Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

III. Plantepatologi - 4. Skadedyr

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: III. Plantepatologi - 4. Skadedyr
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

74.

Kløveraalens Optræden i Lucerne, samt nogle Iagttagelser over Stængelaalen. Af Sofie Rostrup. 20. bd., 1913, s. 731-43. 25 Øre.

106.

Forsøg vedrørende Kløveraalens Smitteveje. Ved Karsten Iversen og Sofie Rostrup. 23 bd., 1916, s. 424-41. 25 Øre.

128.

Undersøgelser over Kaalfluen, dens Levevis og Bekæmpelse. Ved Sofie Rostrup. 25. bd., 1918, s. 256-313. 75 Øre.

142.

Jordloppeangrebet i 1918. Jordloppernes Levevis og Forsøg med deres Bekæmpelse. Ved Sofie Rostrup. 27. bd., 1920, s. 216­86. 1 kr. 50 Øre.

143.

Gulerods-Krusesyge, foraarsaget af Gulerods-Bladloppen (Trioza viridula). Ved Sofie Rostrup. 27. bd., 1921, s. 617-30. 50 Øre.

166.

Bekæmpelse af Tæger paa Æbletræer samt Bidrag til disse Tægers Biologi. Ved Sofie Rostrup og Mathias Thomsen. 29. bd., 1923, s. 395-461. 1 kr. 25 Øre.

180.

Kornets Blomsterflue (Hylemyia coartata) i Danmark 1903-1923. Undersøgelser over dens Levevis og Bekæmpelse. Ved Sofie Rostrup. 30. bd., 1924, s. 713-59. 1 kr.

233.

Forsøg med Plantesygdomme og Jordtræthed. Ved Ernst Gram. 36. bd., 1930, s. 291-333. 80 Øre.

255.

Om Rodaalen (Heterodera radicicola Greef) og nogle Forsøg til dens Bekæmpelse. Ved Chr. Stapel. 38. bd., 1932, s. 250-72. 60 øre.

283.

Knopormeangrebet i 1934. Ved Prosper Bovien og Chr. Stapel. 40. bd., 1935, s. 599-615. 75 Øre.

297.

Nogle resultater vedrørende Bekæmpelse af Rodaal. Ved Chr. Stapel. 41. bd., 1936, s. 702-18. 50 Øre.

337.

Forsøg med Bekæmpelse af Blommehvepse (Hoplocampa fulvicornis) Ved Prosper B vien og Chr. Stapel. 44. bd., 1940, s. 700-730. 90 Øre.

470.

Om den store kålflue (Chortophila floralis Fall.). Ved O. Wagn. 56. bd., 1953, s. 470-477. 50 øre.

472.

Om havreålen (Heterodera major) og resultaterne af nogle forsøg på smittet jord. Ved Prosper Bovien. 56. bd., 1953, s. 581­591. 45 øre.

485.

Bladtæger (Miridae) og forekomst af frø uden kim hos skærmblomstrede (Umbelliferae). Ved O. Wagn. 58. bd., 1954, s. 58­90. 60 øre.

487.

Forsøg med varmtvandsbehandling af jordbærplanter med henblik på bekæmpelse af jordbærål (Aphelenchoides spp.). Ved K. Lindhardt og Axel Thuesen. 58. bd., 1954, s. 149-168. 45 øre.

509.

Løgfluen, Hylemyia antiqua, Meig. Ved Jørgen Jørgensen. 59. bd., 1955, s. 252-279. 60 øre.

533.

Den store kålflue (Chortophila floralis Fall). Nyere undersøgelser vedrørende dens biologi, paratisering og bekæmpelse. Ved Jørgen Jørgensen. 60. bd., 1957, s. 657-712. 60 øre.

608.

Oldenborrerne. Melolontha melolontha L. og M. hippocastani Fabr. Ved Jørgen Jørgensen. 64. bd., 1961, s. 614-687. 1 kr.

616.

Nogle undersøgelser over infektionsgradens indflydelse på havreålens køn. Ved K. Lindhardt. 64. bd., 1961, s. 889-896. 50 øre.

623.

Nogle undersøgelser over stængelålen (Ditylenchus dipsaci). Ved K. Lindhardt. 65. bd., 1961, s. 235-240. 50 øre.

