Feedback Form

  

Oprettet: 23-07-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 30

Der er ingen til svage angreb af bladsvampe i pløjede majsmarker. Der er stigende angrebsgrad af majsøjeplet i upløjede majsmarker. Der er stadig relativ få cikadenymfer i kartofler.

Bladsvampe i majshelsæd

3. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. På nuværende tidspunkt er der bedømt på bladene ved kolben på 13 lokaliteter.

Ud af 12 pløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i 3 marker (15-80 procent angrebne planter) og angreb af majsbladplet er fundet i en enkelt mark (5 procent angrebne planter). Ud af 6 upløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i 4 marker (10-100 procent angrebne planter) og ingen marker med majsbladplet.

Der er fundet majsøjeplet på 2 ud af 9 pløjede lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben (0,1-20 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe) og majsbladplet i 1 mark (5 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe).

Der er fundet majsøjeplet på 3 ud af 4 upløjede lokaliteter, hvor der er bedømt på bladene ved kolben (10-40 procent angrebne planter med angreb på blad ved kolbe). Der er ikke fundet angreb af majsbladplet.

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt i kommende periode. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

Der er stor variation i vækststadierne (vækststadie 24-63).

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i majshelsæd

Majshalvmøl

6. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er pt. registreret på 14 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på 1 lokalitet med 1 majshalvmøl (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder. Forekomsten følges til og med uge 33 (12.-13. august).

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

Cikader i kartofler

4. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 19 lokaliteter.

Det fremgår, at der stadig er relativ få nymfer (gennemsnit 0,2-3 nymfer pr. blad).

Marker med kartofler til stivelseproduktion, som der er behandlet i uge 25-26 og ikke endnu behandlet for anden gang, anbefales der en behandling med 0,25 kg Mospilan.

Se data på nedenstående link:

Cikader, kartofler

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

 

 

Sidst bekræftet: 23-07-2019 Oprettet: 23-07-2019 Revideret: 23-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Konsulent

Stine Styrup Bang

PlanteInnovation


Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

PlanteInnovation


Af samme forfatter

1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
De første registreringer er foretaget. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er fundet bladlus...
17.09.19
Registrering af rapsjordlopper 16.-17. september 2019
4. registrering er foretaget. Bekæmpelse rettet mod larver kan vente lidt endnu i de fleste marker. Hold fortsat øje med bl...
17.09.19
Hold øje med angreb af majshalvmøllarver
Kig efter angreb nu. Meldinger om evt. angreb modtages gerne. Majshalvmøl er et nyt skadedyr, der er ved at brede sig i Dan...
11.09.19
Registrering af rapsjordlopper 9.-10. september 2019
3. registrering er foretaget. Bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Hold dog øje med evt. bladgnav. Såning er ...
10.09.19
Kålbladhvepselarver i olieræddike og raps
I enkelte marker ses mere udbredte angreb. Vær opmærksom på reglerne for de forskellige typer af efterafgrøder.
09.09.19