Planteavlsorientering - 09-867

Oprettet: 23-12-2008

Dyrkning af majs med et mindre forbrug af ukrudtsmidler

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 23-12-2008 Oprettet: 23-12-2008 Revideret: 23-12-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Rolf Thostrup Poulsen

Af samme forfatter

Fjorten skadegørere i grovfodersædskiftet
Fotoserie viser fjorten problemer som ukrudt og sygdomme, der forekommer i markerne på grovfoderejendomme. Hvor mange har d...
15.02.12
Måling af integreret plantebeskyttelse (IPM) på en bedrift
Internationale erfaringer viser, at det er vanskeligt at udforme en retvisende og retfærdig måling af, i hvor høj grad en l...
15.11.10
Øget bevidsthed om punktkildeforurening
Bevidstheden om punktkildeforurening på ejendomsniveau er forøget markant over de seneste to år, viser et netop afsluttet E...
05.12.08
Angreb af havrerødsot i registreringsnettet
Der er ultimo maj bedømt angreb af havrerødsot i markerne, hvor der i efteråret 2007 blev bedømt angreb af bladlus. Resulta...
24.06.08