Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-09-2015

 647

Oprettet: 06-09-2011

Nyt fokus på glyphosat

Den aktuelle debat om glyphosat er ikke næret af ny viden, tværtimod synes ingen at forholde sig til fakta i den seneste redegørelse fra Miljøstyrelsen.

Risikoen for at glyphosat nedvaskes til grundvand er igen i fokus i medierne. Baggrunden er den seneste udredning fra Miljøstyrelsen om de ekstraordinære fund af glyphosat i 2009.

Vi har tidligere beskrevet rapporten.

Desværre er der ikke, som det også har fremgået i medierne, fundet nogen entydig forklaring på den øgede fundhyppighed af glyphosat i 2007-2009. En af fejlkilderne kan være laboratorieanalysen, som er for usikker. Ikke overraskende har laboratoriet reageret imod, at dette er blevet anført, men at laboratoriet har fulgt gældende procedure og standarderne, er ingen garanti for, at resultaterne korrekte.

Rapporten om glyphosatfundene slår fast,

  • at der omkring flere boringer aldrig har været anvendt glyphosat
  • at der i de fleste boringer med positive udslag for glyphosat i 2009 ikke er genfund i 2010
  • at fundhyppigheden i 2007-2009 har været forhøjet (perioden med den kritiserede analysemetode), og at den i 2010 igen er nede på niveau med perioden før 2007.

I de seneste år er der gennemført flere forskningsprojekter for at belyse transporten af glyphosat i jord. Resultaterne viser, at glyphosat kan transporteres i makroporer som sprækker og regnormegange. Det udestår at få den fulde forståelse af, hvad der sker med glyphosat, når stoffet er transporteret ned i de øvre jordlag. Sprækkerne går ofte 2-3 meter ned i jorden, nogle steder mere. Herefter vil transporten ske i den såkaldte matrix, og det betyder, at transporthastigheden går ned. Der er ikke noget der tyder på, at glyphosat kan transporteres over længere afstande ved denne form for transport, og dermed er der ikke grund til at antage, at glyphosat siver ned i grundvandet. Et spørgsmål er, om der på nogle særlige lokaliteter er så mange, dybe og forbundne sprækker, at glyphosat kan nå det øvre grundvand. Den usikkerhed vil nu være imødegået ved indførelsen af 25 meters beskyttelseszoner omkring almene vandforsyningsanlæg.

Sidst bekræftet: 11-04-2014 Oprettet: 06-09-2011 Revideret: 06-09-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Høst af vinterraps
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetode...
03.07.19
Kig efter græsukrudt i vintersædsmarkerne nu
Netop nu er det let at spotte græsukrudt i vintersæden ved en før-høst gennemgang. Det er vigtigt at kende sit græsukrudt, ...
03.07.19
Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især hes...
01.07.19
Bekæmpelse af kvik og rodukrudt med glyphosat før høst
Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er en effektiv metode til at bekæmpe kvik i foderafgrøder. Hvis tidsler og andre rodu...
27.06.19
Kvikbekæmpelse uden glyphosat før høst i konsumafgrøder
Med forbud mod at anvende glyphosat før høst af konsumafgrøder må andre vinduer udnyttes optimalt.
27.06.19