Oprettet: 30-07-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 31

Der er fundet angreb af bladsvampe på få lokaliteter i pløjede majsmarker. Der er stigende angrebsgrad af majsøjeplet i upløjede majsmarker men med stor variation. Vækststadiet i majs nærmer sig sprøjtefristen. Stadig relativt få cikadenymfer i kartofler.

Bladsvampe i majshelsæd

4. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. På nuværende tidspunkt er der bedømt på bladene ved kolben på alle lokaliteter.

Der er fundet majsøjeplet på 2 ud af 11 pløjede lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben (hhv. 30 og 60 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe) og majsbladplet i 2 marker (hhv. 1 og 70 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe).

Der er fundet majsøjeplet på 4 ud af 6 upløjede lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben (5 - 90 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe). Der er fundet angreb af majsbladplet på 1 ud af 6 lokaliteter (10 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe).

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt i kommende periode inden sprøjtefristen. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

De bedømte vækststadier er fra 51-69.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i majshelsæd

Majshalvmøl

7. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er pt. registreret på 16 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 3 lokaliteter i forskellige landsdele med hhv. 1, 1 og 5 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder. Forekomsten følges til og med uge 33 (12.-13. august).

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

Cikader i kartofler

5. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 12 lokaliteter.

Det fremgår, at der stadig er relativt få nymfer (gennemsnit 0,2-3 nymfer pr. blad).

For marker med kartofler til stivelseproduktion, som er behandlet i uge 25-26 og ikke endnu behandlet for anden gang, anbefales der en behandling med 0,25 kg Mospilan.

Se data på nedenstående link:

Cikader, kartofler

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 30-07-2019 Oprettet: 30-07-2019 Revideret: 30-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

PlanteInnovation


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Tilmelding til registreringsnet for bladribbesnudebiller og lys bladplet i vinterraps 2020
Tilmelding skal ske senest mandag den 10. februar 2020.
24.01.20
Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19