Feedback Form

 2935

Oprettet: 01-07-2016

Video: Lugerobotter i aktion

Grønsagsavlerne bruger dem, og nu arbejdes der på at gøre dem klar til roemarkerne.

Se video

Nogle grønsagsavlerne anvender allerede lugerobotter, og roedyrkerne viser også interesse for teknikken.

Grundprincippet i lugerobotterne er ens. De har påmonteret kameraer, som aflæser, hvor planterne står og styrer nogle specielle renseskær ind i rækken, som fjerner ukrudtet helt tæt ved planten.

Lugerobotterne er dog ikke helt klar til roemarkerne endnu. De klarer udmærket at rense roer, som er meget større end ukrudtsplaner. Men i såede marker, hvor ukrudt pibler frem samtidig med roerne, kniber det for kameraerne at skelne roerne fra ukrudtet, så enten skades roerne for meget, eller ukrudt inde i rækken for lov at overleve.

Læs mere om Optimek, et projekt hvor vi udvikler og demonstrerer effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.

 

Sidst bekræftet: 01-07-2016 Oprettet: 01-07-2016 Revideret: 01-07-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19
Video: Landmændene implementerer ny teknologi i marken
Markrobotter, billedgenkendelse med 70 km i timen og pletsprøjtning af ukrudt var blandt emnerne, da partnerskabet Future C...
18.06.19
Mød en frontløber inden for præcisionsjordbrug og ny teknologi
Rasmus Eriksens næste planer er blandt andet at graduere sådybden, at spot-sprøjte og få maskinstationen til at graduere ti...
07.06.19
Videoer: Digitalisering af dræn
Landmand Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Landinspektør Morten Linnemann Madsen fra Land...
22.04.19
Stort logo
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo