Artikel - 60

Oprettet: 14-06-2004

Handsker – for en sikkerheds skyld

Handsker er det vigtigste værnemiddel, når man sprøjter med bekæmpelsesmidler. Forsøg viser, at svære nitrilhandsker beskytter næsten 100 procent, men også tynde latex- eller nitril-engangshandsker giver god beskyttelse.

Nitrilhandskers beskyttelsesevne ved sprøjtning med Amistar blev målt til mellem 80 og 97 procent i en ny undersøgelse fra Danmarks JordbrugsForskning. Belastning på handsker og hænder blev målt ved påfyldning af marksprøjten og under selve udsprøjtningen. Langt den største belastning af handsker og hud skete under påfyldning, mens der under selve udsprøjtningen blev målt 33 gange mindre belastning.

Forsøgene bekræfter tidligere undersøgelser, som klart viste, at det er under arbejdet med påfyldning af bekæmpelsesmidler, at det er særlig vigtigt at være omhyggelig med at undgå at få midlerne på især hænderne. Undersøgelsen viste, at man skal være særlig påpasselig, når handskerne tages af og på. Forskerne anbefaler derfor, at handskerne skylles udvendigt med rent vand inden de tages af.

Mange sprøjteførere synes, det er besværligt at arbejde med handsker og har derfor en tilbøjelighed til at "glemme" at bruge dem. I forsøgene med udsprøjtning af Amistar var belastningen af handsker og hud op til 45 mg aktivstof pr. sprøjtedag. Til sammenligning indtager en gennemsnitsdansker 0,2 mg pesticid pr. dag gennem kosten. Glemmer sprøjteføreren handskerne, men er omhyggelig med at holde hænderne rene under sprøjtearbejdet, dvs. at hænderne skylles i rent vand efter hver påfyldning, er optagelsen i kroppen sandsynligvis noget mindre end de 45 mg, man teoretisk kan få på hænderne pr. sprøjtedag. Men hvorfor løbe en unødig risiko for at optage pesticider i kroppen, når handskerne stort set kan fjerne risikoen.

I grovvarehandlen, byggemarkeder og ikke mindst på Internettet tilbydes handsker i mange udgaver. Der er således gode muligheder for at finde en handske, som man finder behagelig at arbejde med. Med priser ned til omkring 1 krone pr. handske, er der ingen undskyldninger for ikke at udskifte handskerne så ofte, at man er sikker på, at de ikke er snavsede indvendigt.

Der er naturligvis ekstra grund til at håndhæve reglerne om værnemidler overfor unge medarbejdere og opdrage dem til at benytte beskyttelsesudstyret korrekt. Selv om mange af de mest skadelige opløsnings- og tilsætningsstoffer efterhånden er fjernet fra bekæmpelsesmidlerne, er det stadig kemikalier, som man skal undgå at komme mere i kontakt med end højst nødvendigt. Brug det såkaldte forsigtighedsprincip. Så er det ikke mere risikabelt at arbejde med pesticider, end med andre kemikalier, som vi omgiver os med i samfundet.

På LandbrugsInfo er det muligt at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som alle bedrifter med ansatte skal være i besiddelse af. I udskriften kan man se hvilke værnemidler, der skal anvendes ved håndtering af de forskellige midler.

Handsker til håndtering af bekæmpelsesmidler
Beskyttelseshandsker fremstilles af stoffer som nitril, venyl eller latex. Nitril anbefales ofte, når der skal håndteres pesticider. Nitril har en god evne til at modvirke gennemtrængning af de fleste kemikalier. Kemikalierne har forskellig evne til at trænge gennem de forskellige materialer, som handskerne fremstilles af. Det er derfor ikke muligt at pege på en bestemt handske, som er mest sikker i alle situationer.

Brug handskerne rigtigt
Skyl handskerne inden de tages af - der bør være rentvandsbeholder på marksprøjten.
Udskift ofte handskerne - der vil efter nogen tid ske gennemtrængning af kemikalier.
Tynde bomuldsunderhandsker kan anvendes som underhandsker for at opsuge sved.
Kassér straks handskerne, hvis de bliver snavsede på indersiden.
Vask hænderne efter handskebrug.
Husk, rene tørre hænder i rene tørre handsker!
Beskyttelsescreme kan ikke erstatte handsker!

Kilde: Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 73, 2003: Handskers beskyttelsesevne ved arbejde med pesticider i jordbrugene samt modeller for håndeksponering.

 

Sidst bekræftet: 31-05-2016 Oprettet: 14-06-2004 Revideret: 14-06-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Af samme forfatter

Sikker påfyldning og rengøring af marksprøjten
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Tjekliste til sprøjtearbejdet
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Vårbyg
De otte IPM-principper i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider er nu omsat til konkrete værktøjer for dyr...
02.04.20
Vinterrug
De otte IPM-principper i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider er nu omsat til konkrete værktøjer for dyr...
02.04.20