Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-04-2020

  

Oprettet: 22-11-2019

Kurser i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise 2020

Aarhus Universitet udbyder igen i februar-marts 2020 kurser i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Kursus er obligatorisk, hvis fosforbrinte skal anvendes til bekæmpelse.

Institut for Agroøkologi afholder i februar og martsmåned 2020 det obligatoriske kursus for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse ”meget giftig” til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, hvilket vil sige fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer. Kurset er udelukkende for personer og deres eventuelle ansatte, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse på egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre, foruden ansatte hos forhandlere.

Kursets indhold

Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og toksikologi samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbindelse med bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Den eksisterende lovgivning om kommunal bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise gennemgås ligeledes. Endvidere omfatter kurset de sider af muldvarpens og mosegrisens biologi, der har særlig betydning for tilrettelæggelse og gennemførelse af en fornuftig og effektiv bekæmpelse.

Der vil under kurset blive lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere problemer vedrørende kursets emner.

Det skal bemærkes, at dette kursus kun giver adgang til brug af fosforbrinteudviklende pellets til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Denne prøve skal bestås før, man på Miljøstyrelsens hjemmeside kan lade sig registrere og dermed få udstedt autorisationen til køb og brug af fosforbrinteudviklende midler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.
Autorisationen koster for en 5-årig periode 230 kr., som betales til Miljøstyrelsen.

Deltagerantal

Deltagerantallet er begrænset. Der afholdes 6 kurser, og på hvert kursus kan der deltage op til 40 personer. Aarhus Universitet gør opmærksom på, at kurserne kan blive fuldtegnede, inden fristen udløber den 3. februar 2020.

Kurserne afholdes på følgende datoer:

Mandag  den 24. februar  Køge 
Tirsdag  den 25. februar  Aarøsund v. Haderslev
Onsdag   den 26. februar  Horsens 
Torsdag  den 27. februar  Aalborg 
Fredag  den 28. februar Viborg 
Mandag  den 2. marts  Flakkebjerg v. Slagelse 

Tilmelding

Tilmelding og betaling foretages via www.muldvarpekursus.dk  senest den 3. februar 2020. Her findes også yderligere oplysninger.

 

Sidst bekræftet: 22-11-2019 Oprettet: 22-11-2019 Revideret: 22-11-2019

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs, roer og kartofler i uge 22
I mange hvede-, rug- og vårbygmarker er der pt. et lavt smittetryk af svampesygdomme.
26.05.20
Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21
Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetr...
19.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20