Oprettet: 16-07-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 29

Der er ingen eller meget svage angreb af bladsvampe i majs. Der er stadig relativ få cikadenymfer på de nederste blade i kartofler.

Bladsvampe i majshelsæd

2. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. På nuværende tidspunkt er der bedømt på bladene ved kolben på 2 lokaliteter.

Ud af 13 pløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i 2 marker (0,01-30 procent angrebne planter) og angreb af majsbladplet er fundet i en enkelt mark (10 procent angrebne planter). Ud af 6 upløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i 2 marker (15-100 procent angrebne planter) og ingen marker med majsbladplet.

På de 2 lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben, er der fundet majsøjeplet i den ene mark (0,01 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe) og majsbladplet i den anden mark (5 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe). Begge marker er pløjet.

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt og på et senere tidspunkt. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

Der er stor variation i vækststadierne (vækststadie 19-51).

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

5. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er pt. registreret på 16 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 3 lokaliteter i forskellige landsdele med 1, 2 og 2 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder. Forekomsten følges til og med uge 33 (12.-13. august).

Se data på nedenstående link:

Cikader i kartofler

3. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 20 lokaliteter.

Det fremgår, at der stadig er relativ få nymfer nemlig i gennemsnit 0,1-3 nymfer pr. blad.

Tidspunktet for den opfølgende behandling vil blive fastlagt ud fra udbredelsen af nymfer på undersiden af bladene. Forekomsten og dermed bekæmpelsestidspunktet vurderes på ny i den kommende uge.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer.

Se data på nedenstående link:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Sidst bekræftet: 16-07-2019 Oprettet: 16-07-2019 Revideret: 16-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20
Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 9. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærskle...
12.02.20
Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud
Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50
10.02.20
Hestebønnesorters modtagelighed for vikkeskimmel
Der er ret store forskelle på sorternes modtagelighed
10.02.20
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
10.02.20

Læs også