Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2016

  

Oprettet: 30-09-2010

Jørn Willumsen - Ikast

 
 

Om Jørn
Jørn er 42 år og har siden 2000 drevet Kjargaarden I/S sammen med tre andre landmænd. Jørn er ansvarlig for markbruget. Han er ejer af gårdene Røjenbygård og St. Kildsgård på i alt 200 ha, gift med Bente og har 4 børn.

  Om bedriften
1410 ha med kartofler (490 ha) til mel og pulver, kernemajs, vårbyg til malt, majshelsæd, vinterbyg, vinterrug og græs. Produktion af 3.500 slagtekalve og 30.000 slagtesvin. Ud over de fire ejere er der 18 ansatte, hvoraf fem er i marken.
Se hjemmeside
  Om IPM
Jeg går ind for IPM-tankegangen. Vi skal bruge færre kemikalier, men høste det samme udbytte. Det har sat nye tanker i gang at blive IPM-demovært. Vi tænker mere over, hvad vi gør, og især overvejer vi lige en ekstra gang, inden vi kører ud med sprøjten. 
  Tema: Kartoffelskimmel og radrensning
De første år i projektet er jeg kommet godt i gang med at bruge programmet skimmelstyring, og det vil jeg arbejde videre med. Et nyt indsatsområde er radrensning af kartofler, som er blevet interessant, fordi vi med GPS kan arbejde meget præcist.
Sidst bekræftet: 29-09-2015 Oprettet: 30-09-2010 Revideret: 30-09-2010

 Demonstrationsbrugene

5 landbrug og 2 gartnerier er med til at udvikle principperne for IPM til praksis.
Læs her om bedrifterne, og hvordan de arbejder med IPM.

Temaer
På hvert af demobrugene vil vi i løbet af den seks års projektperiode sætte fokus på forskellige temaer.
Formålet er at demonstrere og afprøve, hvordan forskellige metoder virker i praksis.

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19
Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19