Oprettet: 06-04-2020

Nu kan du forsikre dig mod lejesæd i vinterhvede og vinterrug

Nu kan du forsikre dine vinterhvede- og vinterrugmarker og få erstatning, hvis der kommer lejesæd. Forsikringen tegnes hos Topdanmark direkte i CropManager.

Forsikringen er for dig, der gerne vil undlade at vækstregulere vinterhvede og/eller vinterrug, men som er i tvivl om risikoen for lejesæd. Derfor er du interesseret i kompensation for øgede høstomkostninger, hvis der skulle komme lejesæd.

Sådan er du dækket

Der udbetales 1.500 kr. pr. ha i de forsikrede marker, hvor der kommer lejesæd. Din selvrisiko er på 5 %.

Udbetalingen pr. hektar er fastsat ud fra en forventning om, at risikoen for lejesæd er lille og primært vil opstå sent i vækstsæson. Derved får den minimal betydning for udviklingen af udbyttet. Derimod kan relativt sent opstået lejesæd være med til at give høstbesvær ved øget tidsforbrug, og dette skal beløbet på de 1.500 kr./ha kompensere for.

Din pris

Prisen pr. hektar korn er 65-81 kr. Det er lavere end prisen for en vækstreguleringsbehandling (kemipris + kørsel). Prisen stiger med stigende risiko for lejesæd vurderet i vækstreguleringsprognosen i CropManager (læs mere om lejesædsprognosen her). Normalt vil man fagligt set ikke undlade vækstregulering hvis man vurderer at marken har høj risiko for lejesæd, men Topdanmark tilbyder altså alligevel mulighed for at tegne forsikring for denne kategori i vinterhvede, da det er en del af et udviklingsprojekt. Produktet anses primært for at være interessant for marker i grøn og evt. gul kategori.

Prisen for de forskellige kategorier fremgår i tabellen herunder:

Tabel 1. Priser i kr./ha for forsikring ved lejesæd. Prisen er differenceret efter lejesædsrisiko vurderet i CropManager

I vækstreguleringsprognosen i CropManager kan du se om dine vinterhvede- og vinterrugmarker er i lav risiko (grøn mark), medium risiko (gul mark) eller høj risiko (røde marker) for lejesæd,

Sådan tegner du nemt din forsikring

Forsikringen kan bestilles via CropManager. Her skal du klikke de på de marker, du ønsker at forsikre (se billede 1 nederst i artiklen). Det er ikke et krav, at alle marker forsikres. Du gennemfører bestillingen ved at klikke på markerne i CropManager og udfylde de nødvendige oplysninger. Herefter sendes det direkte til Topdanmark ved at trykke på feltet ’Køb forsikring’ (se billede 2). Efterfølgende modtager du en faktura og police fra Topdanmark.

For at kunne tegne en forsikring, skal dine data vedr. markerne (billede 3) ajourførte. Det gælder oplysninger om sådato, jordtype, sort og kvælstofplanlægning. Data kan ajourføres i Mark Online eller på FarmTracking.

For at kunne tegne forsikringen må der ikke anvendes vækstreguleringsmiddel i afgrøden i år.

Som landmand skal du bruge dit eget login for at logge ind i CropManager, du kan altså ikke bruge din planteavlskonsulents login.

Baggrund for forsikringen

SEGES har i samarbejde med Topdanmark udviklet forsikringen som et forsøgsprojekt i 2020. Der kan maksimalt forsikres 6000 ha. Ud af dem må maksimalt 1500 ha. være vinterrug i grøn og gul kategori, og maksimalt 200 ha. vinterhvede må i rød kategori. I et lignende projekt i 2019 kunne man udelukkende forsikre marker med vinterhvede, og udelukkede hvor der var lav til medium risiko (grøn + gul med maks. 0 i karakter). Der har også været ønske om, at vinterrug kunne forsikres, og det er derfor blevet muligt. I år er hele det gule interval samt den røde kategori i vinterhvede medtaget for at indsamle mere viden om enkeltmarker i et større spænd fra vækstreguleringsprognosen.

Billedforklaring

Billede 1. I højre kolonne ses marker med vinterrug og vinterhvede i CropManager.

 

Billede 2. I højre kolonne indtastet oplysninger til brug for bestilling af forsikring, og anmodningen indsendes til Topdanmark ved at trykke på ’Køb forsikring’ i nederste højre hjørne.

Billede 3. Marker i CropManager inddelt efter farvekode for lejesædsrisiko i Vækstreguleringsprognosen

 

 

 

Sidst bekræftet: 06-04-2020 Oprettet: 06-04-2020 Revideret: 06-04-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværn


Af samme forfatter

Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Tørre forhold og vækstregulering er ikke en god kombination
Der er stor risiko for udbyttetab, hvis korn der lider af vandmangel vækstreguleres. Udsæt vækstregulering i kornafgrøder i...
29.04.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Skadedyr i ærter
Bladlus er det vigtigste skadedyr i ærter. Anskaf feromonfælder, hvis du dyrker ærter med særlige kvalitetskrav.
23.04.20
Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd
I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom...
23.04.20