Oprettet: 25-06-2019

Angreb af skadegørere i korn, rajgræs, kartofler og majs i registreringsnettet i uge 26

Svampebekæmpelse i hvede er ikke længere aktuel i de fleste marker. Bygrust breder sig fortsat i vårbyg og især i RGT Planet, Crossway og Laurikka ses også meget bygbladplet i mange marker. Der er stadig få bladlus i de fleste hvede- og vårsædsmarker.

12. registrering af angreb af svampesygdomme i vintersæd er foretaget.

Indtil vækststadium 32 (2 knæ udviklet) bedømmes sygdomsangrebene på hele planten. Fra og med vækststadium 32 bedømmes kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade. De vejledende bekæmpelsestærskler følger også denne bedømmelsesmetode. Angreb af bladlus og kornbladbillelarver bedømmes som procent angrebne strå.

Registreringer af sygdomsangreb i observationsparcellerne i korn kan også følges på www.Tystofte.dk (se under resultater, observationsparceller).

Vinterhvede

Det gennemsnitlige vækststadie er 73, så evt. svampebekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de fleste marker. Evt. svampebekæmpelse i hvede anbefales afsluttet senest i vækststadium 71 (kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse).

Der er fortsat meget gulrust i de ubehandlede observationer i de modtagelige sorter. Brunrust har igen bredt sig i det varme vejr i de ubehandlede observationer og er fundet i flere sorter. Mest er fundet i KWS Lili.

I flere marker ses også meget Septoria. Angrebene bliver synlige ca. 3 uger efter smitte. Smitte som følge af den megen nedbør mange steder omkring 12. juni vil vise sig omkring 3. juli. Mindst Septoria findes fortsat i Informer.

Bladlusangrebene er overvejende svage, og der er udløst bekæmpelse i 3 procent af markerne. Det højeste angreb er 40 procent angrebne strå.

Bekæmpelse af bladlus anbefales til og med vækststadium 73 (tidlig mælkemodent stadie) ved over 40 procent angrebne strå og i vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse) ved 100 procent angrebne strå. Anvend til bekæmpelse f.eks. 0,05-0,125 kg Pirimor, der skåner mariehøns og andre nyttedyr. Højeste dosis anvendes ved mange bladlus pr. aks.

Bedømmelsen i den kommende uge er sidste bedømmelse i hvede i år.


Billede 1. Støvknapper på bladene kan medføre vækst af sekundære svampe, som ikke tillægges betydning. Foto fra 23. juni 2019 i hvede.Billede
2. Mariehøne samt dens larve og puppe. Mariehøns er meget udbredte i år, så måske har
de været medvirkende til de relativ få bladlus, som vi pt. ser i korn i de fleste tilfælde. Mariehøns lever udelukkende af bladlus. En voksen mariehøne æder mindst 20-40 bladlus om dagen. Larverne æder
hver 200 til 600 bladlus i løbet af deres udvikling.

Figur 1. Udviklingen af Septoria (procent angrebne planter) i hvede i 2019 sammenlignet med de to foregående år.


Figur 2. Udviklingen af brunrust (procent angrebne planter) i hvede i 2019 sammenlignet med de to foregående år.

Se data på nedenstående link:

Vårbyg

7. registrering er foretaget.

Bygrust og bygbladplet er fortsat mest udbredt, og begge sygdomme har igen bredt sig i den forløbne uge.

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i 25 procent af de ubehandlede marker, og tilfælde af meget bygrust er fundet i de fleste sorter.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 (blomstring halvvejs) ved over 10 procent angrebne planter.

Bygbladplet bekæmpes til vækststadie 65 (blomstring halvvejs) ved over 25 procent angrebne planter i meget modtagelige sorter.

Mest bygbladplet er fortsat fundet i RGT Planet, Crossway og Laurikka. I RGT Planet og Crossway er der udløst bekæmpelse af bygbladplet i ca. 15 procent af de ubehandlede marker i denne uge og i Laurikka i ca. 5 procent af de ubehandlede marker. Bygbladplet trives bedst i varmt vejr og dug. Nedbør er ikke nødvendig for smitte.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 (blomstring halvvejs) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 5 dage med nedbør.

Vær især opmærksom på evt. angreb af bygbladplet og skoldplet i vårbyg med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning. Fra praksis er meldt om flere tilfælde af meget angreb under disse forhold.

Der er kun fundet angreb af Ramularia i få tilfælde og på de fleste lokaliteter med svage angreb.

Til svampebekæmpelse omkring skridning kan f.eks. anvendes 0,3 Propulse + 0,25 l Orius/Comet Pro. Ved meget bygrust hæves dosis af Orius/Comet Pro lidt. Ved bygbladplet anbefales blanding med Comet Pro, som har god effekt mod bygbladplet.

Ved en sen supplerende bekæmpelse af rust kan anvendes Orius eller Folicur Xpert. Ved en supplerende bekæmpelse af rust og bygbladplet kan f.eks. anvendes Comet Pro. Vær dog opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Sprøjtefristerne for de nævnte midler i byg er: Comet Pro vækststadium 59 (gennemskredet), Propulse og Folicur Xpert vækststadium 61 (begyndende blomstring), Orius vækststadium 69 (blomstring afsluttet).

