Oprettet: 09-04-2019

Angreb af skadegørere i vintersæd og vinterraps i registreringsnettet i uge 15

Der er fundet meget gulrust i flere hvedemarker med Benchmark og meget meldug i flere marker med Torp. I flere triticalesorter findes gulrust. I vinterbyg er bekæmpelse af bygrust aktuel i flere marker, og i rug findes brunrust i flere marker.

De første registreringer af angreb af svampesygdomme i vintersæd er foretaget.

Vinterhvede

Der er fundet gulrust i Benchmark på 2 lokaliteter nemlig ved Sejet ved Horsens og Binderup ved Kolding (5 hhv. 0,01 procent angrebne planter). Derudover er der fundet gulrust i Kalmar på 1 lokalitet ved Gørding ved Esbjerg (1 procent angrebne planter).

Fra praksis er der i den forløbne uge meldt om en del tilfælde af gulrust i Benchmark ved Kolding, Åbenrå og især på Als, især i tidligt såede marker, ligesom der er fundet angreb i Benchmark i en mark ved Fredericia, Haderslev, Vejle, Malling, Låsby, Langå og Sydfyn. I flere af markerne ses flere store reder i marken.

I Sheriff er fundet mere udbredte angreb på enkeltplanter i en mark på Als, ligesom der er fundet angreb på flere af de ældre blade på enkeltplanter i 2 marker ved Middelfart og 1 mark ved Vejle. Endelig er der fundet en enkelt angreben plante i Sheriff i en mark ved Skanderborg.

På Sydlangeland er også fundet reder af gulrust i den mindre udbredte sort Drachmann.

Der er i registreringsnettet også fundet brunrust i en enkelt mark i Benchmark, Elixer og Kalmar (0,5-1 procent angrebne planter). Bekæmpelse af brunrust anbefales i modtagelige sorter i vækststadium 30-31 ved over 25 procent angrebne planter.

Gulrust bekæmpes fra vækststadie 30 (strækning) i modtagelige sorter (Benchmark, Kalmar) ved konstateret angreb i marken eller i området og i delvis modtagelige sorter (Sheriff m.fl.) ved over 1 procent angrebne planter.

Comet Pro, Orius Max 200 EW/Orius 200 EW og Folicur Xpert kan anvendes til rustbekæmpelse, men strobilurinet Comet Pro foretrækkes for at forsinke resistensudviklingen hos Septoria mod triazoler. Anvend omkring 0,3 l Comet Pro, og øg dosis ved udbredte angreb i marken.

I flere marker findes meget meldug. Mest er klart fundet i Torp efterfulgt af Kalmar. Meldug anbefales i vækststadium 29-31 (til og med udvikling af første knæ) i modtagelige sorter bekæmpet ved over 10 procent angrebne planter. 0,15 l/ha Talius kan anvendes.

Fra vækststadium 31 (1 knæ udviklet) anbefales bredspektrede løsninger ved bekæmpelse af rust og meldug, dvs. f.eks. Prosaro. Der kan evt. tilsættes Talius for at forstærke meldugeffekten.

Der er stor spredning på markernes udviklingstrin. Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (strækning), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 31 (1 knæ udviklet).

Vinterbyg

Bygrust er meget udbredt i mange marker, og bekæmpelse er nu udløst i flere af de længst udviklede marker. Mest er fundet i KWS Kosmos, SY Galileoo og KWS Meridian og mindst er fundet i Frigg. Fra praksis er også meldt om mange tilfælde af bygrustangreb, og i flere marker ses også angreb på nyere blade.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 31-32 (1-2 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter.

Skoldplet er næstmest udbredt, og mest ses i Frigg.

Til bekæmpelse af bygrust kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius Max 200 EW/Orius 200 EW, som også har effekt på meldug. Forekommer der også skoldplet, kan f.eks. anvendes 0,25 l Prosaro.

Leveringen af Orius Max 200 EW har nogle steder været forsinket, men Nufarm oplyser, at der leveres i denne uge, og de forventer ikke, at der bliver mangel på produktet.

