Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-01-2016

  

Oprettet: 04-10-2010

Lars Korsholm Hansen - St. Heddinge

 

 Frøets dag på Stevns - TV ØST
 Fokus på sædskifte og græsukrudt
 Se video: Få styr på græsukrudtet på frøavlsbruget
 Se video om Lars og hans tanker om IPM
 

Om Lars
Lars er 40 år og driver Egedesgård på Stevns, hvor han bor sammen med sin kæreste Eva og deres barn. Lars er uddannet agronom.

  Om bedriften
Til gården hører 486 ha og Lars dyrker de 470 ha med vinterhvede, vårbyg og vinterbyg i fremavl, samt havre, vinterraps, hvidkløver, strandsvingel, rødsvingel og engrapgræs. Der er 2 faste medarbejdere ansat og i høsten lejes ekstra mandskab.  
  Om IPM
Jeg har erfaret, at det tager tid at dyrke efter IPM-principperne. Jeg bruger mere tid på planlægning og skal kommunikere mere med mine medarbejdere.  Men IPM er interessant set i lyset af udsigten til højere priser på planteværnsmidler og færre midler til rådighed. 
  Tema: Sædskifte og græsukrudt
Vi har de seneste år arbejdet med at udvikle sædskiftet, så der opnås en bedre kontrol med græsukrudtet.  Sædskiftet interesserer mig meget, men det er vanskeligt at vise konkrete resultater af det på kort sagt, og besøgende kan ikke umiddelbart se en effekt af det.
  Planteavlskonsulent Lars Olsen, Østdansk LandbrugsRådgivning
- Vores rådgivning bygger jo i høj grad på registreringer og varslinger, og jeg vil gerne være med til at udvikle metoderne. Jeg vil også gerne være med til at udbrede de teknikker og værktøjer, som jeg mener et stort moderne landbrug i Danmark skal benytte sig af, for at være i front. 
Sidst bekræftet: 21-09-2015 Oprettet: 04-10-2010 Revideret: 04-10-2010

 Demonstrationsbrugene

5 landbrug og 2 gartnerier er med til at udvikle principperne for IPM til praksis.
Læs her om bedrifterne, og hvordan de arbejder med IPM.

Temaer
På hvert af demobrugene vil vi i løbet af den seks års projektperiode sætte fokus på forskellige temaer.
Formålet er at demonstrere og afprøve, hvordan forskellige metoder virker i praksis.

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19
Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19