Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

III. Plantepatologi - 3. Virussygdomme

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: III. Plantepatologi - 3. Virussygdomme
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

97.

Runkelroernes Mosaiksyge. Ved J. Lind. 22. bd., 1915, s. 444-57. 25 øre.

155.

Forsøg med Avlsstedets Indflydelse paa Kartoflens Bladrullesyge. Ved Ernst Gram. 28. bd., 1922, s. 769-806. 1 kr.

447.

Undersøgelser over kartoffel virus X. I. Ved Frode Hansen og Sv. E. Hansen. 55. bd., 1951, s. 136-143. 30 øre.

508.

Furede grene hos æbletræer I. Ved H. Rønde Kristensen. 59. bd., 1955, s. 234-251. 45 øre.

513.

Løg-Mosaiksyge. Ved H. Rønde Kristensen og Mogens Christensen. 59. bd., 1955, s. 530-547. 45 øre.

536.

Solbær-Ribbesvind (Ribes virus 1, Acroge­nus Ribis). Ved H. Rønde Kristensen og Mogens Christensen. 61. bd., 1957, s. 1-16. 45 øre.

541.

Undersøgelser over kartoffel virus X. II: Spredning i marken. Ved Sv. E. Hansen. 61. bd., 1957, s. 277-291. 30 øre.

565.

Virusgulsot hos bederoer. I. Ved H. Rønde Kristensen og Mogens Christensen. 62. bd., 1958, s. 369-419. 75 øre.

569.

Fortsatte undersøgelser over varmtvandsbehandling mod jordbærål (Aphelenchoides spp.). Ved K. Lindhardt og Axel Thuesen. 62. bd., 1958, s. 483-498. 30 øre.

573.

Undersøgelser over variationen i tørstofindholdet i sunde og bladrullesygeinficerede kartoffelknolde. Ved Sv. E. Hansen. 62. bd., s. 901-913. 30 øre.

638.

Virussygdomme hos kålroer. Ved H. Rønde Kristensen og Mogens Christensen. 66. bd., 1962, s. 185-255. 100 øre.

658.

Æblemosaik. I. Ved H. Rønde Kristensen og Arne Thomsen. 66. bd., 1963, s. 802-874. 75 øre.

678.

Undersøgelser over kartoffel virus X, 111: Udbytteforsøg. Ved Sv. E. Hansen. 67. bd., 1963, s. 688-699. 50 øre.

689.

Virusgulsot hos bederoer II. Ved H. Rønde Kristensen, Mogens Christensen og N. Paludan. 68. bd., 1964, s. 209-263. 100 øre.

711.

Undersøgelser vedrørende nellike-viroser. Ved Niels Paludan. 69. bd., 1965, s. 38-46. 50 øre.

740.

Gummived hos æbletræer. Ved H. Rønde Kristensen og Arne Thomsen. 69. bd., 1965, s. 477-493. 50 øre.

762.

Havre-rødsot. Ved H. Rønde Kristensen og B. Engsbro. 70. bd., 1966, s. 208-223. 50 øre.

767.

Undersøgelser og forsøg vedr. jordbårne vira. I. Rattle-virus. Ved H. Rønde Kristensen og B. Engsbro. 70. bd., 1966, s. 353­379. 50 øre.

770.

Sød peber. Sortsmodtagelighedsforsøg, udbytte og frøundersøgelser med diverse viroser. Ved N. Paludan. 70. bd., 1966, s. 445-458. 50 øre.

802.

Indflydelse af nellike-spætning-virus på udbytte og kvalitet hos nellike (Dianthus caryophyllus). Ved Niels Paludan og Finn Rehnstrøm. 72. bd., 1968, s. 33-41. 50 øre.

805.

Tobak-Mosaik-Virus (TMV), TMV liniers virulens, virussvækkelse ved varmebehandling, krydsbeskyttelse og udbytte. Ved N. Paludan. 72. bd., 1968, s. 69-80. 50 øre.

806.

Studies Involving Two Tomato Virus Strains of Tobacco Mosaik Virus (TMV) in Tomato Lycoperisicurn esculentum L. 'Rever­mun'. Ved T. L. Steepy. 72. bd., 1968, s. 81-85. 50 øre.