628.

Nye erfaringer vedrørende bekæmpelse af oldenborrer (Melolontha melolontha L.). Ved Jørgen Jørgensen. 65. bd., 1962, s. 615-624. 50 øre.

652.

Forsøg med midler mod skadedyr i raps og kløver. Ved E. Nøddegaard. 66. bd., 1962, s. 643-666. 50 øre.

653.

Forekomsten af visse økonomisk vigtige insektarter i gule fangbakker i årene 1953-58. Ved Jørgen Jørgensen. 66. bd., 1962. s. 667-699. 50 øre.

674.

Pæregalmyggen. Ved Jørgen Jørgensen og Th. Thygesen. 67. bd., 1963, s. 620-630. 50 øre.

677.

Rodål på friland. Ved K. Lindhardt. 67. bd., 1963, s. 679-687. 50 øre.

697.

Om spredning af stængelål (Ditylenchus dipsaci Kuhn) med lucernefrø. Ved A. From Nielsen. 68. bd., 1964, s. 530-536. 50 øre.

713.

Biologiske undersøgelser af sadelgalmyggen 1962-64, og forsøg med bekæmpelse. Ved Th. Thygesen. 69. bd., 1965, s. 67-92. 50 øre.

742.

Nematoder i champignonkulturer. Ved Mo­gens Juhl. 69. bd., 1965, s. 511-531. 75 øre.

760.

Krusesygegalmyggen. Undersøgelser af bio­logi og økonomisk betydning samt forsøg med bekæmpelse. Ved Thyge Thygesen. 70. bd., 1966, s. 179-197. 50 øre.

794.

Knoporme. Iagttagelser over biologien samt resultater af bekæmpelsesforsøg 1959-66. Ved Th. Thygesen. 71. bd., 1968, s. 429-443. 50 øre.

800.

Gulerodsfluen, Psila rosae F. Ved Jørgen Jørgensen og Th. Thygesen. 72. bd., 1968, s. 1-25. 50 øre.

803.

Temperaturvariationers indflydelse på hav­renematodens (Heterodera avenae) tilæg­ning. Ved Mogens Juhl. 72. bd., 1968, s. 42-63. 50 øre.

837.

Natsommerfugle af økonomisk betydning i Danmark. Ved Th. Thygesen. 72. bd., 1969, s. 635-662. 50 øre.

864.

Fyrrens nåleskedegalmyg (Thecodiplosis brachyntera Schwaegr.). Biologi og bekæmpelse. Ved Th. Thygesen. 73. bd., 1969, s. 367-377. 50 øre.

888.

Kartoffelnematodens forekomst i Danmark. Oversigt over jordprøveundersøgelser ud­ført i 1964-1968. Ved K. Lindhardt. 74. bd. 1970, s. 144-150. 75 Øre.

942.

Småsommerfugle (Microlepidoptera) af økonomisk betydning i Danmark. Ved Th. Thygesen. 75. bd. 1971, s. 145-175. 75 øre.

949.

Violgalmiden. Ved O. Berendt. 75. bd. 1971, s. 256-262. 75 øre.

950.

Bekæmpelsesforsøg mod kålfluer. Ved Erik Kirknel. 75. bd. 1971, s. 263-273. 75 øre.

976.

Cikaden Macropsis fuscula (Zett.) i hindbærkulturer. Ved Jørgen Reitzel. 75. bd. 1971, s. 577-580. 75 øre.

998.

Om korrelationen imellem knopormeangreb, lysfældefangster og vejrforhold. Ved Th. Thygesen. 75 bd. 1971, s. 808-816. 75 øre.

1000.

Ærtegalmyggen (Contarinia pisi Winn.) og andre skadelige insekter i ærtedyrkningen. Ved Th. Thygesen. 75. bd. 1971, s. 826-843. 75 Øre.

1007.

Bekæmpelse af den store kålflue i peberrod. Ved Søren Holm. 76. bd. 1972, s. 49­54. 75 Øre.

1024.

Undersøgelser af nogle miljøfaktorers indflydelse på kønsfordelingen hos havrenematoden. Ved Jørgen Jakobsen. 76. bd. 1972, s. 244-253. 75 øre.

1031.