Der er stor spredning på markernes udviklingstrin. Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (strækning), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 31-32 (1-2 knæ udviklet).

Triticale

I triticale er der denne uge kun registreret på 6 lokaliteter. Gulrust og meldug er mest udbredt.

Gulrust er fundet i 3 af 6 marker med Cappricia med 5-10 procent angrebne planter (Karise, Nr. Åby, Nykøbing Mors) og i 2 af 4 marker med Neogen med 5-10 procent angrebne planter (Flakkebjerg og Nr. Åby). På 2 lokaliteter er også fundet brunrust i Neogen.

Til bekæmpelse af gulrust kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius Max 200 EW/Orius 200 EW, hvor dosis øges ved udbredte angreb i marken. Orius har også effekt på meldug.

Fra praksis er der meldt om store reder i en mark med Neogen ved Skanderborg.

Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (strækning), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 31-32 (1-2 knæ udviklet).

Rug

Brunrust og skoldplet er mest udbredt, hvor skoldplet tillægges mindst betydning. Der er udløst bekæmpelse af brunrust i ca. 15 procent af observationerne og i flere sorter. Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter i vækststadium 30-31 (strækning til 1 knæ udviklet) og herefter ved over 10 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse kan anvendes f.eks. 0,3 l Orius Max 200 EW/Orius 200 EW eller hvis der er mere udbredte angreb af skoldplet 0,25 l Prosaro.

Brunrust udvikler sig om foråret langsommere end gulrust og bygrust, da brunrust trives bedst ved lidt højere temperaturer.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 32 (2 knæ udviklet).

Se data på nedenstående links:

 


Billede 1. Gulrustrede i hvede på Sydlangeland fotograferet 3. april 2019 af Henrik Larsen,
Landbrugsrådgivning Syd.


Billede 2. Nærbillede af gulrust i hvede fotograferet 3. april 2019 af Henrik Larsen,
Landbrugsrådgivning Syd.


Billede 3. Gulrustrede i hvede på Sydlangeland fotograferet 3. april 2019 af Henrik Larsen,
Landbrugsrådgivning Syd.


Billede 5. Meldug og gulrust på nedre blad i Sheriff fotograferet 5. april 2019.

Vinterraps

5. aflæsning af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er foretaget. Fangbakkerne har været udsat i rapsmarkerne i den forløbne uge, og indholdet er aflæst 8.-9. april.

Der er aflæst fangster på 38 lokaliteter. Det lune vejr i den forløbne uge har øget aktiviteten. Der er fundet bladribbesnudebiller på 13 af 38 lokaliteter med op til 12 biller pr. fangbakke. Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, og der er således ikke udløst bekæmpelse på nogen af lokaliteterne.

6. registrering af lys bladplet i vinterraps er foretaget. Der er bedømt i 37 marker, og der er fundet angreb af lys bladplet i 12 af markerne. Der er fundet angreb over bekæmpelsestærsklen i 1 mark (10 procent angrebne planter).

Fra praksis meldes om meget varierende angreb. De fleste marker har kun svage angreb, mens der i enkeltmarker optræder kraftigere angreb.

Vinterrapsen er nu så fremskreden i udviklingen, at den vejledende bekæmpelsestærskel på 5 procent angrebne planter ikke længere er gældende. Beslutning om evt. bekæmpelse af lys bladplet vurderes nu at være truffet. Ved kraftigere angreb anbefales bekæmpelse dog fortsat, ligesom der ved svampebekæmpelse under blomstring i vækststadie 65 anbefales midler, der samtidig har effekt mod lys bladplet, hvis der optræder kraftigere angreb af lys bladplet.

Se data og yderligere kommentarer for bladribbesnudebiller

Se data og yderligere kommentarer for lys bladplet

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Sidst bekræftet: 09-04-2019 Oprettet: 09-04-2019 Revideret: 09-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Tilmelding til registreringsnet for bladribbesnudebiller og lys bladplet i vinterraps 2020
Tilmelding skal ske senest mandag den 10. februar 2020.
24.01.20
Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
06.12.19
Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt
Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt ...
05.12.19

Læs også