Oprettet: 13-08-2019
Revideret: 14-08-2019

Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 33

Svampeangrebene i majs er overvejende svage, men der er mere udbredte angreb af majsøjeplet i enkelte upløjede marker Evt. svampebekæmpelse er nu ikke længere muligt i mange majsmarker. Der er bederust og begyndende meldug i flere roemarker.

Bladsvampe i majshelsæd

6. registrering af angreb af bladsvampe er foretaget.

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Angrebene er pt. overvejende svage, men i enkelte upløjede marker ses mere udbredte angreb af majsøjeplet.

Majsøjeplet: I 4 ud af 11 pløjede marker er der fundet majsøjeplet på bladet, der støtter kolben (10, 30, 60 hhv. 90 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben). I 4 ud af 5 upløjede marker er der fundet majsøjeplet på bladet, der støtter kolben (25, 80,100 hhv. 100 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben).

Der er også bedømt procent dækning af majsøjeplet på de 2 blade over hhv. under kolben. I de pløjede marker er angrebene svage, og der er bedømt 0-0,5 hhv. 0-1 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. I de upløjede marker er angrebene også relativ svage, og der er bedømt 0-0,1 hhv. 0-2 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. I sidste uge er der bedømt kraftigere angreb i en enkelt upløjet mark, men der er pt. ikke modtaget indberetning fra denne mark i denne uge. Sagro oplyser nu 14. august, at der har været en indtastningsfejl i de to foregående uger i denne mark, og at der i stedet er 15 procent dækning på de 2 blade under kolben og 5 procent på de 2 blade over kolben.

Majsbladplet: I 2 ud af 11 pløjede marker er der fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben (1 hhv. 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben). I 2 ud af 5 upløjede marker er der fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben (5 hhv. 30 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben).

Der er også bedømt procent dækning af majsbladplet på de 2 blade over hhv. under kolben. I de pløjede marker er angrebene relativ svage, og der er bedømt 0-1 procent dækning på både de 2 blade over hhv. under kolben. I de upløjede marker er angrebene også relativ svage nemlig 0-1 hhv. 0-2 procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben.

Der er ikke fundet majsrust.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og svampebekæmpelse anbefales generelt inden sprøjtefristen. Følg også antallet af risikoperioder i CropManager. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera. Anvend f.eks. 0,5 l Propulse eller 0,4 l Propulse + 0,15 Comet Pro.

Vækststadierne varierer fra 65 til 71, så evt. svampebekæmpelse er nu ikke længere muligt i mange marker.

Fremover registreres kun hver anden uge, dvs. næste registrering foretages i uge 35 den 26.-27. august. Bekæmpelse er ikke længere aktuel i uge 35, men udviklingen af bladsvampe ønskes fortsat fulgt for at finde evt. sammenhænge mellem angreb og vejrdata/dyrkningsteknik.

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

9. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er registreret på 14 lokaliteter, og der er kun fanget majshalvmøl på en enkelt lokalitet (1 majshalvmøl). Der er udsat 4 fælder pr. mark.

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne. Husk at indsende fældebunde med fangster og formodede fangster af majshalvmøl.

Se data på nedenstående link:

Cikader i kartofler

7. registrering af forekomsten af nymfer på undersiden af det nederste aktive blad er foretaget på 7 lokaliteter. Der findes kun få nymfer (0-1,3 pr. blad). De fleste marker er behandlet 2. gang med Mospilan.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne. Man er velkommen til på frivillig basis at fortsætte registreringerne lidt endnu.

Se data på nedenstående link:

Bladsvampe i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research registrerer angreb af bladsvampe i roer. Bederust er fortsat mest udbredt, og angrebene er svagt stigende. Der er begyndende angreb af meldug flere steder.

Se data på nedenstående link:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Sidst bekræftet: 14-08-2019 Oprettet: 13-08-2019 Revideret: 14-08-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
06.12.19
Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt
Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt ...
05.12.19
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2019
Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 8 prøver og i alle prøver under grænseværdien. En enkelt prøve indeholdt ZEA over g...
04.12.19