Feedback Form

  

Oprettet: 23-10-2018

6. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 43

Bekæmpelsestærsklen er i dette efterår pt. overskredet i 32 procent af de tidligt såede hvedemarker og i 36 procent af de tidligt såede vinterbygmarker.

LMO har også undersøgt 65 marker, og her var bekæmpelsesbehovet højere. Det er nu vigtigt at undersøge vintersædsmarkerne for evt. angreb.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 5.- 6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra omkring 3-4 bladstadiet.

Der er i den forløbne uge sket en tydelig stigning i forekomsten af bladlus. Der er fundet op til 10 procent angrebne planter.

I hvede er der denne uge fundet bladlus i 18 af 28 undersøgte marker (ca. 65 procent af markerne mod ca. 50 procent i ugen før) med 0,1 til 10 procent angrebne planter.

I vinterbyg er der fundet bladlus i 15 af 22 marker (ca. 70 procent af markerne mod 65 procent i ugen før) med 0,01 til 10 procent angrebne planter.

Bekæmpelsestærsklen er i dette efterår pt. overskredet i 32 procent af de tidligt såede hvedemarker og i 36 procent af de tidligt såede vinterbygmarker. I den forløbne uge var det i ca. 10 hhv. 20 procent af markerne.

Den milde periode i den forløbne uge har fremmet bladlusene. I Skåne følges forekomsten af bladlus i en sugefælde nord for Malmø. Her fanges i lighed med den forløbne uge usædvanlig mange bladlus og også væsentlig flere end i efteråret 2014, hvor der som bekendt var mange bladlus.

Det er derfor nu vigtigt at undersøge vintersædsmarkerne for evt. angreb.

LMO´s planteavlskonsulenter har netop i deres område i Jylland undersøgt i alt 65 vintersædsmarker (33 hvedemarker, 17 vinterbygmarker,14 rugmarker, 1 triticale) for angreb af bladlus. De fleste marker var sået før den 20. september. Der var mindst 2 procent angrebne planter i 60 procent af hvedemarkerne, 50 procent af vinterbygmarkerne og i 93 procent af rugmarkerne. Især i rug blev der fundet marker med mange bladlus. Der blev også fundet tilfælde af mange bladlus i områder, som ikke er så milde.

Fra praksis er der tidligere meldt om 10-20 procent planter med bladlus i nogle tidligt såede marker (før 10. september) syd for Næstved. Ved Bramming er tidligere også fundet i størrelsesordenen 5 procent angrebne planter i nogle tidligt såede rugmarker. Ved Kolding er fundet 3-4 procent angrebne planter i en tidligt sået vinterbygmark.

Markerne undersøges bedst ved, at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen eller ved basis af bladene.

Nattefrost stopper ikke bladlusenes aktivitet. Forsøg har vist, at halvdelen af havrebladlusene dør ved ÷ 0,5 ºC, og halvdelen af kornbladlusene dør ved ÷ 8 ºC.

Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg/ha Karate, 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l/ha Fastac, 0,05 -0,1 l/ha Mavrik Vita og i vinterbyg yderligere 0,1-0,15 l/ha Biscaya.

I figur 1-2 er udviklingen i år sammenlignet med de foregående år. I efteråret 2017 var der kun et registreringsnet i vinterhvede.

Se data og yderligere kommentarer:

Vinterhvede

Vinterbyg

 

Figur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i de seneste efterår.

Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i de seneste efterår.


 

Sidst bekræftet: 23-10-2018 Oprettet: 23-10-2018 Revideret: 23-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

8. registrering af rapsjordlopper 14 - 15. oktober 2019
Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 45 procent af markerne.
15.10.19
5. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 42
Der er fundet bladlus over bekæmpelsestærsklen i nogle tidligt såede marker.
15.10.19
Bejdsemidler i majs med afskrækkende virkning mod fugle
Korit (ziram) har væsentlig effekt mod fugle, men har lavere effekt end Mesurol
14.10.19
Vær opmærksom på snegleangreb i vintersæd
Sent såede marker skades mest, da planterne her ikke så let kan ”vokse fra” angrebene.
11.10.19
Ingen Mesurolbejdset majs i kommende sæson
Anvendelse er forbudt senest 3. april 2020
11.10.19

Læs også