Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

IV. Ukrudtsbekæmpelse - 1. Landbrugsafgrøder

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: IV. Ukrudtsbekæmpelse - 1. Landbrugsafgrøder
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

434.

Forsøg med kemiske midler mod ukrudt i vårsæds- og stubmarker. Ved H. Ingvard Petersen. 53. bd., 1950, s. 678-708. 75 øre.

524.

Ukrudtsbekæmpelsen i ærter med dinoseb (dinitrobutylfenol) og M-hormon (4 klor-2 metylfenoxyeddikesyre). Ved Anne Hammarlund og H. Ingv. Petersen. 60. bd., 1956, s. 253-268. 30 øre.

537.

Forsøg med forskellig renholdelse af afgrøderne i et sædskifte. Ved Holger Hansen. 61. bd., 1957, s. 17-34. 45 øre.

543.

Forsøg med kemisk bekæmpelse af ukrudt i spindhør og oliehør. Ved E. Juhl Pedersen og H. Ingvard Petersen. 61. bd., 1957, s. 408-444. 75 øre.

548.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Ved Ole Permin og H. Ingvard Petersen. 61. bd.. 1957, s. 638-666. 45 øre.

581.

Nogle ukrudtsbekæmpelsesmidlers virkning på kornarternes spiring, udbytte og kvalitet. Ved H. Ingvard Petersen. 63. bd., 1959, s. 197-284. 1 kr.

631.

Ukrudtsbekæmpelse i ærter. Ved Anne Hammarlund. 65. bd., 1962, s. 671-683. 50 øre.

738.

Kemisk bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Ved E. Juhl Petersen. 69. bd., 1965, s. 410-417. 50 øre.

744.

Tværharvning samt kemisk ukrudtsbekæmpelse med Alipur i bederoer sået på forskellig måde. Ved Ole Permin. 69. bd., 1965, s. 538-553. 50 øre.

749.

Ukrudtsbekæmpelse i blomsterløg 1956-64. Ved J. Bakkendrup-Hansen og Erling Rasmussen. 70. bd., 1966, s. 34-42. 50 øre.

1067.

Virkningen af tør luft på spireevnen hos underjordiske udløbere af alm. kvik. Ved O. Permin. 77. bd. 1973, s. 89-102. 1.50 kr.

1095.

Virkning på den vegetative formering hos alm. kvik når de underjordiske udløbere bliver skåret i stykker. Ved O. Permin. 77. bd. 1973. s. 357-369. 1.50 kr.

1494

Forskellige metoder til at undgå afdrift ved marksprøjtning og virkningen på ukrudt ved sprøjtning med herbicider. Ved Ole Permin. 84. bd. 1980, s. 75-88.

1581

Produktion af underjordiske udløbere hos alm. kvik (Agropyron repens (L.) Beauv.) ved vækst i konkurrence med byg og andre landbrugsafgrøder. Ved Ole Permin. 86. bd. 1982, s. 65-78.

1589

Virkning af reduceret væskemængde og dosis på afdriftens omfang og ukrudt. Ved Ole Permin. 86. bd. 1982, s. 151-165.

Afhandlinger

1955.

Sigurd Andersen: Skadevirkning på korn ved sprøjtning med 2,4 D og 4 K-2 M. 59. bd., s. 132-150.

Meddelelser

129.

Bekæmpelse af Hejre i Rugen (B), uds. august 1926, 32. bd., s. 734.

140.

Bekæmpelse af Tidsler med klorsure Salte B), uds. august 1927, 34. bd., s. 666.

401.

Forsøg med Ukrudtsbekæmpelse i Spindhør 1939-1944 (A), uds. 4. september 1947, 52. bd., s. 184.

428.

Flyvehavre. (A), uds. august 1948, 53. bd., s. 173. 2. ændrede oplag 11. februar 1965.

430.

Almindelig Kvik (B), uds. oktober 1948, 53. bd., s. 181.

470.

Flyvehavrens bekæmpelse (B), uds. 6. september 1951, 56. bd., s. 134, 2. oplag, fe­bruar 1953.

481.

Ukrudtsbekæmpelse i spindhør med kemiske midler (A), uds. 8. maj 1952, 56. bd., s. 169, 2. ændrede oplag 9. maj 1956.

507.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i ærter (A), uds. 4. februar 1954, 58. bd., s. 355, 2. ændrede oplag, 26. april 1956.

537.

Sprøjtning med hormonpræparater i kartofler (A), uds. 21. april 1955, 59. bd., s. 727.

559.

Ukrudtsbekæmpelse i oliehør med kemiske midler (A), uds. 3. maj 1956, 61. bd., s. 553.

570.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse på forskellige tidspunkter i ærter (A), uds. 31. januar 1957, 62. bd., s. 337.

