Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-08-2009

Plantenyt - 590 - 2008

Oprettet: 22-09-2008

Svampebekæmpelse og vækstregulering i vinterraps om efteråret
Behandling af vinterraps med Juventus kan være aktuel i tidligt såede marker og andre marker med meget kraftig vækst. Evt. behandling anbefales udført i 5-6 løvbladstadiet med 0,5 l/ha Juventus.

Svampemidlerne Juventus og Cantus er godkendt til brug om efteråret i vinterraps. Folicur når ifølge firmaet sandsynligvis ikke at blive godkendt til brug i dette efterår.Folicur er netop blevet godkendt til brug om efteråret. Se aktuelt nr. 252, 2008.

Juventus har en vækstregulerende effekt og har også nogen effekt på rodhalsråd (Phoma). Cantus har bedre effekt end Juventus mod rodhalsråd, men Cantus har til gengæld ingen vækstregulerende effekt.

Vækstregulering
Vækstreguleringen medfører, at vækstpunktet bliver tættere på jordoverfladen og dermed er det mindre udsat for frostskade. Evt. vækstregulering er derfor først og fremmest aktuel i tidligt såede marker og i andre marker med meget kraftig vækst. Foruden tidlig såning kan god etablering, god næringsstofforsyning og mildt vejr give kraftig vækst.

Evt. behandling med Juventus anbefales udført i 5-6 løvbladsstadiet med 0,5 l/ha Juventus. Den vejledende pris for Juventus angives til 340-400 kr./l inkl. afgift ekskl. moms.

Forsøgsresultater med efterårsbehandling kan ses i figur 1. I tyske forsøg har Folicur og Juventus vist jævnbyrdig effekt. Bemærk, at en pris på 0,5 l/ha Juventus er indsat i figuren, selv om der i nogen af forsøgene er anvendt højere doser af Folicur. Det er svært at vurdere rapsprisen for høst 2009.

Klik på figuren for at se den større.
Figur 1. Behandling med 0,5-1,5 l/ha Folicur i 5 løvbladstadiet i efteråret i 19 Landsforsøg 1998-2000.

De foreløbige resultater fra årets Landsforsøg kan ses her: 09-012-0808 og 09-013-0808. I gennemsnit af de 5 forsøg er der ikke opnået sikre merudbytter i forsøgsled 6-9 sammenlignet med forsøgsled 2 ved nogen af de to såtider. I enkeltforsøgene er der opnået sikre merudbytter for Folicur/Juventus i forsøg 006 ved begge såtider.

Rodhalsråd
Evt. bekæmpelse af rodhalsråd er først og fremmest aktuel i tidligt såede marker. Svampen trives nemlig bedst i mildt vejr, hvor svampen kan nå at brede sig fra bladpletterne via bladnerverne til rodhalsen. Under kølige betingelser vokser svampen så langsomt, at bladene visner og falder af, før angrebet når rodhalsen. Svampen trives bedst under fugtige forhold. Smitstof kan komme fra jorden samt via smitte fra nabomarker.

Bekæmpelse af rodhalsråd med Cantus anbefales kun undtagelsesvis ved kraftige angreb (bladpletter på alle planter) i tidligt såede marker i milde efterår. Bekæmpelse udføres i 4-6 løvbladstadiet med 0,25 kg/ha.

Billede 1. Angreb af rodhalsråd er let at kende og kan ikke forveksles med andre svampesygdomme. Der er tale om hvide bladpletter, hvor de talrige små sorte frugtlegemer tydeligt ses.
Billede 2. Nærbillede, hvor de sorte frugtlegemer ses.

Billede 3. Angreb af rodhalsråd har fået planterne til at knække ved rodhalsen.

Klik på billederne for at se dem større.

 

 

Sidst bekræftet: 22-09-2008 Oprettet: 22-09-2008 Revideret: 22-09-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Morten Haastrup

Af samme forfatter

Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20
Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 9. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærskle...
12.02.20
Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud
Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50
10.02.20
Hestebønnesorters modtagelighed for vikkeskimmel
Der er ret store forskelle på sorternes modtagelighed
10.02.20