Feedback Form

  

Oprettet: 01-07-2019

Demonstrationsforsøg i Holeby hos NBR i 2019, WP4

Demonstrationsforsøget er anlagt hos NBR på Lolland. Det er blevet vist frem, som en del af Roedagen i juni. Der er en større demonstrationsværdi i at have forsøget her, end i Flakkebjerg.

Forfatter: Mette Sønderskov, AU

Radrensning anses generelt for at være et praktisk alternativ til bredsprøjtning, især under problematiske forhold som i 2018 under tørken. I kombination med båndsprøjtning kan der opnås gode effekter med lavere herbicidforbrug. Flere og flere herbicider bliver begrænset i anvendelse, f.eks. ved lavere doseringer, og der er risiko for at flere aktivstoffer forsvinder fra markedet i de kommende år. Derfor er det interessant at undersøge mulighederne for denne type strategier. Strategierne blev planlagt med en gradvis reducering af herbicidforbruget i kombination med en højere mekanisk bekæmpelsesintensitet (se tabellen nedenfor). Der blev etableret to gentagelser af forsøget.

Generelt blev der opnået en tilfredsstillende bekæmpelse i alle strategier, men der kunne dog findes mere ukrudt i rækken i strategi 3 end i de andre. Den primære ukrudtsarte er ærenpris, men hvidmelet gåsefod, snerlepileurt of fuglegræs findes også i betydeligt antal.

Der vil komme en opdatering, når flere resultater er indsamlet senere på året.

Det nationale cluster mødtes i juni og diskuterede strategierne. Der var enighed om at arbejde videre med radrensning i kombination med båndsprøjtning. Andre strategier blev diskuteret f.eks. muligheden for at radrense i to retninger. Strategierne for 2020 vil blive præsenteret senere på året.

Billede: Fremvisning på Roedagen hos NBR

Den nationale cluster består af projektpartnere/underleverandører fra SEGES, FRDK, NBR og AU (Aarhus Universitet, Agroøkologi, Flakkebjerg). Formålet er at bringe forskellige interessenter sammen og i fællesskab beslutte, hvilke strategier, der er relevant under danske forhold. Tilsvarende nationale clusters findes i Frankrig, Italien, Slovenien og Holland, hvor der arbejdes med majs eller grøntsager. Der er fokus på mekanisk ukrudtsbekæmpelse enten i form af radrensning eller brænding. Der arbejdes med forskellige teknologier og redskaber. I majs arbejdes der også med reduceret jordbearbejdning og no-till systemer. Der er anlagt et større forsøg i Holland ved Wageningen University and Research, som har fokus på sædskiftet omkring grøntsager og integreret bekæmpelse.


Figur 1: Billeder af standard og båndsprøjtede strategier i konventionel sort og en usprøjtet parcel til sammenligning. Der var en uens fremspiring af roer i marken, hvilket kan ses på billederne.

   
Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 01-07-2019 Revideret: 01-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
22.07.19
IWMPRAISE danske udgivelser
EU-projektet IWMPRAISE (Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe) løber i 5 år fra jun...
18.07.19