Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-10-2009

Artikler - Planteavl 

Oprettet: 24-10-2008

Resistens hos bygbladplet mod visse strobiluriner
Mutationen, der giver resistens hos bygbladplet, er fundet i en del marker i Danmark i 2008 og i varierende omfang fra mark til mark. Udenlandske undersøgelser viser tilsvarende fund, og at der især opnås utilstrækkelig effekt af Amistar, når mutationen er udbredt i marken. Forsøgene viser også, at effekten af andre strobiluriner kan være nedsat, men dette er mindre godt belyst. For at sikre god effekt mod bygbladplet anbefales det, at man anvender de mest effektive strobiluriner blandet med et andet effektivt produkt som Proline, Opus, Stereo, Zenit mfl.

I Frankrig og England fandt man allerede i 2003 såkaldt F129L-mutation hos bygbladplet, som giver resistens hos svampen mod visse strobiluriner. Derfor iværksatte vi i vækstsæsonen 2008 i et samarbejde mellem DJF, BASF, Bayer og planteavlskonsulenterne en indsamling af planteprøver af vinter- og vårbyg med bygbladplet, som blev undersøgt nærmere.

BASF har været ansvarlige for F129L analyserne, som er baseret på DNA, mens DJF er ansvarlig for analyser af følsomheden over for triazoler. Resultater fra DJF foreligger ikke endnu, men vil blive publiceret senere. Der var kun yderst begrænsede angreb af bygbladplet i 2008, så antallet af prøver blev desværre mindre end planlagt.

Tre typer mutationer
Der findes p.t. tre forskellige mutationer imod strobiluriner.

  • Den mest almindelige er G143A, som især er kendt fra meldug og septoria resistens.
  • F129L er kendt fra bl.a. hvedebladplet og bygbladplet. Generelt har man fundet, at isolater med F129L mutationer stadig udviser større følsomhed over for strobilurinerne end isolater, som udvikler G143A mutationer. Så hos bygbladplet, hvor man kun har fundet F129L, vil der oftest kun være tale om en gradvis reduktion i effekten. Dette vil i praksis give svingende udslag afhængig af valgte dosering eller middel.
  • Den tredje mutation G137R er fundet i mindre udstrækning bl.a. hos hvedebladplet men ikke hos bygbladplet. Den regnes også for at have begrænset indvirkning på markeffekten.

Resultater fra Danmark i 2008
Resultaterne fra indsamlingen i 2008 ses i tabel 1. Der blev indsendt i alt 38 prøver fra Danmark. Af de indsendte prøver har det kun været muligt at finde tilstrækkelige mængder bygbladplet i 20 af de fremsendte prøver. Prøver som har haft for lidt DNA fra bygbladplet er mærket med nd i tabellen. Som det fremgår, blev mutationen fundet i 11 af de 20 prøver, svarende til 55 procent af prøverne, hvilket er et relativt højt antal. 2 prøver er endnu ikke analyseret. Graden af mutation i prøverne varierer fra 8 til 90 % og fund er gjort i både Jylland, på Sjælland og Lolland.

Selvom materialet er forholdsvis begrænset, viser det dog, at F129L må være almindelig udbredt. Da det desværre ikke er muligt på forhånd at udpege marker, som ikke har mutationen, må man som udgangspunkt antage, at risikoen for mutation eksisterer i alle marker. I Sverige og Tyskland er mutationen også fundet i et vist omfang i 2008.

Da angrebene af bygbladplet var lave i 2008, har vi ikke fra markforsøg kunnet vurdere, hvilken effekt forekomsten af mutationen F129L har på bekæmpelsen i marken. Dette er baggrunden for, at vi i det følgende har kigget på udenlandske resultater, hvor man har set problemer med faldende effekter af især Amistar.