Dyrkning af planteparasitiske nematoder af slægten Pratylenchus på lucernekallus. Ved H. J. Andersen. 76. bd., 1972, s. 375-377.

1045.

Migrerende rodnetmatoder hos bælgplanter. Ved H. J. Andersen. 76 bd., 1972, s. 559-569.

1077.

Kemoresistens hos ferskenbladlus. Ved E. Kirknel og J. Reitzel. 77. bd. 1973, s. 191-199. 1.50 kr.

1088.

Bekæmpelse af oldenborrelarver ved insekticidbehandling i flyveåret. Ved Th. Thygesen. 77. bd. 1973, s. 284-288. 1.50 kr.

1092.

ldsotoverføring med insekter. Ved Th. Thygesen, P. Esbjerg og H. Eiberg. 77. bd. 1973, s. 324-336. 1.50 kr.

1138.

Acaricidet dinobutons påvirkning af populationstætheden hos rovmiden Phytoseiulus per­similis A.-H. og dens bytte væksthusspindemiden Tetranychus urticae Koch. Ved Ove Berendt. 78. bd. 1974, s. 103-115. 1.50 kr.

1181.

Review of the effects of the relevant insecticides on insects parasitic or predatory on insects harmful to plants. Ved E. Kirknel. 78. bd. 1974, s. 615-626. 2.50 kr. Appendix til 1181. 80. bd. 1976, s. 712.

1190.

Forskellige værtplanters betydning for populationstætheden af havrenematoden ved kontinuerlig dyrkning. Ved Jørgen Jakobsen. 78. bd. 1974, s. 697-700. 1.50 kr.

1198.

Bekæmpelse af havrenematoder ved hjælp af nematodresistente kornsorter. Ved Sv. E. Hansen. 79. bd. 1975, s. 69-74. 1.50 kr.

1223.

Insekticiders effekt i laboratorieforsøg mod to bladluspredatorer, den syvplettede mariehøne og syrphidelarver. Ved E. Kirknel. 79. bd. 1975, s. 393-404. 2.00 kr.

1226.

The Scale Insects (Homoptera: Coccoidea) of Denmark. Ved J. Reitzel og E. Kozarzhevskaya. 79. bd. 1975, s. 416. 5.00 kr.

1236.

Planteparasitære nematoder i rosenkulturer i danske væksthuse. Ved Jørgen Jakobsen. 79. bd. 1975, s. 489-494. 2.00 kr.

1243.

The influence of increasing amounts of nitrogen on the propagation of the cereal cyst nematode. Ved Mogens Juhl. 79. bd. 1975, s. 609-624. 2.00 kr.

1278.

Undersøgelse af forekomst af migrerende nematoder - særlig i rosengrundstammekulturer i danske planteskoler. Ved Jørgen Jakobsen. 80. bd. 1976. s. 365-369. 2.00 kr.

1292.

Anvendelse af aldicarb og thioxamyl til bekæmpelse af Pratylenchus penetrans og P. vulnus i rosenkulturer i væksthuse. Ved Jørgen Jakobsen og A. Nøhr Rasmussen. 80. bd. 1976, s. 510-514. 2.50 kr.

1337.

Bekæmpelse af snegle (Gastropoda). Ved E. Schadegg. 1977. 81. bd., s. 104-112. 5,00 kr.

1364.

Some soil mealybugs (Homoptera: Pseudococcidae) found in Denmark. Ved E. Kozarz­hevskaya, Principal Botanical Garden, Academy of Science of the USSR, Moscow, and J. Reitzel, The State Plant Pathology Institute, Lyngby, Denmark. 1977. 81. bd., s. 374-380. 5,00 kr.

1373.

En minerflue (Ophiomyia simplex Loew) på asparges i Danmark. Ved Asger Søgaard Jørgen­sen og Bent Bromand. 1977. 81. bd., s. 451-456. 5,00 kr.

1374.

Labelling with radioisotoper, release and disper­sal of the rove beetle, Aleochara bilineata Gyll. (Coleoptera: Staphylinidae) in a Danish cauliflo­wer field. Ved Peter Esbjerg og Bent Bromand. 1977. 81. bd., s. 457-468. 5,00 kr.

1388.

