Oprettet: 30-07-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 31

Der er fundet angreb af bladsvampe på få lokaliteter i pløjede majsmarker. Der er stigende angrebsgrad af majsøjeplet i upløjede majsmarker men med stor variation. Vækststadiet i majs nærmer sig sprøjtefristen. Stadig relativt få cikadenymfer i kartofler.

Bladsvampe i majshelsæd

4. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. På nuværende tidspunkt er der bedømt på bladene ved kolben på alle lokaliteter.

Der er fundet majsøjeplet på 2 ud af 11 pløjede lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben (hhv. 30 og 60 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe) og majsbladplet i 2 marker (hhv. 1 og 70 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe).

Der er fundet majsøjeplet på 4 ud af 6 upløjede lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben (5 - 90 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe). Der er fundet angreb af majsbladplet på 1 ud af 6 lokaliteter (10 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe).

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt i kommende periode inden sprøjtefristen. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

De bedømte vækststadier er fra 51-69.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i majshelsæd

Majshalvmøl

7. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er pt. registreret på 16 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 3 lokaliteter i forskellige landsdele med hhv. 1, 1 og 5 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder. Forekomsten følges til og med uge 33 (12.-13. august).

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

Cikader i kartofler

5. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 12 lokaliteter.

Det fremgår, at der stadig er relativt få nymfer (gennemsnit 0,2-3 nymfer pr. blad).

For marker med kartofler til stivelseproduktion, som er behandlet i uge 25-26 og ikke endnu behandlet for anden gang, anbefales der en behandling med 0,25 kg Mospilan.

Se data på nedenstående link:

Cikader, kartofler

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 30-07-2019 Oprettet: 30-07-2019 Revideret: 30-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

Planteværn


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Knækkefodsyge i vintersæd
En effektiv bekæmpelse er ikke muligt med de til rådighed værende midler.
26.02.20
Aksløberlarver aktive i vintersæd og frøgræs
Det milde vejr har medført, at larverne er mere aktive end normalt. Larverne er mindre udbredte i landet, men kan gøre stor...
24.02.20
Ukrudt i vinterraps
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps så tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås...
21.02.20
Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps
Der er tre midler med hver sin virkemekanisme til rådighed, og der vurderes ikke at være den store forskel på midlerne.
20.02.20
Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20