Tabel 1. Oversigt over antal prøver og prøveresultat.
Nd= ikke analyseret på grund af for lidt smitstof.
Lokalitet Sort Indsendt af

% med
F129L-mutation

Flakkebjerg Chess Flakkebjerg

nd

Auming Erik Silkjær Petersen Rønde

0

Ørre Birgit Vestergård Aulum

0

Nautrup Birgit Vestergård Aulum

90

Hornslet Erik Silkjær Petersen Rønde

17

Sønder bjerge Flakkebjerg

8

Hadsten Rasmus Ørnbøl Randers

nd

Hornslet Erik Silkjær Petersen Rønde

18

Allingåbro Erik Silkjær Petersen Rønde

0

Randers Annette Priergaard Randers

72

Toreby Julie Torp-Thomsen Nykøbing F.

nd

Holeby Julie Torp-Thomsen Nykøbing F. DK

nd

Holeby Julie Torp-Thomsen Nykøbing F. DK

nd

Hadsten Gudrun Pedersen Silkeborg DK

nd

Hadsten Gudrun Pedersen Silkeborg DK

nd

Ringe Lene Jacobsen Ringe DK

nd

Tinglev Tinglev

nd

Gabøl Gabøl

nd

Løgumkloster Løgumkloster

nd

Brønderslev Prestige Charlotte F.Clausen Brønderslev

nd

Holeby Julie Torp-Thomsen Nykøbing F.

nd

Høstrup Prestige Birgit Vestergård Holstebro

0

Smidie Chess Kirsten Søe Pedersen Hadsund

12

Klarup Tasmanien Kirsten Søe Pedersen Hadsund

nd

Sønderholm Chess Kirsten Søe Pedersen Hadsund

13

Barsbøl Simba Kirsten Søe Pedersen Hadsund

nd

Virket Julie Torp-Thomsen Nykøbing F.

nd

Toreby Henrik Skov Nykøbing F.

0

Byskov Lars Andresen Nykøbing F.

31

Øster Toreby Erik skov Nielsen Nykøbing F.

0

Skanderborg Ghita C. Nielsen Århus

0

Bjærup Lise Nistrup Flakkebjerg

0

Erdrup Lise Nistrup Flakkebjerg

64

Sdr Bjerge Lise Nistrup Flakkebjerg

0

Ottestrup Lise Nistrup Flakkebjerg

49

Vester Broby Lise Nistrup Flakkebjerg

50

Resultater fra Frankrig
I tabel 2 ses resultater af markforsøg fra Arvalis i Frankrig i 2007 og 2008. Her har man udført forsøg i marker med og uden forekomst af mutationen F129L. Det fremgår, at der i 2007 er tydelig forskel på effekten af de tre strobiluriner. Det er overraskende, da man hidtil har ment, at der var såkaldt krydsresistens mellem strobilurinerne. Krydsresistens betyder, at hvis der er resistens hos en svamp mod et strobilurin, så er der med sikkerhed også resistens mod øvrige strobiluriner. I 2008 forsøgene er forskellen mellem strobilurinerne mindre, og disse resultater indikerer, at også de andre strobiluriner får delvis nedsat deres effekt.

Tabel 2. Markforsøg med bekæmpelse af bygbladplet i 2007-2008. (Kilde: Claude Maumene, Arvalis, Frankrig).

2007

2008

Procent bekæmpelse af bygbladplet (46,3 % F129L)

Udbytte, hkg/ha

Procent bekæmpelse af bygbladplet (0 % F129L)

Udbytte, hkg/ha

Procent bekæmpelse af bygbladplet (56 % F129L)

Udbytte, hkg/ha

Procent bekæmpelse af bygbladplet (0 % F129L)

Udbytte, hkg/ha

Ubehandlet

56,9

63,6

69,9

73,0

2 x 1,0 l/ha Aproach

87

78,1

76

76,9

44

78,0

80

91,6

2 x 1,0 l/ha Amistar

38

75,9

74

77,1

38

76,3

72

88,3

2 x 1,0 l/ha Comet

82

78,9

81

76,7

56

79,9

84

92,1

Angreb i ubehandlet

10,1 pct. dækn.

