Feedback Form

Planteavlsorientering - 09-708

Oprettet: 11-03-2005

Miljøtilstanden i Danmark – afrapportering fra DMU og GEUS

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2007 Oprettet: 11-03-2005 Revideret: 11-03-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Miljøchef

Hans Roust Thysen

Anlæg & Miljø


Af samme forfatter

Miljøgodkendelse og brug af medicinsk zink til smågrise
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør...
07.07.16
Naturtilstand og ammoniakregulering af husdyrbrug
Der er behov for en langt mere målrettet og integreret tilgang til forvaltningen af natur. De specifikke ammoniakregulering...
17.12.15
OML-beregninger af lugt på grundlag af 10 års vejrdata
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfør...
12.03.14