Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-09-2013

 016

Oprettet: 13-11-2009

Nyt om vaskepladser og opdatering af sprøjter

Læs svarene her på spørgsmål til de nye regler om påfyldning og vask af sprøjter samt oversigt over leverandører af ekstraudstyr til sprøjter.


Mange bedrifter er i fuld gang med at planlægge opdatering af sprøjter og eventuel etablering af fylde- og vaskeplads. I ’Vaskepladsbekendtgørelse FAQ’ har vi besvaret en del af de spørgsmål, der er opstået. Der er også givet en oversigt over leverandører, som udbyder forskelligt udstyr til opdatering af sprøjter.
Sidst bekræftet: 17-02-2012 Oprettet: 13-11-2009 Revideret: 13-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Pas godt på de vilde blomster og insekter i markkanten
Ved at passe på markkanternes vilde blomster giver du bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tage...
12.09.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19
Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19