte såning i stub med Horsch såmaskine på 18 cm rækker.

 

Foto 2. Traditionel 12 cm såning med rotorharve med skiveskær.

 

Foto 3. Såning på 20 cm rækker med Kongskilde såmaskine med kompaktharve.

 

Dette projekt har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727321.

Medforfatter: Mette Sønderskov (AU) 

 
  Dette projekt har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under grant
agreement nr. 727321
   
Sidst bekræftet: 24-10-2018 Oprettet: 01-12-2017 Revideret: 01-12-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
10.02.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19