Feedback Form

 594

Oprettet: 05-07-2011

Glyphosatfund i boringer

Rapport fra Miljøstyrelsen viser, at analysefejl og uhensigtsmæssig placering af overvågningsboringer kan være årsag til glyphosatfund.

 

Miljøstyrelsens rapport om glyphosatfund i grundvandsovervågningen viser, at fund af glyphosat formentlig skyldes analysefejl og utætte boringer. I 2009 var der 9 fund af glyphosat over grænseværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter, mens der i årene forud kun har været sporadiske fund. I 2010 har fundhyppigheden været tilbage på det tidligere niveau.

Der er ikke fundet en endegyldig forklaring på årsagerne til fundene af glyphosat, men en række forhold tyder på problemer med analysemetoder og uhensigtsmæssig placering af en del kontrolboringer.

Nogle af de højeste koncentrationer af glyphosat er fundet i boringer, der er placeret i grøfter, som sandsynligvis kan stå under vand. Det giver stor risiko for, at der kan ske nedsivning af overfladevand ned langs borerøret. Andre boringer ligger så tæt på marken, at der ikke er 10 meters afstand, som i mange år har været sikkerhedsafstanden ved vandindvindingsboringer. Det giver mulighed for, at der kan være sprøjtet helt tæt på en del af boringen i overvågningsprogrammet. Fund af glyphosat i boringer, hvor der aldrig har været anvendt glyphosat i nærheden indikerer, at der i nogle tilfælde er tale om analysefejl.

I grundvandsovervågningen har de fleste fund af glyphosat gennem årene ligget under grænseværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter, men nogle få prøver har haft højere koncentrationer.

Glyphosat opfører sig anderledes i jorden end andre pesticider, idet der sker en stærk binding til jordpartikler. Forskningen viser, at der på lerjord kan ske transport af dette bundne glyphosat gennem makroporer, dvs. sprækker, huller efter rødder og regnormegange. Der er også eksempler på, at glyphosat på den måde er nået ned i boringer, som ikke har været forseglet korrekt.

Der foregår fortsat forskning som skal vise, om glyphosat vil kunne bevæge sig til det dybere grundvand. I lyset af mange års omfattende anvendelse af glyphosat, vil det være overraskende, hvis glyphosat generelt vil udgøre en risiko for grundvandet, men det kan ikke udelukkes, at der findes særligt følsomme opsprækkede lerjorde, hvor der er behov for særlige forholdsregler omkring boringer.

Kilde
Redegørelse om Glyphosat og AMPA fund i GRUMO. Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2011. J. A. Falkenberg, H. U. Bay, L. Ramsay og J. H. Jørgensen, NIRAS,P. R. Jørgensen, PJ-Bluetech aps, N. H. Spliid, Aarhus Universitet og C. Petersen, KU-LIFE.

Til top 

Sidst bekræftet: 25-03-2019 Oprettet: 05-07-2011 Revideret: 05-07-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Sprøjte- og doseringsvinduer i marken
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19
Giv såbedet karakter
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19
Begræns spredning af ukrudt
Hvordan du forebygger spredning af ukrudtsfrø. Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige...
27.11.19
Hvornår skal jeg hyre maskinstationen?
Brug rigeligt vand ved svampebekæmpelse Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at...
27.11.19
Sprøjtefri BNBO - notat om fastsættelse af erstatning
Hvordan kan der beregnes fuld erstatning ved pålæg om pesticidfri boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Det giver et notat...
21.11.19