811.

Frugttræ-vira inaktiveret ved termoterapi. Ved Arne Thomsen. 72. bd., 1968, s. 141-152. 50 øre.

816.

Virussygdomme i danske pelargonie-kulturer. Ved N. Paludan. 72. bd., 1968, s. 211-216. 50 øre.

820.

Eliminering af kartoffel virus X i kartoffelsorten Dianella. Ved Mogens Christen­sen. 72. bd., 1968, s. 241-244. 50 øre.

875.

Virusinfektion hos æblegrundstammer. Ved Arne Thomsen. 73. bd. 1970, s. 619-628. 50 øre.

877.

Virustestninger af æblesorter og -grundstammer i elitefremavlen. Ved Ejnar C. Larsen. 73. bd. 1970, s. 687-703. 50 øre.

878.

Virussygdomme hos æbletræer. Ved H. Rønde Christensen og Arne Thomsen. 74. bd. 1970, s. 1-23. 75 øre.

881.

Nellike-ætsning-virus. Kortlægning, infektionsforsøg, termoterapi og meristemkultur. Ved N. Paludan. 74. bd. 1970, s. 75-86. 75 øre.

896.

Virusinfektioner hos Ligustrum supp. Ved Arne Thomsen. 74. bd. 1970, s. 234-242. 75 øre.

897.

Virusgulsot hos bederoer III. Ved Bent Engsbro. 74. bd. 1970, s. 243-263. 75 øre.

898.

Varmebehandlingers indflydelse på planter og plantevira. 74. bd. 1970, s. 264-280. 75 øre. Ved H. Rønde Kristensen og A. Thomsen.

901.

Nervebåndsklorose-virus hos stikkelsbær. Ved Arne Thomsen. 74. bd. 1970, s. 313-317. 75 øre.

903.

Forekomst og undersøgelser af byg-stribe­mosaik i Danmark. Ved H. Rønde Kristensen og Bent Engsbro. 74. bd. 1970, s. 326-342. 75 øre.

916.

Peperomia-ringmosaik forårsaget af agurk­mosaik-virus. Ved N. Paludan. 74. bd. 1970, s. 448-454. 75 øre.

961.

Etablering af virusfrie meristemkulturer af havebrugsplanter. Ved Niels Paludan. 75. bd. 1971, s. 387-410. 75 øre.

975.

Metodik ved elektronmikroskopiske undersøgelser af plantevira. Ved Jens Begtrup. 75. bd. 1971, s. 563-576. 75 øre.

1014.

Anther and Stem Tissue Callus from Healthy and Potato Virus X Infected Po­tatoes. Ved J. Simonsen og A. C. Hildebrandt. 76. bd. 1972, s. 127-131. 75 øre.

1025.

Dværgsyge hos hindbær. Ved Arne Thom­sen. 75 bd., 1972, s. 289-296.

1059.

Hortensie-ringmosaik-virus i hortensie. Ved Niels Paludan og Mogens Christensen. 77. bd. 1973, s. 1-12. 1.50 kr.

1068.

Undersøgelser og forsøg vedr. jordbårne vira. I. Rattle-virus, fortsatte undersøgelser i kartof­ler. Ved Bent Engsbro. 77. bd. 1973, s. 103-117. 1.50 kr.

1073.

Kålroe-mosaik-virus i peberrod. Ved Niels Paludan. 77. bd. 1973, s. 161-169. 1.50 kr.

1105.

Forsøg med forebyggelse af infektion med bladlusbårne lusbårne vira i kartofler. Ved Bent Engsbro. 77. bd. 1973, s. 439-442. 1.50 kr.

1108.

Tobak-mosaik-virus (TMV). Infektionsforsøg, krydsbeskyttelse, smittetidspunkt og udbytte med tomatlinier af TMV hos tomat. Ved Niels Paludan. 77. bd. 1973, s. 495-515. 2.50 kr.

1126.

Virusfrie chrysanthemumplanter af anerkendte sorter etableret ved varmebehandling og meristemkultur. Ved Niels Paludan. 77. bd. 1973, s. 689-696. 1.50 kr.