30,9 pct. dækn.

55,8
pct. dækn.

55,1
pct. dækn.

Resultater fra UK
I figur 1 ses resultater med bekæmpelse af bygbladplet fra UK. Også her ses forskellig effekt af strobilurinerne. Der er dog ikke målt omfang af F129L-mutation i forsøgene.


Figur 1. Effekt af forskellige strobiluriner mod bygbladplet.
(Net Blotch) udtrykt som pct. dækning. (Twist SC ikke på det danske marked). Effekten af triazolet Proline er også vist til sammenligning (Kilde: Simon Oxley, SAC, Skotland og Home-Grown Cereals Authority).

I UK har man endnu ikke opgjort 2008-forsøgene, men giver på baggrund af forsøgene til og med 2007 strobilurinerne følgende karakter for effekt mod bygbladplet (Triazolet Proline er medtaget til sammenligning):

Amistar: x
Aproach: xxx
Comet: xxxx
Proline: xxxx

Andre resultater
I tabel 3 ses resultater præsenteret af BASF på den tyske planteværnskonference i Kiel i september 2008. Det fremgår, at jo mere udbredt mutationen er i marken, jo dårligere effekt opnås der, især med Amistar, men også med Comet.

Tabel 3. Markforsøg i 2005-2006 i marker med forskellig hyppighed af F129L-mutationen (Kilde: M. Semar mfl. BASF).

Produkt

Dosis
(l/ ha)

F129L
0 %
(2005)

F129L
20 %
(2005)

F129L
30 %
(2006)

F129L
80 %
(2006)

F129L
90 %
(2006)

F129L
100 %
(2005)

Pct. effekt
32 DEB
Udbytte, FHT Pct. effekt
30DEB
Udbytte, FHT Pct. effekt
27DEB
Udbytte, FHT Pct. effekt
28DEB
Udbytte, FHT Pct. effekt
30DEB
Udbytte, FHT Pct. effekt
18DEB
Udbytte, FHT
Ubehandlet

(62)

(63,3)

(28)

(75,6)

(27)

(71,8)

(43)

(59,6)

(95)

(42,1)

(28)

(73,4)

2xComet 0,4

83

119

69

130

98

124

69

144

82

157

66

125

2xComet 0,8

88

118

85

135

99

119

79

147

88

164

67

133

2xComet 1,0

88

119

83

136

97

134

78

146

89

175

77

137

2xAmistar 1,0

63

115

42

118

86

114

34

119

33

137

32

128

2xOpera 1,5

88

127

83

134

92

127

75

149

89

171

83

141

DEB= dage efter behandling
Procent angrebet bladareal hhv. udbytte, hkg/ha er angivet i parentes. Merudbytter er vist som forholdstal.

Undersøgelserne fortsætter
Indsamlingen af planteprøver med bygbladplet og test for forekomsten af mutationer fortsætter i Danmark i 2009.

Konklusion
Mutationen, der giver resistens hos bygbladplet, findes i en del marker i Danmark (55 procent af markerne i undersøgelsen) og i varierende omfang fra mark til mark (0 til 90 procent mutation). Udenlandske undersøgelser viser, at der især opnås utilstrækkelig effekt af Amistar, når mutationen er udbredt i marken. Forsøgene viser også, at effekten af andre strobiluriner kan være nedsat, men i mindre grad. For at sikre god effekt mod bygbladplet anbefales det, at man anvender de mest effektive strobiluriner blandet med et andet effektivt produkt som Proline, Opus, Stereo, Zenit m.fl.


Sidst bekræftet: 24-10-2008 Oprettet: 24-10-2008 Revideret: 24-10-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20
Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 9. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærskle...
12.02.20
Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud
Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50
10.02.20
Hestebønnesorters modtagelighed for vikkeskimmel
Der er ret store forskelle på sorternes modtagelighed
10.02.20
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
10.02.20