Feedback Form

 1475

Oprettet: 07-10-2013

Afdrift og overfladeafstrømning af pesticider

Præsentationer fra TOPPS-prowadis-kurser om afdrift og overfladeafstrømning af pesticider.

Præsentationer fra kurser om afdrift og overfladeafstrømning af pesticider, som er afholdt i forbindelse med det europæiske projekt TOPPS-prowadis, kan ses nedenfor.

Shows Titel
PowerPoint.pptx
PDF
Pesticider i overfladevand fra diffuse kilder – afdrift og overfladeafstrømning
Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted, VFL  
PowerPoint.pptx
PDF
Drift Manager
Værktøj til vurdering af risiko for afdrift

Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted, VFL
PowerPoint.pptx (7,8 MB)
PDF
Afdrift
Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted, VFL
PowerPoint.pptx (9,1 MB)
PDF
Årsager til erosion og tiltag til at forebygge overfladeafstrømning af pesticider
Marian Damsgaard Thorsted og Poul Henning Petersen, VFL

 

Sidst bekræftet: 05-02-2018 Oprettet: 07-10-2013 Revideret: 07-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19
Reminder: Har du lejesæd i dine kornmarker? Så vil SEGES gerne bede dig om at registrere det i Farmtracking
Oplysningerne skal bruges til at efterprøve lejesædsprognosen i CropManager og finde ud af, om lejesæd kan ses fra satellit...
08.08.19
Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret
Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede marker. Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Caryx o...
07.08.19