The influence øf diazinon, trichloronate, carbofuran and chlorfenvinphos on the parasitization capacity of the rovebeetle Aleochara bilineata (Gyll.). Ved Erik Kirknel. 1978. 82. bd., s. 117-129. 5,00 kr.

1436.

Migratory nematodes in Danish Barley Fields. I. The qualitative and quantitative composition of the fauna. Ved Hans Jørgen Andersen. 1979. 83. bd., s. 1-8. 30,00 kr.

1437.

Migratory nematodes in Danish Barley Fields. II. Population dynamics in relation to continuous barley growing. Ved Hans Jørgen Andersen. 1979. 83. bd., s. 9-27. 30,00 kr.

1438.

Migrerende rodnematoder i danske bygmarker. III. Pratylenchus neglectus' mulige patogenitet hos byg, Hordorum vulgare L. Ved Hans Jørgen Andersen. 1979. 83. bd., s. 28-31. 30,00 kr.

1463.

The effect of straw burning on predaceous arthropods of the soil surface. Ved Helga Roes­gaard og K. Lindhardt. 1979. 83. bd., s. 305-323. 9,00 kr.

1477.

Undersøgelse af roenematodens (Heterodera schachtii) udbredelse på Lolland-Falster, 1975-76. Ved Jørgen Jakobsen. 1979. 83. bd., s. 492-496. 6,00 kr.

1519

Monitoring of flight periods of Agrotis segetum using sex traps baited with virgin females. Ved P. Esbjerg, H. Philipsen og O. Zethner. 84. bd. 1980, s. 387-398.

1530

Undersøgelser over roenematodens (Heterodera schachtii) betydning som skadevolder i sukkerroer. Ved J. Jakobsen. 84. bd. 1980, s. 537-545.

1560

The influence of increasing amounts of nitrogen on the propagation of the cereal cyst nematode (Heterodera avenae Woll.). II. Ved Mogens Juhl. 85. bd. 1981, s. 281-290.

1561

The influence of climatic factors on cutworm (Agrotis segetum) attack level, investigated by means of linear regression models. Ved Søren A. Mikkelsen og Peter Esbjerg. 85. bd. 1981, s. 291-302.

1619

Indflydelse af jorddesinfektion med methylbromid på indholdet af bromid i jord og planter. Ved Arne Helweg og Asger Nøhr Rasmussen. 86. bd. 1982, s. 461-470.

1620

Studies on the specificity of Agrotis segetum Granulosis Virus fed to larvae of 17 species of noctuoids. Ved Ole Zethner og Leif Øgaard. 86. bd. 1982, s. 471-476.

1621

Danske fund af de tre elmebarkbillearter i relation til elmesygen. Ved Susanne Harding og Hans Peter Ravn. 86. bd. 1982, s. 477-496.

1658

Integreret bekæmpelse af skadedyr med gulerødder, gulerodsfluen (Psila rosae F., Dipt. Psilidae) og ageruglen (Agrotis segetum Schiff., Lep., Noctuidae) som afgrødeskadedyr model. Ved P. Esbjerg, J. Jørgensen, J. K. Nielsen, H. Philipsen, O. Zethner og L. Øgaard. 87. bd. 1983, s. 303-356.

1659

Integreret bekæmpelse - principper og definitioner. Ved Peter Esbjerg. 87. bd. 1983, s. 357-364.

1660

Prøvetagning af skadedyr. Planlægning og bedømmelse i forbindelse med integreret bekæmpelse. Ved Mikael Münster-Swendsen. 87. bd. 1983, s. 365-370.

1661

Fangst af agerugler (Agrotis segetum) og nedbørsmåling som baggrund for knopormevarsling. Ved Peter Esbjerg. 87. bd. 1983, s. 371-378.

1662

Bestemmelse af æg- og puppeantal af gulerodsfluen (Psila rosae F.) ved indsamling af jordprøver. Ved Jens Kvist Nielsen. 87. bd. 1983, s. 379-388.

1663.

Brug af gule limplader til vurdering af risiko for angreb af gulerodsfluen (Psila rosae F.). Ved Holger Philipsen. 87. bd. 1983, s. 389-398

1664

Entomophthorasvampe på gulerodsfluen (Psila rosae F.). Muligheder for anvendelse af Entomophthora-svampe til biologisk bekæmpelse af skadedyr. Ved Jørgen Eilenberg. 87. bd. 1983, s. 399-406.

