Feedback Form

  

Oprettet: 25-03-2019

Telefonbetjening om planteværnsspørgsmål og ny bemanding på planteværnsteamet

Telefoniske henvendelser til planteværnsteamet hos SEGES bedes venligst rettet til Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Poul Henning Petersen eller Carsten Fabricius. Carsten Fabricius er nytiltrådt landskonsulent og afdelingsleder for planteværnsteamet.

Spørgsmål om plantebeskyttelse kan uændret rettes til planteværnsteamet hos SEGES, men af hensyn til at kunne sikre sammenhængende tid, er vi nødt til at betjene henvendelserne efter følgende retningslinjer:

Telefon

Telefoniske henvendelser rettes til

Ghita C. Nielsen, 87 40 54 39 / 20 28 26 95

Marian D. Thorsted, 87 40 54 47 / 24 75 79 14

Poul Henning Petersen, 87 40 54 43 / 20 10 22 97

Carsten Fabricius, 87 40 53 57 / 29 24 51 75

Jens Erik Jensen besvarer pt. ikke telefoniske spørgsmål om planteværn.

Når vi ikke træffes første gang, forsøger vi så vidt muligt at ringe tilbage. Læg evt. en besked på telefonsvarer.

Mail

Spørgsmål kan også sendes via mail til

Ghita C. Nielsen, gcn@seges.dk

Marian D. Thorsted, mdt@seges.dk

Poul Henning Petersen, php@seges.dk

Carsten Fabricius, cars@seges.dk

Jens Erik Jensen, jnj@seges.dk

Vi besvarer spørgsmål sendt via mail så hurtigt som muligt.

Ny landskonsulent og afdelingsleder i planteværnteamet

Carsten Fabricius er tiltrådt som ny landskonsulent og afdelingsleder af planteværnstemaet pr. 1. januar 2019. Som afdelingsleder skal han varetage og udvikle fagområdet og koordinere teamets arbejdsopgaver. Som landskonsulent skal han indgå som en del af teamet med fokus på ukrudtsbekæmpelse. Carsten Fabricius har tidligere været planteavlskonsulent i LMO. Der ændres ikke på de øvrige medarbejderes ressortområder.

Sidst bekræftet: 01-08-2019 Oprettet: 25-03-2019 Revideret: 25-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Afdelingschef

Jens Elbæk

PlanteInnovation, Ledelse


Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19
Nedvisning af hestebønner
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
05.08.19
Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 31
Der er fundet angreb af bladsvampe på få lokaliteter i pløjede majsmarker. Der er stigende angrebsgrad af majsøjeplet i upl...
30.07.19