1136.

Klorotisk spætning og dværgsyge hos chrysanthemum. Infektionsforsøg, termoterapi og meristemkultur. Ved Niels Paludan. 78. bd. 1974, s. 85-90. 1.50 kr.

1141.

Virustestninger af pæresorter i elitefremavlen. Ved Ejnar C. Larsen. 78. bd. 1974, s. 141-155. 1.50 kr.

1167.

Heat inactivation of viruses in apple cl MM 109 by use of daily temperature cycles. Ved Ejnar C. Larsen. 78. bd. 1974, s. 422-428. 1.50 kr.

1176.

Indflydelsen af termo- og meristemterapi på nellikenervemosaik virus i meristemer bedømt ved elektronmikroskopi og symptomregistrering. Ved Niels Paludan og J. Begtrup. 78. bd. 1974, s. 547-555. 1.50 kr.

1196.

Krydsbeskyttelse med æble-mosaik-virus. Ved Arne Thomsen. 79. bd. 1975, s. 57-62. 1.50 kr.

1214.

Tobakmosaik virus (TMV). Kulturforsøg smittetidspunkt og udbytte med svækkende tomatlinier af TMV hos tomat. Ved Niels Paludan. 79. bd. 1975, s. 273-287. 2.00 kr.

1218.

Mykoplasma-lignende organismer (MLO) som plantepatogener i Danmark. Ved Jens Begtrup. 79. bd. 1975, s. 317-324. 2.00 kr.

1228.

Meristemkultur af jordbær. Ved Mogens Christensen. 79. bd. 1975, s. 429-432. 2.00 kr.

1262.

Augustasyge hos tulipaner. Markundersøgelser af tobak nekrose virus (TNV) og dets vektor, Olpidium brassicae. Ved Lene Lange. 80. bd. 1976, s. 153-169. 2.00 kr.

1264.

Tobacco mosaic virus (TMV). Effects of infection with strains of TMV on the yields of unprotected tomato plants and of plants protected with attenuated strains of TMV as compared to varieties resistant to TMV. Ved N. Paludan. 80. bd. 1976, s. 189-203. 2.00 kr.

1283.

Undersøgelser og forsøg vedr. jordbårne vira. I. Rattlevirus, fortsatte undersøgelser i kartof­ler 2. Ved B. Engsbro. 80. bd. 1976, s. 405-410. 2.00 kr.

1362.

Latent apple narrow leaf transmissible to Malus x robusta (Carr.) Rehd., cl. 5. Ved Ejnar C. Larsen. 1977. 81. bd., s. 359-364. 5,00 kr.

1376.

Første års tilvækst af æbletræer med og uden virusinfektion. Ved Ejnar C. Larsen. 1977. 81. bd., s. 479-486. 5,00 kr.

1516

Dværgsyge og klorotisk spætning hos chrysanthemum. Etablering af sunde chrysanthemumplanter og køleopbevaring af chrysanthemum, nelliker og pelargonier i rørglas. Ved Niels Paludan. 84. bd. 1980, s. 349-360.

1518

Virusangreb i porrer: Kortlægning, diagnosticering, sortsmodtagelighed og overvintring. Ved Niels Paludan. 84. bd. 1980, s. 371-386.

1579

The effect of virus on yield components and fruit quality in three apple cultivars. Ved Poul Hansen. 86. bd. 1982, s. 55-63.

1612

Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don. Virus attack in Danish cultures, survey and diagnosis. Ved Niels Paludan og J. Begtrup. 86. bd. 1982, s. 399-404.

1648

Arctium lappa L., a new host for Tobacco Ringspot Virus (TobRV) identified with immuno sorbent electron microscopy (ISEM). Ved Jens Begtrup. 87. bd. 1983, s. 179-182.

1649

PTA preservation of the serological activity in virus suspensions - also useful for consignments of samples over long distances. Ved Jens Begtrup. 87. bd. 1983, s. 183-188.

1650

Mycoplasmalike organism in the rhizomes of Cirsium arvense L. and Rubus idaeus L. Ved Jens Begtrup. 87. bd. 1983, s. 189-192.

