Oprettet: 02-07-2019

Angreb af skadegørere i korn, rajgræs, kartofler og majs i registreringsnettet i uge 27

Svampebekæmpelse i vårbyg og havre er nu ikke længere aktuel i de fleste marker. Der er fortsat relativ få bladlus. I kartofler ses de første få cikadenymfer.

Indtil vækststadium 32 (2 knæ udviklet) bedømmes sygdomsangrebene på hele planten. Fra og med vækststadium 32 bedømmes kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade. De vejledende bekæmpelsestærskler følger også denne bedømmelsesmetode. Angreb af bladlus og kornbladbillelarver bedømmes som procent angrebne strå.

Registreringer af sygdomsangreb i observationsparcellerne i korn kan også følges på www.Tystofte.dk (se under resultater, observationsparceller).

Vinterhvede

13. registrering af svampesygdomme er foretaget.

Svampebekæmpelse i hvede er ikke længere aktuel. Det gennemsnitlige vækststadie er 76 (alle kerner fuld størrelse og tæt på sent mælkemodent stadie).

Brunrust har som forventet bredt sig i det varme vejr i ubehandlede observationer.

Angrebene af bladlus er fortsat overvejende svage i de fleste marker. I enkelte marker i registreringsnettet er bladlus dog blevet bekæmpet. Bekæmpelse af bladlus anbefales til vækststadium 75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse) ved 100 procent angrebne strå. Vurder også afgrødens ”grønhed”. Anvend til bekæmpelse f.eks. 0,05-0,125 kg Pirimor, der skåner mariehøns og andre nyttedyr. Højeste dosis anvendes ved mange bladlus pr. aks.


Billede 1. Goldfodsyge i hvede (forfrugt vårbyg) fotograferet 25. juni 2019 af Jens-Richardt Thyssen, LandboSyd.

Dette var sidste registrering i vinterhvede i år. Vi takker for indberetningerne.

Se data på nedenstående link:

Figur 1. Udviklingen af brunrust (procent angrebne planter) i hvede i 2019 sammenlignet med de to foregående år.


Figur 2. Udviklingen af Septoria (procent angrebne planter) i hvede i 2019 sammenlignet med de to foregående år.

Vårbyg

8. registrering er foretaget.

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel i de fleste vårbygmarker. Det gennemsnitlige vækststadie er 75 (alle kerner fuld størrelse, kerneindhold mælket og let grynet).

Bygrust og bygbladplet er fortsat mest udbredt. Meget bygrust er fundet i de fleste sorter i ubehandlet, mens mest bygbladplet fortsat findes i RGT Planet, Crossway og Laurikka.

Der er fundet Ramularia i ca. 35 procent af observationerne mod knap 20 procent af observationerne i ugen før.

Angrebene af bladlus er stadig overvejende svage i de fleste marker. I enkelte marker i registreringsnettet er bladlus dog blevet bekæmpet. Bekæmpelse af bladlus anbefales til vækststadium 75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse) ved 100 procent angrebne strå. Til bekæmpelse af bladlus kan anvendes 0,15 kg Karate, 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,15 l Fastac eller 0,1 l Mavrik Vita. Er der kun få kornbladbillelarver kan også anvendes 0,125 kg Pirimor, der skåner mariehøns og andre nyttedyr.

Dette var sidste bedømmelse i vårbyg i år. Vi takker for indberetningerne.

Se data på nedenstående link:


Billede 2. Fusarium og til tider gråskimmel kan give brunfarvede småaks i vårbyg.
Symptomerne er iøjnefaldende, men oftest er der tale om meget svage angreb.
Fotograferet 27. juni 2019 af Kasper Holm Kristensen, LMO.


Billede
3. Bygfluelarve i vårhvede fotograferet 28. juni 2019 af
Anders D. Jørgensen, VKST. Der er i flere tilfælde meldt om betydende
angreb af bygfluelarver i ubehandlet vårhvede.


Billede 4. Puppe af bygflue i vårbyg fotograferet 28. juni 2019 af
Anders D. Jørgensen, VKST. Det oplyses, at der skulle ledes meget længe
efter angreb i vårbyggen. Pt. er der kun modtaget denne melding om angreb i vårbyg.