1665

Mulighederne for anvendelse af insektvirus til biologisk bekæmpelse af skadelige insekter. Ved Leif Øgaard. 87. bd. 1983, s. 407-416.

1666

Produktion af insektvirus til biologisk bekæmpelse. Udvikling af metode til produktion af ageruglens kapselvirus (AsGV). Ved Bitten Bolet. 87. bd. 1983, s. 417-424.

1723

Pitfall trapping as the basis for studying ground beetle (Carabidae) predation in spring barley - Ved Henrik Vibe Scheller. 88. bd. 1984, s. 31) 324.

1747

Chemical control and economic damage threshold for Collembola (Onychiurus sp.) in sugar beets (Beta vulgaris). Ved Lars Monrad Hansen. 88. bd. 1984, s. 527-532.

1783

The influence of temperature on multiplication of the potatocyst nematode (Globodera rostochiensis). Ved Lars Monrad Hansen og Jørgen Jakobsen. 89. bd. 1985, s. 197-203.

1792

Distribution of pathotypes of the potato cyst nematode (Globodera spp.) in Danish gardens. Ved Lars Monrad Hansen og Jørgen Jakobsen. 89. bd. 1985, s. 279-285.

1817

The effect of Hirsutella heteroderae on the multiplication of the beet cyst nematode on sugar beet. Ved Mogens Juhl. 89. bd. 1985, s. 475-480.

1818

Occurrence of soilborne pests in Danish sugar beet fields. Ved Lars Monrad Hansen. 89. bd. 1985, s. 481-486.

1819

An investigation of the occurrance of the black currant gall mite (Cecidophyopsis ribis (Westw.)) in a planting of black currants (Ribes nigrum). Ved Steen Lykke Nielsen. 89. bd. 1985, s. 487 490.

Afhandlinger

1905.

Sofie Rostrup: Nogle Plantesygdomme, foraarsagede af Dyr, i 1903-04. 12. bd., s. 108-29.

1906.

Sofie Rostrup: Nogle Plantesygdomme, foraarsagede af Dyr, i 1905. 13. bd., s. 288-315.

1907.

Sofie Rostrup: Undersøgelser over Fritfluens Overvintringsforhold. 14. bd., s. 170-90.

1907.

Sofie Rostrup: Nogle Iagttagelser over Skadedyr i 1906. 14. bd., s. 311-21.

1909.

Sofie Rostrup: Nogle Iagttagelser angaaende Skadedyr i 1907 og 1908. 6. Beretn. f. D. s. d. L. p. F. 16. bd., s. 283-302. 25 øre.

1911.

J. E. V. Boas: Raagerne og Raageskade i Danmark. 12. Beretn. f. D. s. d. L. p. F. 18. bd., s. 109-37. 50 øre.

1912.

Sofie Rostrup: Bedelusangrebet i 1911 og dets Bekæmpelse. 15. Beretn. f. D. s. d. L. p. F. 19. bd., s. 193-213. 25 øre.

1926.

Sofie Rostrup: Forsøg vedrørende Kløveraalens (Tylenchus devastatrix). Levedygtighed i renbrakket Jord og nogle andre Undersøgelser angaaende Kløveraalen. 32. bd., s. 762-74.

1928.

C. A. Jørgensen og Mathis Thomsen: Bygsorter og Havreaal. 34. bd., s. 680-91.

1928.

Sofie Rostrup: Krusesygeangreb i korsblomstrede Planter i 1926 og 1927. 34. bd., s. 692-716.

1931.

P. Bovien: Om Æblemarvmøllet (Blastodacna putripennella Zell) og en ny Beskadigelse, foraarsaget af dette Skadedyr. 37. bd., s. 743-51.

1932.

P. Bovien: Om Porremøllet (Acrolepia assectella Zell.) og dets Biologi. 38. bd., s. 334-44.

1932.

P. Bovien: Om Angreb af Haarmyglarver (Bibionidae) i Danmark. 38. bd., s. 488-98.

1934.

Prosper Bovien og Marie Jørgensen: Orienterende Undersøgelser over Angreb af Snudebiller (Apion) i Rødkløverhoveder. 40. bd., s. 376-98.

1936.

