Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-03-2020

  

Oprettet: 29-03-2019

Symptomer efter ukrudtsmidlet Belkar i vinterraps

I nogle marker har anvendelse af Belkar i efteråret medført forstyrrelse af væksten for en del af planterne. Erfaringerne fra 2018 var, at det kun havde lille betydning for udbyttet.

Der er igen i år henvendelser om deformiteter bl.a. sammenvoksede blade og ”trompeter” i vinterraps som følge af anvendelse af Belkar i efteråret.

Belkars virkemekanisme i ukrudtsplanterne er at forstyrre hormonbalancen, så ukrudtet dør. Engang imellem bliver rapsplanterne også påvirket. Det sker primært, når planterne er små på sprøjtetidspunktet og i overlap, hvor dosis er dobbelt. Symptomerne ses ofte mere udbredt i foragre eller andre steder, hvor de ikke er så udviklede på sprøjtetidspunktet som i resten af marken.

I 2018 var der en del tilfælde, hvor hormonvirkningen gav sig udslag i at bladskeden omsluttede hovedskuddet, så dette ikke kunne vokse op og sætte blomster som normalt. Se artikel fra 2018 med fotos af symptomer her.

Billede 1, 2 og 3. Skader i 2019 forårsaget af Belkar anvendt i efteråret. Foto: Valborg Schmidt, SLF (billede 1) og SEGES.

Betydning

Erfaringerne fra 2018 har været, at deformiteterne er meget synlige, men de havde kun lille betydning for udbyttet, idet de påvirkede planter udgjorde en forholdsvis begrænset del af plantebestanden, og at de fleste skadede planter kompenserede med sideskud.

I 2019 ser det ud til, at antallet af marker med forekomst af skadede planter er større, og at der i nogle marker er mere udbredt forekomst af hormonskade. Skaderne spænder fra fortykkede bladskeder, hvor hovedskud vokser videre i næsten normal tilstand og til planter, hvor hovedskuddet er helt omsluttet. For mange af de værst skadede planter vil hovedskuddet ikke kunne vokse sig igennem den deforme bladskede. På et tidspunkt vil planten begynde at kompensere med sideskud, ligesom naboplanter i nogen grad vil fylde pladsen ud. Derfor er der forventning om mindre påvirkning af udbyttet end procentandelen af skadede planter kunne indikere.

Årsag

Der er god dokumentation for at skaderne sker ved sprøjtning på små planter. I efteråret 2018 skete fremspiringen af rapsen i mange marker på grund af tør jord over en længere periode. En del planter har dermed været små, da afgrøden har nået vækststadiet, hvor man kunne anvende Belkar. Det kan desuden være en omstændighed, at der har været relative høje temperaturer, hvilket en kendt årsag til at hormonmidler af og til giver påvirkning af afgrøden.

Sidst bekræftet: 29-03-2019 Oprettet: 29-03-2019 Revideret: 29-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021
Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indehol...
27.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede og vinterrugmarker. Det ske...
27.03.20
Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
27.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20
Svampebekæmpelse i strandsvingel
Merudbytterne for svampebekæmpelse i strandsvingel har været meget svingende.
26.03.20

Læs også