Billede 5. Bladlus, som er parasitteret af snyltehvepse, fotograferet 28. juni 2019.

Figur 3. Udviklingen af bygrust (procent angrebne planter) i vårbyg i 2019 sammenlignet med de to foregående år.


Figur 4. Udviklingen af bygbladplet (procent angrebne planter) i vårbyg i 2019 sammenlignet med de to foregående år.

Havre

7. registrering er foretaget.

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel i de fleste havremarker. Det gennemsnitlige vækststadie er 71 (de første kerner halv størrelse, indhold vandagtigt).

Meldug er fortsat mest udbredt og har igen bredt sig. I sorten Delfin er kun fundet meldug i to marker (10 hhv. 15 procent angrebne planter).

Meldug bekæmpes til vækststadie 65 (under blomstring) ved over 75 procent angrebne planter. Til meldugbekæmpelse kan anvendes f.eks. 0,3-0,4 l Orius. Sprøjtefristen for Orius er vækststadium 69 (afblomstret).

Angrebene af bladlus er overvejende svage. I enkelte marker i registreringsnettet er bladlus dog blevet bekæmpet. Bekæmpelse af bladlus anbefales til vækstsatdium 75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse) ved 100 procent angrebne strå. Til bekæmpelse af bladlus kan anvendes 0,15 kg Karate, 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,15 l Fastac eller 0,1 l Mavrik Vita. Er der ingen kornbladbillelarver kan også anvendes 0,125 kg Pirimor, der skåner mariehøns og andre nyttedyr.

I havre foretages kun et begrænset antal registreringer.

Dette var sidste bedømmelse i havre i år. Vi takker for indberetningerne.

Se data på nedenstående link:

Alm. rajgræs

12. registrering af svampeangreb er foretaget.

Bekæmpelse af kronrust er ikke længere aktuel. Der er ikke fundet sortrust.

Der skal nu ikke foretages flere registreringer i rajgræs. Vi takker for indberetningerne. Hvis der efter 1.-2. juli findes sortrust i en rajgræsmark i eller uden for registreringsnettet, ønskes dette dog også indberettet.

Se data på nedenstående link:

Cikader i kartofler

5. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne på limpladerne er fra uge 26 og de første dage i indeværende uge. Denne uges aflæsning af limplader er sidste aflæsning af limplader i år. Fra denne uge optælles i stedet antal nymfer på undersiden af bladene.

Fangsterne på limpladerne er aftaget, men der fanges stadig cikader på limpladerne, op til 19 cikader pr. limplade. Bekæmpelse rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer med 0,15 kg Mospilan blev anbefalet for 2 uger siden i uge 25.

Forekomsten af nymfer på undersiden af de nedre blade undersøges fra denne uge. Det fremgår, at de første nymfer er fundet på 6 af 20 lokaliteter med 1-4 nymfer pr. blad. Tidspunktet for den opfølgende behandling vil blive fastlagt ud fra udbredelsen af nymfer på undersiden af bladene i den kommende uge.

Se data på nedenstående link:

Majshalvmøl

3. registrering af majshalvmøl i feromonfælder er foretaget.

Fangsterne er fra den forløbne uge og de første dage i indeværende uge. Der er pt. registreret på 15 lokaliteter, og der er fanget majshalvmøl på tre lokaliteter og alle i Sønderjylland med 1,9 hhv. 16 majshalvmøl i fælderne (4 fælder pr. mark).

Majshalvmøl er et relativt nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt via feromonfælder.

Se data på nedenstående link:

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Sidst bekræftet: 02-07-2019 Oprettet: 02-07-2019 Revideret: 02-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Hvis det nye middel Balaya når at blive godkendt, vil strategien blive ændret...
01.04.20
Registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i uge 14
Lys bladplet er hæmmet af den senere tids tørre vejr. Der er stadig kun få bladribbesnudebiller.
31.03.20
Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt m...
31.03.20
Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021
Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indehol...
27.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20

Læs også