Prosper Bovien og Marie Jørgensen: Fortsatte Undersøgelser over Angreb af Snudebiller (Apion) i Kløverhoveder. 41. bd., s. 337-53.

1937.

Marie Hammer: Kløversækmøllet (Coleophora spissicornis Hw.). 42. bd., s. 333-343.

1939.

Prosper Bovien og Niels Bolwig: Olden­borrelarvens vigtigste Snylteflue, Dexia rustica Fabr. 43. bd., s. 801-818.

1940.

Prosper Bovien og Niels Bolwig: Fortsatte Iagttagelser over Dexia rustica og dens Biologi. 44. bd., s. 499-503.

1941.

Axel Pedersen: Frøavl af Tidlig Rødkløver: Blomstring, Bibesøg og Snudebilleangreb i Afhugningsforsøgene. 45. bd., s. 525-550.

1941.

Sv. G. Larsson: Bedelusen, Aphis fabae Scop., og dens Værtplanter, specielt under danske Forhold. 46. bd., s. 298-321.

1942.

Sv. G. Larsson: Iagttagelser over Ferskenlusen. Myzus persicae Sulz. 47. bd., s. 171-178.

1943.

Sv. G. Larsson: Iagttagelser over Bedelusen, Aphis fabae Scop. 47. bd., s. 497-520.

1943.

P. Bovien og Chr. Stapel: Pæregalmyggens Biologi og Bekæmpelse. 47. bd., s. 600-619.

1944.

Prosper Bovien og Niels Bolwig. Undersøgelser over Æbleviklerens Biologi i Danmark. 49. bd., s. 144-157.

1944.

Niels Bolwig: Ørentvisten. 49. bd., s. 282-302.

1950.

Prosper Bovien og Palle Knudsen: Krusesygegalmyggen og dens biologi og bekæmpelse. 53. bd., s. 235-257.

1952.

Ole Heie: Foreløbig meddelelse om undersøgelser over ferskenlusens overvintring i Danmark. Meddelelse fra virusudvalget inden for Akademiet for de tekniske videnskaber. 55. bd., s. 346-360.

1952.

K. Lindhardt: Undersøgelser over angreb af nematoder på jordbær i Danmark. 55. bd., s. 658-699.

1953.

P. Bovien og K. Lindhardt: Kartoffelålens forekomst i Danmark. Undersøgelser 1950-51. 56. bd., s. 592-600.

1954.

K. Lindhardt: Kartoffelålens forekomst i Danmark. Fortsatte undersøgelser i 1952. 57. bd., s. 701-705.

1954.

O. Wagn: Iagttagelser over optræden af bladrandbiller (Sitona-arter) i bælgplante­afgrøder. 57. bd., s. 706-712.

1955.

H. Mygind: Kartoffelålens forekomst i Danmark. Fortsatte undersøgelser i 1953. 58 bd., s. 722-728.

1955.

H. Mygind: Kartoffelålens forekomst i Danmark. Fortsatte undersøgelser i 1954. 59 bd., s. 548-552.

1959.

Ole Heie: Bladlus fra fangbakker i Danmark. 1. Ferskenbladlus (Myzus persica Sultzer) i 11 fangbakker opstillet ved kar toffelparceller i virussmitteforsøg 1953-56. 62. bd., s. 879-900.

1959.

Jens Møller Nielsen: Meligethes-arternes forekomst på korsblomstrede i Danmark. 63. bd., s. 307-346.

1959.

H. Mygind: Kartoffelålens forekomst i Danmark. Årsoversigter for jordprøveundersøgelser i 1955, 1956, 1957 og 1958. 63. bd., s. 696-705.

1961.

Ole Heie: Bladlus på kålroer. 65. bd., s. 241-259.

1962.

Ole Heie: Bladlus fra fangbakker i Danmark. 2. Resultater fra 1953, 1954 og 1955, særlig vedrørende ferskenbladlusen. (Myzus persicae Sulzer). 66. bd., s. 149-172.

1963.

Th. Thygesen: Skulpegalmyg (Dasyneura brassicae WINN) i raps. 67. bd., s. 482-501.

1964.

H. Mygind: Kartoffelålens forekomst i Danmark. Årsoversigt for jordprøveundersøgelser i 1959, 1960, 1961, 1962 og 1963. 68. bd., s. 145-152.

