Feedback Form

 1327

Oprettet: 10-05-2013

Beregn risikoen for afdrift

Prøv web-program, hvor du kan beregne risikoen for afdrift med den sprøjteteknik du bruger.

Enhver sprøjtefører har lært, at store dråber, lav bom, lav kørehastighed og lavt tryk giver en lav risiko for afdrift af sprøjtemidler.

Men hvad betyder mest? Og hvad sker der, når det hele spiller sammen. Det kan du få et overblik over ved at beregne risikoen for afdrift med et nyt simuleringsprogram ’Værktøj til vurdering af afdrift’.

Ved du f.eks. hvor stor betydning det har for afdriftsrisikoen, at temperaturen er høj, og luften tør? Det giver programmet svar på.

Programmet er udviklet af eksperter i sprøjteteknik fra syv lande, som deltager i det europæiske projekt TOPPS-prowadis.

I TOPPS-prowadis deltager Videncentret for Landbrug. Vi har i projektet fokus på at forebygge spredning af pesticider til vandmiljøet via afdrift og overfladeafstrømning.


 

Quick-guide til programmet

Klik på i og få korte forklaringer. Du kan gå frem og tilbage i programmet med knapperne i bunden eller pilene i øverste del af skærmbilledet.

Skærmbillede 1 - MARKEN: Du tager stilling til, om du sprøjter langs et følsomt område – klik i boks til venstre.

Skærmbillede 2 – VEJR- OG MARKFORHOLD: Angiv vejrforhold, afgrødens udvikling og bevoksning af randzone. Søjlen øverst viser risiko for afdrift i forhold til standardbetingelser for måling af afdrift (ved anvendelse af fladsprededyse).

Skærmbillede 3 – FOREBYGGE AFDRIFT: Du angiver hvilken afdriftsreducerende teknik du vil bruge, bomhøjde og kørehastighed. Brug evt. nedenstående oversigt over afdriftsreducerende teknik til hjælp for valg af procent afdriftsreduktion.

Søjlerne øverst viser den ’relative afdriftsrisiko’. Øverste søjle viser risiko ved standardteknik med fladsprededyse. Nederst viser afdriftsrisiko ved den valgte sprøjteteknik. Er tallet større end 100 % er risikoen uacceptabel stor.

Tip: Når du i programmet skal vælge afdriftsreducerende teknik, kan enten tage udgangspunkt i eksemplerne på afdriftsreduktion med forskellige dyser i tabel 1 eller måske finde din aktuelle dyse i listen: Afdriftsreducerende dyser. (venstreklik IKKE, men højreklik og vælg ”Gem destination som …” inden åbning)

Tabel 1. Afdriftsreducerende teknik – tommelfingerregler for afdriftsreduktion ved forskellig sprøjteteknik. Der er taget udgangspunkt i den tyske klassifikation af dyser fra JKI.
Afdriftsreduktion, % Dysetyper/teknik Tryk, bar
Ingen afdriftsreduktion Fladsprededyser 03 og mindre 2-3
25 Lavdrifts- og refleksdyser 025 og 03 2
50 Landrifts- og refleksdyser 05 1,5-2
Kompakt luftinjektionsdyse 025 og 03 2-3
Luftinjektionsdyser 02 3,5-5
Hardi TWIN med fladsprededyse 02 og 03 2,5
75 Luftinjektionsdyse 03 3
Hardi TWIN med fladsprededyse 04 3
90 Luftinjektionsdyse 05 2
95 Hardi TWIN i kombination med lavdriftsdyser -
99 Afskærme sprøjtning og grov forstøvning -
Andet Mulighed for selv at indtaste % afdriftsreduktion -

I den tyske test klassificeres dyser med 50, 75 eller 90 procent afdriftsreducerende effekt. Eksemplerne for 25, 95 og 99 procent afdrift gælder generelt, men er ikke testet. Læs evt. om dyser her.

Prøv Værktøj til vurdering af afdrift.

TOPPS-prowadis er støttet af ECPA, den europæiske sammenslutning af planteværnsfirmaer.

Hvad betyder det for risikoen for afdrift, hvis bommen kommer op i 1 meters højde i stedet for 50-60 centimeter?

 

Sidst bekræftet: 30-07-2018 Oprettet: 10-05-2013 Revideret: 10-05-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Pas godt på de vilde blomster og insekter i markkanten
Ved at passe på markkanternes vilde blomster giver du bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tage...
12.09.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19
Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19