Angrebene af bladlus er overvejende svage, og der er ikke udløst bekæmpelse i nogen af markerne i registreringsnettet i denne uge. Det højeste angreb er 15 procent angrebne strå. I enkelte marker i registreringsnettet er bladlus dog blevet bekæmpet.

Bekæmpelse af bladlus anbefales til og med vækststadie 73 (tidlig mælkemodent stadie ) ved over 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse eller ved over 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. I vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse) bekæmpes bladlus ved 100 procent angrebne strå. Til bekæmpelse af bladlus kan anvendes 0,15 kg Karate, 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,15 l Fastac eller 0,1 l Mavrik Vita. Er der kun få kornbladbillelarver kan også anvendes 0,125 kg Pirimor, der skåner mariehøns og andre nyttedyr.

Det gennemsnitlige vækststadie er 65 (blomstring halvvejs), men der er variation i vækststadierne grundet forskellig såtid.

Billede 3. Nettypen af bygbladplet er mere udbredt end normalt i år, især i RGT Planet, Crossway og Laurikka. Svampen trives bedst ved bladfugt, men nedbør er ikke nødvendig for smitte.

Figur 3. Udviklingen af bygrust (procent angrebne planter) i vårbyg i 2019 sammenlignet med de to foregående år.

Figur 4. Udviklingen af bygbladplet (procent angrebne planter) i vårbyg i 2019 sammenlignet med de to foregående år.

Havre

6. registrering er foretaget.

Meldug er mest udbredt og har igen bredt sig. Der er udløst meldugbekæmpelse i ca. 30 procent af observationerne. I sorten Delfin er kun fundet meldug i to marker (5 hhv. 10 procent angrebne planter).

Meldug bekæmpes i vækststadie 51-65 (begyndende skridning til under blomstring) ved over 75 procent angrebne planter. Til meldugbekæmpelse kan anvendes f.eks. 0,3-0,4 l Orius. Ved meget havrebladplet kan anvendes 0,25-0,3 l Propulse (sprøjtefrist er vækststadium 61, begyndende blomstring).

Der er kun fundet lidt havrebladplet. Angreb kan forveksles med havrepletbakteriose, som er fundet i en del marker, og som ikke kan bekæmpes.

Angrebene af bladlus er overvejende svage, og der er udløst bekæmpelse i ca. 5 procent af markerne. Det højeste angreb er 50 procent angrebne strå. I enkelte marker i registreringsnettet er bladlus dog blevet bekæmpet. Bekæmpelse af bladlus anbefales til og med vækststadie 73 (tidlig mælkemodent stadie) ved over 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse eller ved over 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. I vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse) bekæmpes bladlus ved 100 procent angrebne strå. Til bekæmpelse af bladlus kan anvendes 0,15 kg Karate, 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,15 l Fastac eller 0,1 l Mavrik Vita. Er der ingen kornbladbillelarver kan også anvendes 0,125 kg Pirimor, der skåner mariehøns og andre nyttedyr.

Det gennemsnitlige vækststadie er 63 (under blomstring).

I havre foretages kun et begrænset antal registreringer.

Se data på nedenstående link:

Alm. rajgræs

11. registrering af svampeangreb er foretaget.

Der er fortsat meget kronrust. Der er ikke fundet sortrust.

Kronrust anbefales bekæmpet ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) til vækststadium 69 (afsluttet blomstring). Anvend omkring 0,45 l Bell, 0,3 Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,45 l Viverda + 0,5 l Ultimate S til bekæmpelse af kronrust. Øg dosis ved kraftigere angreb.

Det gennemsnitlige vækststadie er 68 (blomstring tæt på at være afsluttet), så evt. svampebekæmpelse skal nu afsluttes.

Bedømmelsen i den kommende uge er sidste registrering i rajgræs i år.

Se data på nedenstående link:

Cikader i kartofler

4. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget.

Fangsterne er fra uge 25 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.

Der er pt. indberettet fangster fra 27 lokaliteter, og der er fortsat en del cikader. På 11 af lokaliteterne er der registreret over 20 cikader i gennemsnit på limpladerne. På lokaliteten med flest cikader er denne uge registreret 87 cikader pr. limplade.

Der var begyndende indflyvning fra begyndelsen af uge 22. Første bekæmpelse foretages tre uger efter begyndende indflyvning, dvs. bekæmpelse var aktuel i den forløbne uge 25. Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Til evt. bekæmpelse er anbefalet 0,15 kg Mospilan.

En evt. opfølgende behandling udføres ud fra forekomst af de første cikadenymfer på undersiden af nedre blade. Tidspunktet forventes at være omkring slutningen af juli. Forekomsten af nymfer på undersiden af de nedre blade undersøges fra uge 27 (1.-2. juli) i registreringsnettet.

Se data på nedenstående link:

Majs

2. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra uge 25 og de første dage i indeværende uge. Feromonfælderne aflæses 1 gang om ugen.

Der er pt. registreret på 14 lokaliteter, og der er kun fanget majshavlmøl på én lokalitet, hvor der var 6 majshalvmøl.

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder.

Se data på nedenstående link:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 25-06-2019 Oprettet: 25-06-2019 Revideret: 25-06-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20
Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021
Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indehol...
27.03.20

Læs også