Af samme forfatter
Fotoserie viser fjorten problemer som ukrudt og sygdomme, der forekommer i markerne på grovfoderejendomme. Hvor mange har du?
Internationale erfaringer viser, at det er vanskeligt at udforme en retvisende og retfærdig måling af, i hvor høj grad en landmand dyrker efter IPM-principperne. I Danmark skal et IPM-pointsystem danne grundlag for en evaluering.
Ved at anvende integreret ukrudtsbekæmpelse er det muligt at nedbringe den anvendte mængde ukrudtsmiddel i majs. Det viser et EU-projekt som Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret er med i.
Bevidstheden om punktkildeforurening på ejendomsniveau er forøget markant over de seneste to år, viser et netop afsluttet EU-projekt.
Der er ultimo maj bedømt angreb af havrerødsot i markerne, hvor der i efteråret 2007 blev bedømt angreb af bladlus. Resultaterne vises.