1964.

Ole Heie og Chr. Stapel: Om Brachycaudus helichrysi (Kalt.) og nogle andre bladlusarter på kløver i Danmark. 68. bd., s. 320­339.

1965.

Th. Thygesen: Iagttagelser over Epichorista lonephela (Meyr.) - en sydafrikansk vikleart på nellike. Biologi og bekæmpelse. 69. bd., s. 293-298.

1966.

Th. Thygesen og A. Bjerggaard. Bekæmpelse af den sydafrikanske vikler Epichorista lonophela (Meyr.) ved rygning i vakuumbeholder. 70 .bd., s. 224-231.

1968.

Erik Sønderhousen, Ragnhild Christensen og Sven Rasmussen: Forekomst af fritlevende nematoder i danske planteskoler, blomsterløg- og grønsagsarealer, samt undersøgelse af nogle kemiske jordbehandlingsmidlers indflydelse på jordens nematodbestand. 72. bd., s. 245-270.

Meddelelser

76.

Gulerods-Krusesyge (B), uds. marts 1921, 28. bd., s. 62, 4. oplag, april 1937.

83.

Jordlopper og deres Bekæmpelse (B), uds. maj 1921, 28. bd., s. 81. 7. oplag, april 1957.

84.

Kaalfluens Levevis og Bekæmpelse (B), uds. maj 1921, 28. bd., s. 85. 7. ændrede oplag, juli 1947.

91.

Bedefluens Levevis og Bekæmpelse (B), uds. juni 1922, 28. bd., s. 550. 5. oplag, 17. maj 1956.

92.

Aadselsbillens Levevis og Bekæmpelse (B), uds. juni 1922, 28. bd., s. 553. 6. oplag, maj 1957.

93.

Havreaalens Levevis og Bekæmpelse (B), uds. juni 1922, 28. bd., s. 557. 7. oplag, 21. maj 1959.

109.

Kløver- og Lucerneaalens Levevis og Be­kæmpelse (B), uds. juni 1924, 31. bd., s. 779, 4. oplag, marts 1938.

119.

Frostmaalere (B), uds. januar 1926, 32. bd., s. 697, 7. oplag, december 1950.

141.

Bladlus paa Haveplanter (B), uds. septem­ber 1927, 34. bd., s. 669, 9. oplag, 28. maj 1953.

142.

Æble-Bladloppen (B), uds. september 1927, 34. bd., s. 672, 3. oplag, marts 1941.

145.

Stankelben (B), uds. februar 1928. 35. bd., s. 677. 5. oplag, april 1957.

176.

Frugttræ-Spindemiden (Paratetranychus pilosus) »Rødt Spind« paa Frugttræerne (B), uds. november 1930, 37. bd., s. 680, 6. oplag, januar 1948.

203.

Fritfluen (B), uds. juli 1932, 38. bd., s. 683, 2. oplag, august 1948.

231.

Bekæmpelse af Rodaal (A), uds. 6. decem­ber 1934, 40. bd., s. 656.

252.

Kartoffelaalen (B), uds. april 1936. 41. bd., s. 691, 4. ændrede oplag, 16. april 1953.

256.

Rodaalens Levevis og Bekæmpelse (B), uds. september 1936, 2. oplag, september 1937, 42. bd., s. 521.

262.

Pæregalmyggen (B), uds. marts 1937, 42. bd., s. 537, 2. oplag marts 1946.

273.

Oldenborrer (B), uds. 7. april 1938, 43. bd., s. 697.

305.

Koloradobillen (B), uds. juni 1940, 46. bd., s. 163. 2. oplag, 18. maj 1950.

312.

Blodlusen og dens bekæmpelse (B), uds. januar 1941, 46. bd., s. 183, 2. oplag 3. august 1950.

314.

Guldhalen (B), uds. februar 1941, 46. bd., s. 566, 2. oplag 18. maj 1955.

339.

Knoporme (B), uds. juli 1942. 47. bd., s. 706. 2. oplag, april 1957.

363.

Sygdomme og Skadedyr paa Spiseløg (B), uds. maj 1944, 50. bd., s. 157. 2. ændrede oplag, april 1957.

390.

Blommehvepsen (B), uds. maj 1946, 51. bd., s. 361.

