Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-01-2016

  

Oprettet: 04-10-2010

Jeppe Mouritsen - Horsens

  Vårhvede og havre hitter hos IPM-vært
  Spændende perspektiver i Septoria-timeren
  Septoria-timer beregner risiko for angreb af Septoria
  Se video om Jeppe og hans tanker om IPM
  Se video om sprøjtevinduer
  Se video om vildtstriber 

 

Om Jeppe
Jeppe er 50 år og har drevet Pebringsgård siden 1989. Han er gift med Jane og har en datter, som er flyttet hjemmefra. Jeppe er bestyrelsesmedlem i Østjysk Landboforening, i Planteproduktionsudvalget og kommunalpolitiker.

 
 

Om bedriften
160 ha med vinterhvede, raps, rajgræs til frø, vårhvede og havre. Har 45.000 rugeæghøns. Jeppe har ansat en fuldtidsmedhjælper og to på deltid. Han samarbejder meget med sin bror, som har en ejendom i nærheden.
Besøg bedriften den 9. juni 2015, hvor der holdes IPM-arrangement. 

 

Om IPM
Jeg har altid haft meget fokus på at bruge små doser, og jeg tænker meget i, hvad der kan gøres for at sprøjte mindre. Jeg vil gerne være med til at prøve noget nyt, og jeg er ikke så bange for at noget slår lidt fejl. Som noget helt nyt prøver jeg nu at radrense raps og et lille stykke hvede.

  Tema: Brug af Septoria-timer
Det er meget vigtigt, at vi udvikler mere præcise varslinger, og jeg tror, vi kommer til at bruge Septoria-timeren i fremtiden. Den egner sig især til store brug, hvor markerne er spredt over et større område. Man slipper for at tælle regnvejrsdage, for der kommer en sms, når der er sprøjtebehov.  
  Planteavlskonsulent Tommy Agermose, LMO
IPM er jo bare godt landmandskab. Meget af det ved vi jo godt, men måske er vi blevet lidt sløsede med det ene eller andet.  Her har det helt klar en effekt af, at der bliver sat fokus. 
Sidst bekræftet: 21-09-2015 Oprettet: 04-10-2010 Revideret: 04-10-2010

 Demonstrationsbrugene

5 landbrug og 2 gartnerier er med til at udvikle principperne for IPM til praksis.
Læs her om bedrifterne, og hvordan de arbejder med IPM.

Temaer
På hvert af demobrugene vil vi i løbet af den seks års projektperiode sætte fokus på forskellige temaer.
Formålet er at demonstrere og afprøve, hvordan forskellige metoder virker i praksis.

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19
Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19
Video: Landmændene implementerer ny teknologi i marken
Markrobotter, billedgenkendelse med 70 km i timen og pletsprøjtning af ukrudt var blandt emnerne, da partnerskabet Future C...
18.06.19