Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

IV. Ukrudtsbekæmpelse - 5. Diverse

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: IV. Ukrudtsbekæmpelse - 5. Diverse
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

441.

Laboratorieforsøg med hormonpræparater til ukrudtsbekæmpelse. Ved Søren Thorup. 54. bd., 1951, s. 553-627. 1.25 kr.

581.

Nogle ukrudtsbekæmpelsesmidlers virkning på kornarternes spiring, udbytte og kvalitet. Ved H. Ingvard Petersen. 63. bd., 1959, s. 197-284. 1 kr.

585.

Biologisk sønderdeling af ukrudtsmidler i jordbunden. I. Monochloracetat, trichloracetat og dichlorpropionat. Ved H. L. Jensen. 63. bd., 1959, s. 470-499. 45 øre.

602.

Forsøg med kemiske midler til bekæmpelse af al vegetation. Ved H. Ingvard Petersen og E. Juhl Petersen. 64. bd., 1960, s. 331­348. 50 øre.

615.

Jordbearbejdningens betydning for bekæmpelse af rodukrudt. Ved Ole Permin. 64. bd., 1961, s. 875-888. 50 øre.

690.

Allylalkohol til bekæmpelse af ukrudt. Ved G. Bakkendrup-Hansen. 68. bd., 1964, s. 264-281. 50 øre.

S1469.

Sprøjtetekniske faktorers indflydelse på plantebeskyttelsesmidlernes virkning. Ved Ole Permin. 1979. 83. bd., s. 415. 10,00 kr.

1637

Fordeling af bladherbicider med hydrauliske dysetyper. Ved Ole Permin. 87. bd. 1983, s. 69-96.

1653

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 3. Indflydelse på ukrudtsbestanden. Ved Søren Thorup og Søren Peter Pinnerup. 87. bd. 1983, s. 237-256.

Afhandlinger

Årsoversigt for Statens Ukrudtsforsøg 1946/47. Årlig siden 1946/47. 51. bd. 1948 og følg. Specialpræparater anerkendte af Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur til bekæmpelse af ukrudt og til tvangsmodning. Årlig liste.

1910.

K. Dorph-Petersen: Nogle Undersøgelser over Ukrudtsfrøs Forekomst og Levedygtighed, udførte ved Statsanstalten Dansk Frøkontrol 1896-1910. 17. bd., s. 584-626.

1918.

C. Ferdinandsen: Undersøgelser over danske Ukrudtsformationer paa Mineraljorder. 25. bd., s. 629-919.

1928.

K. Dorph-Petersen og J. Holmgaard: Undersøgelser over, hvorledes Ukrudtsfrø bevarer Spireevnen i Møddingen. 34. bd., s. 57-75.

1932.

Chr. Stahl: Undersøgelser over Forekomsten af Ukrudt i Frøprøver. Beretning fra Statsfrøkontrollen. 38. hd., 1932, s. 103-130.

1944.

H. Ingvard Petersen: Ukrudtsundersøgelser ved Statens Ukrudtsforsøg i Aarene 1918­1928, 48. bd., s. 655-688.

1949.

H. Ingvard Petersen: Nogle Ukrudtsplanters Udbredelse og Betydning i Danmark. 52. bd., s. 460-483.

Meddelelser

31.

Bekæmpelse af Ukrudt med Jærnvitriol, uds. 18. februar 1909, 17. bd., s. 353, oplag, april 1915.

118.

Bekæmpelse af Ukrudt ved Overbrusning med forskellige Vædsker (B), uds. april 1925, 31. bd., s. 807.

393.

Kemiske Ukrudtsmidlers Virkning paa Kulturplanter (A), uds. 30. januar 1947, 51. bd., s. 369.

417.

Hormon-Præparater til Bekæmpelse af Ukrudt (B), uds. 4. marts 1948, 52. bd., s. 706, 7. ændrede oplag, januar 1958.

482.

Sønderdeling af hormonpræparater (2,4-D og 4K-2M) i jordbunden (A). uds. 5. juni 1952, 56. bd., s. 173.

549.

Nedvisning af frøafgrøder. (A), uds. 5. ja­nuar 1956, 61. bd., s. 170. 2. ændrede oplag 4. februar 1965.

606.

Allylalkohol til bekæmpelse af ukrudt (A), uds. 20. november 1958, 63. bd., s. 532.

607.

Kemiske midler imod ukrudt på udyrkede arealer (B), uds. 27. november 1958, 63. bd., s. 536.

633.

Ukrudtsfrøs spireevne efter opbevaring i ensilage (A), uds. 7. januar 1960, 64. bd­s. 715.

785.

Kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt. Uds. 28. april 1966, 70. bd., s. 526.

970.

Ukrudtsbekæmpelse i græsplæner m. m. Uds. 4. februar 1971.

1205.

Betanal - Egenskaber og anvendelsesbetingelser. Uds. 5. juni 1975.

1470.

Kemiske midler imod ukrudt på udyrkede arealer. Uds. 25. januar 1979.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16