Planteavlsorientering - 02-123

Oprettet: 14-11-2002

Tidsler og kvik kontrolleres i et alsidigt sædskifte

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-04-2007 Oprettet: 14-11-2002 Revideret: 14-11-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Michael Tersbøll

Af samme forfatter

Biogas giver højere udnyttelse af grøngødning
Forgæring af grøngødning og efterafgrøder til biogas gav 15 pct. højere udbytte, når kornafgrøderne i tysk sædskifteforsøg ...
05.09.06
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Praktiske erfaringer og resultater med smalbladet lupin i 2002
Indsamlede data med dyrkning af smalbladet lupin i 21 marker, for vækstsæsonen 2002.
17.02.03
Forsøg med rækkeafstand i økologisk dyrket vinterhvede
En forøget rækkeafstand i vinterhvede giver normalt lavere udbytte, men højere protein- og glutenindhold samt sedimentation...
31.05.02
Erfaringer med økologiske sukkerroer i Sverige
I Sverige har man de sidste 7 år forsøgt at øge produktionen af økologisk sukker. Variationen mellem avlernes resultater er...
12.03.02