629.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i tulipaner 1956-59 (A), uds. 12. november 1959, 64. bd., s. 701. 2. ændrede oplag 18. november 1965.

637.

Kemisk bekæmpelse af alm. fuglegræs m.fl, i oliehør (A), uds. 10. marts 1960, 64. bd. s. 729.

674.

Bekæmpelse af lugtløs kamille i rødkløver til frø. (A), uds. 16. november 1961, 66 bd., s. 707. 2. ændrede oplag 20. februar 1964.

683.

Bekæmpelse af frøukrudt i rød- og hvidkløver til frø. (A), uds. 5. april 1962, 67. bd., s. 173.

712.

Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i bederoer. (A), uds. 4. april 1963, 68. bd., s. 181. 2. ændrede oplag 16. april 1964.

732.

Bekæmpelse af frøukrudt i kartofler med Stam F-34. (A), uds. 21. maj 1964, 68. bd., s. 889.

740.

Kemisk bekæmpelse af alm. fuglegræs i vintersæd. (A), uds. 21. januar 1965, 69. bd., s. 145.

741.

Bekæmpelse af kvik. (A), uds. 28. januar 1965, 69. bd., s. 147.

759.

Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd ved sprøjtning med DNOC om efteråret. (A), uds. 28. oktober 1965, 70. bd., s. 120.

809.

Ukrudtsbekæmpelse i gulerødder. Uds. 16. marts 1967, 71. bd., s. 406.

858.

Behandling med TCA forud for kartofler. Uds. 9. januar 1969, 73. bd., s. 419.

865.

Bekæmpelse af frøukrudt i kålroer. Uds. 6. februar 1969, 73. bd., s. 562.

922.

Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i bederoer. Uds. 23. april 1970.

930.

Kemisk bekæmpelse af lugtløs kamille (matricaria inodora) i hvidkløver til frø. Uds. 21. maj 1970.

934.

Kemisk bekæmpelse af agersvinemælk (Sonchus arvensis). Uds. 4. juni 1970.

997.

Kemisk bekæmpelse af følfod (Tussilago farfara). Uds. 17. juni 1971.

1019.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs. Uds. 13. januar 1972.

1022.

Kemisk bekæmpelse af kamille (Matricaria) i rødkløver til frø. Uds. 3. februar 1972.

1109.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs. Uds. 20. september 1973.

1113.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede. Uds. 8. november 1973.

1116.

Kemisk bekæmpelse af kamille (Matricaria) i rødkløver til frø. Uds. 6. december 1973.

1126.

Kemisk bekæmpelse af lugtløs kamille (Matricaria inodora) i hvidkløver til frø. Uds. 14. marts 1974.

1127.

Bekæmpelse af frøukrudt i vintersæd. Uds. 21. marts 1974.

1131.

Bekæmpelse af frøukrudt i byg og havre. Uds. 18. april 1974.

1176.

Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i bederoer. Uds. 13. februar 1975.

1179.

MCPA og dichlorprops virkning på kartofler. Uds. 6. marts 1975.

1195.

Overdosering af kombinerede ukrudtsmidler i vintersæd. Uds. 1. maj 1975.

1196.

Stigende doseringer af kombinerede ukrudtsmidler i byg og havre. Uds. 8. maj 1975.

1197.

Bekæmpelse af frøukrudt i kålroer. Uds. 8. maj 1975.

1198.

Herbicidernes virkning på frøukrudt i korn. Uds. 8. maj 1975.

1278.

Flyvehavremidlers virkning på kulturplanter. Uds. 27. maj 1976.

1303.

Bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs og rød svingel. Uds. 9. september 1976.

1414.

Ukrudtsbekæmpelse i fodermajs og sukkermajs. Uds. 4. maj 1978.

1472.

Ukrudtsbekæmpelse i kommen til frø. Uds. 1. marts 1979.

1483.

Enårig græsukrudt i vintersæd. Uds. 12. april 1979.

1490.

Herbicidernes virkning på frøukrudt i vintersæd og vårsæd. Uds. 17. maj 1979.

1491.

Flyvehavre (Avena fatua). Beskrivelse og kemisk bekæmpelse. Uds. 17. maj 1979.

1497.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum). Uds. 21. juni 1979.

1558

Kemisk bekæmpelse af frøukrudt i kartofler. 12. Njuni 1980.

1584

Herbicidernes virkning på frøukrudt i vintersæd og vårsæd. 15. januar 1981.

1594

Effekten af normal- og overdosering af nogle nyere ukrudtsmidler i kornafgrøder. 2. april 1981.

1618

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vintersæd lige efter såningen. 3 september 1981.

1658

Bekæmpelse af hanekro i vårsæd. 1. april 1982.

1753

Enårigt græsukrudt i vintersæd. 24. november 1983.

1792

Bekæmpelse af spildkornsplanter i engrapgræs udlagt i vinterhvede. 14. juni 1984.

 

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16