1721

Mykoplasmalignende organismer (MLO) og deres udbredelse i Danmark. Ved Jens Begtrup og Arne Thomsen. 88. bd. 1984, s. 299-310.

1722

Nogle kartoffelsorters modtagelighed for ringrust. Ved B. Engsbro 88. bd. 1984, s. 311-316.

1768

Prunus necrotic ring spot virus (PNRV) identified with ISEM directly from the trees. Ved Jens Begtrup, Karen Jørgensen og Arne Thomsen. 89. bd. 1985, s. 81-84.

1781

Inactivation of Kalancho ë latent virus strain 1 in Kalancho ë using heat treatment and meristemtip culture. Ved Niels Paludan. 89. bd. 1985, s. 191-195.

1791

Inactivation of tobacco mosaic virus in Aeschynanthus hildebrandii by means of heat treatment, chemotherapy and meristemtip culture. Ved Niels Paludan. 89. bd. 1985, s. 273-278.

1816

Spread of viruses by recirculated nutrient solutions in soilless cultures. Ved Niels Paludan. 89. bd. 1985, s. 467-474.

Afhandlinger

1937.

Henning P. Hansen: Studier over Kartoffelviroser i Danmark. 42. bd., s. 631-681.

1940.

Sv. G. Larsson: Bladlusene og deres Betydning som Virusspredere paa Beder og Kartofler. 45. bd., s. 97-139.

1941.

Henning P. Hansen: Studier over Kartoffelviroser i Danmark II. 46. bd., s. 355-362.

1941.

Henning P. Hansen: Om Nomenklatur for Plantevira samt nogle Synonymer for Kartoffelvira og Kartoffelviroser. 46. bd., s. 363-372.

1942.

Ernst Gram: Mosaiksyge i Runkelroer, Sukkerroe og andre Beder. 46. bd., s. 686-703.

1942.

Ernst Gram: Virus-Gulsot hos Beder. Beta Virus 4. 47. bd., s. 338-362.

1946.

Henning P. Hansen: Undersøgelser og Iagttagelser over Tobaksviroser i Danmark. 50. bd., s. 191-298.

1953.

H. Rønde Kristensen og Mogens Christensen: Serologiske undersøgelser af kartoffelvirus x. 56. bd., s. 513-531.

1953.

H. Rønde Kristensen: Virussygdomme hos korn. 56. bd., s. 660-683.

1954.

Henning P. Hansen: Et overblik over nyere erfaringer om virus-gulsot hos bederoer. 58. bd., s. 298-332.

1955.

H. Rønde Kristensen: Værtplanteområder for virusgulsot hos bederoer. 59. bd., s. 106­117.

1956.

H. Rønde Kristensen: Virussygdomme hos stenfrugttræer. 60. bd., s. 69-166.

1957.

H. Rønde Kristensen: Nellike viroser. 61. bd., s. 718-736.

1957.

Ole Heie: Studier over løgbladlusen (Myzus ascalomicus Doncaster) i Danmark i foråret 1957. 61. bd., s. 737-748.

1958.

H. Rønde Kristensen og A. Thomsen: Chrysanthemumviroser. 62. bd., s. 627-669.

1959.

H. Rønde Kristensen og A. Thomsen: Virussygdomme hos roser. I. 63. bd., s. 369­393.

1961.

Proceeding of the Fourth Symposium on Virus Diseases of Fruit Trees in Europe. 65. bd., særnummer

1962.

H. Rønde Kristensen: Jordbårne plantevira. 66. bd., s. 75-148.

Meddelelser

263.

Forsøg med sunde og virussyge (bladrullesyge og mosaiksyge) Læggekartofler. 1932­35 (A), uds. 15. april 1937, 42. bd., s. 541.

338.

Bladrullesyge, Mosaiksyge og andre Virussygdomme paa Kartofler (B), uds. juni 1942, 47. bd., s. 702, 2. oplag, januar 1951.

564.

Betydning og udbredelse af kartoffelviroser i Danmark (B), uds. 22. november 1956, 62. bd., s. 163.

578.

Kartoffel virus X og S i almindeligt dyrkede kartoffelsorter (A), uds. 11. april 1957, 62. bd., s. 361.

600.

Virusgulsot hos bederoer i Danmark (A), uds. 8. maj 1958, 63. bd., s. 512.

765.

Gummived hos æbletræer. Uds. 6. januar 1966, 70. bd., s. 261.

777.

Indflydelse af nellike-spætning-virus på udbytte og kvalitet hos nelliker. Uds. 31. marts 1966. 70. bd., s. 415.

829.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker. Uds. 25. januar 1968, 72. bd., s. 410.

862.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1968. Uds. 23. januar 1969, 73. bd., s. 553.

876.

Påvisning af mosaik-virus hos skalotteløg. Uds. 27. marts 1969.

897.

Varmebehandling af virusangrebne planter, Uds. 2. oktober 1969.

898.

Virusinfektion hos klonformerede æblegrundstammer. Uds. 9. oktober 1969.

899.

Eliminering af kartoffel virus X, S og A i forskellige kartoffelsorter. Uds. 16. okto­ber 1969.

900.

Virusinfektioner hos Ligustrum. Uds. 23. oktober 1969.

906.

Virusforsøg med sød peber (Capsicum annuum). Uds. 15. januar 1970.

907.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1969. Uds. 22. januar 1970.

909.

Peperomia-ringmosaik forårsaget af agurk­mosaik-virus. Uds. 19. februar 1970.

918.

Undersøgelser af bygstribemosaik i Danmark. Uds. 25. marts 1970.

942.

Rustpletter i kartoffelknolde forårsaget af virusinfektion. Uds. 30. juli 1970.

944.

Salatfrø befriet for mosaik-virus ved hjælp af varmebehandling. Uds. 13. august 1970.

954.

Kirsebær-dværgfrugt, en ondartet smitsom sygdom. Uds. 15. oktober 1970.

956.

Virussygdomme hos roser. Uds. 22. oktober 1970.

962.

Salat-nervebåndsklorose i danske salatkulturer. Uds. 7. januar 1971.

963.

Ildsot. Uds. 7. januar 1971.

969.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1970. Uds. 28. januar 1971.

971.

Havrerødsot - en bladlusbåren virussygdom. Uds. 4. februar 1971.

987.

Virussygdomme hos tulipaner. Uds. 6. maj 1971.

996.

Rajgræsmosaik - en midebåren virussygdom. Uds. 17. juni 1971.

998.

Virussygdomme hos kålroer. Uds. 24. juni 1971.

1001.

Virusangreb hos peberrod. Uds. 5. august 1971.

1023.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1971. Uds. 3. februar 1972.

1025.

Blommedværgsyge. Uds. 17. februar 1972. 1047. Hortensiaringmosaik. Uds. 13. juli 1972.

1069.

Vaccination af tomatplanter. Uds. 11. januar 1973.

1071.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1972. Uds. 1. februar 1973.

1120.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1973. Uds. 31. januar 1974.

1154.

Prunus-ringplet-virus hos kirsebærtræer. Uds. 11. juli 1974.

1157.

Virussygdomme hos salat. Uds. 8. august 1974.

1160.

Agurk-mosaik-virus og værtplanteområdet i Danmark. Uds. 22. august 1974.

1173.

Virussygdomme hos korn og græs i Danmark. Uds. 23. januar 1975.

1193.

Virussygdomme hos kartofler. Uds. 1. maj 1975.

1206.

Virussygdomme hos bælgplanter i Danmark. Uds. 19. juni 1975.

1211.

Tomatavl baseret på TMV-beskyttede eller TMV-resistente planter. Uds. 24. juli 1975.

1556

Virusangreb i peber (Capsicum annuum L.) med særlig henblik på tobakmosaikvirus. 5. juni 1980.

1599

Tobakmosaikvirus i danske peberkulturer. 2. juli 1981.

1676

Fremstilling af sundt kernemateriale af havebrugsplanter. 10. juni 1982.

1694

Viroser i pelargonier. 26. august 1982.

1808

Byggulmosaik. 14. februar 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16