Oprettet: 16-07-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 29

Der er ingen eller meget svage angreb af bladsvampe i majs. Der er stadig relativ få cikadenymfer på de nederste blade i kartofler.

Bladsvampe i majshelsæd

2. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. På nuværende tidspunkt er der bedømt på bladene ved kolben på 2 lokaliteter.

Ud af 13 pløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i 2 marker (0,01-30 procent angrebne planter) og angreb af majsbladplet er fundet i en enkelt mark (10 procent angrebne planter). Ud af 6 upløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i 2 marker (15-100 procent angrebne planter) og ingen marker med majsbladplet.

På de 2 lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben, er der fundet majsøjeplet i den ene mark (0,01 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe) og majsbladplet i den anden mark (5 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe). Begge marker er pløjet.

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt og på et senere tidspunkt. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

Der er stor variation i vækststadierne (vækststadie 19-51).

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

5. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er pt. registreret på 16 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 3 lokaliteter i forskellige landsdele med 1, 2 og 2 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder. Forekomsten følges til og med uge 33 (12.-13. august).

Se data på nedenstående link:

Cikader i kartofler

3. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 20 lokaliteter.

Det fremgår, at der stadig er relativ få nymfer nemlig i gennemsnit 0,1-3 nymfer pr. blad.

Tidspunktet for den opfølgende behandling vil blive fastlagt ud fra udbredelsen af nymfer på undersiden af bladene. Forekomsten og dermed bekæmpelsestidspunktet vurderes på ny i den kommende uge.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer.

Se data på nedenstående link:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Sidst bekræftet: 16-07-2019 Oprettet: 16-07-2019 Revideret: 16-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20
Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021
Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indehol...
27.03.20

Læs også