437.

Sygdomme og skadedyr på hindbær (B), uds. 10. februar 1949, 54. bd., s. 137, 2. oplag 26. maj 1955.

438.

Sygdomme og skadedyr på ribs (B), uds. 17. februar 1949, 54. bd., s. 141, 2. oplag 18. maj 1955.

439.

Sygdomme og skadedyr på solbær (B), uds. 17. februar 1949, 54. bd., s. 145, 2. ændrede oplag, maj 1952.

440.

Sygdomme og skadedyr på Stikkelsbær (B), uds. 24. februar 1949, 54. bd., s. 148, 2. oplag, november 1951.

495.

Sprøjtning mod bladlus og spindemider (B), uds. 5. marts 1953, 57. bd., s. 353.

517.

Forsøg med varmtvandsbehandling af jordbærplanter med henblik på bekæmpelse af jordbærål (A), uds. 24. juni 1954, 59. bd., s. 155.

526.

Løgfluen (A), uds. 17. februar 1955, 59. bd., s. 181, 2. oplag 2. april 1959.

532.

Gulerodsfluen (B), (Psila rosae F.), uds. 31. marts 1955, 59. bd., s. 365, 4. ændrede oplag 11. marts 1965.

542.

Spindemider på frugttræer (B), uds. 14. juli 1955, 60. bd., s. 365.

598.

Sygdomme og skadedyr på roser i haven (B), uds. 27. marts 1958, 63. bd., s. 361.

749.

Forsøg med bekæmpelse af sadelgalmyggen (Haplodisplosis equestris Wagner) (A), uds. 8. april 1965, 69. bd., s. 454.

795.

Sadelgalmyg i forskellige kornarter og -sorter. Uds. 24. november 1966, 71. bd., s. 137.

820.

Bekæmpelse af spindemider på agurker i væksthus i relation til udbytte og kvalitet. Uds. 29. juni 1967, 72. bd., s. 131.

915.

Kemoresistens hos ferskenbladlus. (Myzus persocae Sulz.) Uds. 19. marts 1970.

943.

Bekæmpelse af den store kålflue (Hylemya floralis) i peberrod. Uds. 6. august 1970.

1026.

Bekæmpelse af fyrrens nåleskedegalmyg (Thecodiplosis brachyntera Schwaegr.) Uds. 24. februar 1972.

1043.

Bladlus hos korn. Uds. 29. juni 1972.

1102.

Bekæmpelse af Radopholus similis i Maranta tricolor og M. makoyana. Uds. 2. august 1973.

1132.

Bladlus, Prociphilus pini (Koch 1856) på rødder af fyr. Uds. 25. april 1974.

1174.

Fritfluen. Uds. 30. januar 1975.

1201.

Bekæmpelse af blodlus (Eriosoma lanigerum). Uds. 15. maj 1975.

1281.

Knoporme. Uds. 10. juni 1976.

1323.

Snegle. Uds. 17. februar 1977.

1390.

Løvsnudebiller i græsser. Uds. 9. februar 1978. 1429. Væksthussnudebillen (Otiorrhynchus sulcatus) i jordbær på friland. Levevis og bekæmpelse. Uds. 22. juni 1978.

1479.

Elmebarkbillerne i Danmark. Uds. 22. marts 1979.

1489.

Sørgemyg og andre små myg og fluer i væksthuse. Uds. 3. maj 1979.

1589

Netbeskyttelse af grønsager mod flyvende skadedyr. 5. marts 1981.

1720

Skadedyr i raps. Biologi og bekæmpelse. 5. maj 1983.

1726

De anerkendte rapsskadedyrmidlers farlighed over for honningbier. 9. juni 1983.

1743

Optagningstidspunktets betydning for opformering af kartoffelnematoden ved dyrkning af nematodmodtagelige kartofler. 25. august 1983.

1760

Viklerlarver på ærteplanter. 2. februar 1984.

1766

Gulerodsfluen (Psila rosae) - orm i gulerødder. 15. marts 1984.

1767

Ageruglen (Agrotis segetum) - knopormeangreb. 15. marts 1984.

1789

Varroasyge hos honningbier. 17. maj 1984.

1833

Forekomst af havrenematoden i danske vårbygmarker. 18. juli 1985.

 

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16